sobota, 23 października 2021 r.  Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji jednostki oświatowej?

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021 r.
Jednostki są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe m.in. na dzień zakończenia likwidacji. Na ten dzień należy również sporządzić sprawozdanie finansowe. Jeżeli na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego likwidowanej szkoły główna księgowa nie była już pracownikiem tej jednostki, to sprawozdanie powinien podpisać jej likwidator.

Rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności według KSR nr 14

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021 r.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności" zawiera m.in. wskazówki dotyczące identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne, wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki niekontynuujące działalności, w szczególności zasad wyceny przez nie aktywów i pasywów oraz wytyczne dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności.

Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021 r.
Środki otrzymane w formie dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego wskazane jest ująć w ewidencji bilansowej budżetu gminy na koncie 901 "Dochody budżetu". Natomiast niewykorzystaną część otrzymanej dotacji, przypisaną do zwrotu, wskazane jest ująć na stronie Ma konta 224 "Rozrachunki budżetu", w korespondencji ze stroną Wn konta 901. Sam zwrot tych środków na rzecz podmiotu dotującego księgowany będzie wówczas na stronie Wn konta 224, w korespondencji ze stroną Ma konta 133.

Polski Ład wprowadzi obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021 r.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewidziano m.in. nałożenie na podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych, a także ich przesyłania po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

Stosowanie standardu rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021 r.
Jeśli zakład opieki zdrowotnej zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tylko w odniesieniu do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów działalności zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardu rachunku kosztów.

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone