wtorek, 18 maja 2021 r.  Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia mediatora

Dodano: 14.05.2021 17:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021 r.
Tytuły do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych określa art. 6 ustawy o sus. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że inne osoby niż w nim wskazane nie podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom. Osoba wykonująca obowiązki mediatora nie została wymieniona w tym przepisie, a zatem nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Takiego tytułu (mediator) nie ma też w art. 66 ustawy zdrowotnej, a tym samym brak jest również podstaw do zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. W konsekwencji należy uznać, iż wypłacanie wynagrodzenia osobie pełniącej funkcję mediatora nie powoduje żadnych obowiązków względem ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Wysokość świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy trwającej w okresie wyczekiwania

Dodano: 08.05.2021 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021 r.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych, tj. wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, po upływie tzw. okresu wyczekiwania, wynoszącego 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli począwszy od 31. dnia tego ubezpieczenia. Świadczenia chorobowe bez okresu wyczekiwania przyznawane są osobom, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej, tj. m.in. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Źródło: www.gofin.pl

Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych

Dodano: 07.05.2021 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021 r.
Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na podstawie posiadanej dokumentacji, zakład pracy potwierdza sporządzając świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach (wzory stanowią załączniki do zarządzeń resortowych publikowanych w dziennikach urzędowych), lub dokonując odpowiedniego wpisu w świadectwie pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Zwiększenie jednorazowego odszkodowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika w następstwie wcześniej przebytego wypadku przy pracy

Dodano: 06.05.2021 11:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021 r.
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. (…) Pracownik w razie pogorszenia stanu zdrowia mającego związek z wcześniej przebytym wypadkiem przy pracy może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, składając stosowny wniosek bezpośrednio do ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Tytuł do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy wykonującego kontrakt menedżerski

Dodano: 30.04.2021 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021 r.
Osoba wykonująca umowę zlecenia, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, czyli kwoty stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone