wtorek, 21 września 2021 r.  Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym

Dodano: 26.08.2021 5:07 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Jednostki zobowiązane są rzetelnie i jasno przedstawiać w księgach rachunkowych oraz w sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach finansowych swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Właściciele danej jednostki oraz inne zainteresowane osoby oceniają kondycję firmy przede wszystkim na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych. Użyteczność danych wykazanych w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy wzrasta, jeżeli użytkownik tego sprawozdania może dane sprawozdawcze zestawić z odpowiednimi danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy.

Klasyfikacja dochodów pochodzących z wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki

Dodano: 25.08.2021 11:05 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021 r.
Jeżeli zwrot za zniszczone podręczniki nastąpił w tym samym roku budżetowym co ich zakup, należy ująć ten zwrot jako dochód w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów". Natomiast w sytuacji, gdy zwrotu za zniszczone podręczniki dokonano w latach następnych, wtedy dochód taki należy ująć w paragrafie 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych".

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone