wtorek, 18 maja 2021 r.  Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
Wiadomości z tagiem Osoby  RSS
Firma na próbę: Plusy i minus tego rozwiązania

Dodano: 17.05.2021 5:12 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Od 30 kwietnia rozpoczynający działalność gospodarczą mogą założyć firmę na próbę, czyli działalność nieewidencjonowaną. Taką możliwość wprowadził art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Zgodnie z nim nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z niej należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650). To oznacza, że w tym roku nie może być to więcej niż 1050 zł miesięcznie. Dodatkowo wprowadzono wymóg, że taka osoba nie mogła w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzić firmy. Osoby zainteresowane takim rodzajem działalności muszą jednak pamiętać, że jeśli przychód przekroczy kwotę graniczną, to ich firma zmienia charakter począwszy od dnia, w którym to nastąpiło.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia mediatora

Dodano: 14.05.2021 17:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021 r.
Tytuły do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych określa art. 6 ustawy o sus. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że inne osoby niż w nim wskazane nie podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom. Osoba wykonująca obowiązki mediatora nie została wymieniona w tym przepisie, a zatem nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Takiego tytułu (mediator) nie ma też w art. 66 ustawy zdrowotnej, a tym samym brak jest również podstaw do zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. W konsekwencji należy uznać, iż wypłacanie wynagrodzenia osobie pełniącej funkcję mediatora nie powoduje żadnych obowiązków względem ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Tytuł do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy wykonującego kontrakt menedżerski

Dodano: 30.04.2021 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021 r.
Osoba wykonująca umowę zlecenia, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, czyli kwoty stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło: www.gofin.pl

Obowiązkowa kwarantanna a wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2

Dodano: 28.04.2021 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Choć z założenia zakazane jest opuszczanie miejsca odbywania kwarantanny, to jednak dopuszczalne jest ono w pewnych przypadkach, w tym m.in. dla celów wykonania testu w kierunku zakażenia koronawirusem.

Źródło: www.gofin.pl

Księgowi muszą być czujni w okolicy Święta Pracy

Dodano: 26.04.2021 11:05 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Dosłownie za kilka dni tysiące spółek komandytowych zostaną podatnikami CIT. Osoby zajmujące się ich rozliczeniami podatkowymi czeka gorący okres, gdyż zmianie tej towarzyszy wiele obaw i wątpliwości.

Tagi: Osoby
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone