niedziela, 09 maja 2021 r.  Imieniny: Grzegorza, Karoliny, Karola
Wiadomości z tagiem Pracy  RSS
Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Dodano: 09.05.2021 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Źródło: inwestycje.pl

Wysokość świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy trwającej w okresie wyczekiwania

Dodano: 08.05.2021 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021 r.
Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych, tj. wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, po upływie tzw. okresu wyczekiwania, wynoszącego 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli począwszy od 31. dnia tego ubezpieczenia. Świadczenia chorobowe bez okresu wyczekiwania przyznawane są osobom, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej, tj. m.in. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Źródło: www.gofin.pl

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe będzie łatwiejsze

Dodano: 07.05.2021 16:51 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zamierza zliberalizować przepisy dotyczące inwestycji w elektrownie wiatrowe. Nowe regulacje mają w praktyce odblokować możliwość takich inwestycji w gminach chcących ulokowania na swoim terenie tego rodzaju infrastruktury. W efekcie farmy wiatrowe będzie można budować bliżej domów, niż wynika to z obecnie obowiązującej zasady 10H.

Źródło: www.podatki.biz

Prawne aspekty transakcji M&A na rynku ubezpieczeniowym, cz. 5 [Prawo na weekend]

Dodano: 07.05.2021 8:41 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Ustalenie rynku właściwego, na którym działają przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, jest istotnym elementem postępowania przed Prezesem UOKiK. Zgodnie z praktyką decyzyjną Prezesa UOKiK, uwzględniającą wymóg rozłączności prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń działu I i działu II, brak substytucyjności oraz różny krąg odbiorców, szeroko rozumianymi rynkami w sektorze ubezpieczeń są ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe oraz reasekuracja.

Tagi: Pracy, Prawda
Źródło: feedproxy.google.com

Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych

Dodano: 07.05.2021 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021 r.
Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na podstawie posiadanej dokumentacji, zakład pracy potwierdza sporządzając świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach (wzory stanowią załączniki do zarządzeń resortowych publikowanych w dziennikach urzędowych), lub dokonując odpowiedniego wpisu w świadectwie pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Zwiększenie jednorazowego odszkodowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika w następstwie wcześniej przebytego wypadku przy pracy

Dodano: 06.05.2021 11:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021 r.
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. (…) Pracownik w razie pogorszenia stanu zdrowia mającego związek z wcześniej przebytym wypadkiem przy pracy może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, składając stosowny wniosek bezpośrednio do ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Polska bardziej przyjazna pod względem obciążeń PIT i ZUS

Dodano: 05.05.2021 16:31 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Polska awansowała o 2 miejsca w zestawieniu krajów Unii Europejskiej pod względem łącznych obciążeń PIT i ZUS - wynika z nowego raportu pn. "Praca w UE - podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze", który przygotowała firma doradcza PwC. Poprawa pozycji to głównie efekt obniżki podstawowej stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.

Źródło: www.podatki.biz

Prawo a crowdfunding. Będzie nowa ustawa o finansowaniu społecznościowym

Dodano: 05.05.2021 16:30 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Resort finansów przedstawił projekt nowej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Przepisy zostaną dostosowane do wymogów unijnych, a po zmianach crowdfunding ma być prostszy, szybszy i odbywać się na podstawie jednolitych zasad w całej Unii Europejskiej. Podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach emisyjnych będzie karane. Większość nowych regulacji ma wejść w życie w listopadzie br.

Źródło: www.podatki.biz

TSUE o aneksach usuwających klauzule abuzywne [Prawo dla nieprawnika]

Dodano: 04.05.2021 8:42 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Kodeks cywilny wyraźnie wymienia sytuacje, kiedy można uchylić się od skutków oświadczenia woli (błąd, podstęp itd.). Poza tymi sytuacjami, umowy są ważne i skuteczne - pacta sunt servanda. Tymczasem TSUE twierdzi, że jest możliwość wzruszenia aneksu w sposób nieprzewidziany przepisami polskiego prawa.

Źródło: feedproxy.google.com

Prawo celne do zmiany. Nowela obejmie też niektóre przepisy podatkowe

Dodano: 30.04.2021 16:14 | 22 odsłon | 0 komentarzy

W Dzienniku Ustaw opublikowano dużą nowelę Prawa celnego. Po zmianach wydawanie decyzji ws. naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów ma stać się jednolite i usprawnione. Zmiany będą dotyczyć również identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z początkiem czerwca br.

Źródło: www.podatki.biz

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone