niedziela, 25 lipca 2021 r.  Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Wiadomości z tagiem Jeżewo  RSS
Telewizor w kosztach podatkowych firmy

Dodano: 22.07.2021 10:41 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

Źródło: https:

Spółka komandytowa: Powiązania wykluczają zwolnienie z PIT

Dodano: 21.07.2021 17:05 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Jeżeli komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest inna spółka – również z o.o., a w zarządzie tej ostatniej zasiadają matka i ojciec komandytariusza, to nie wchodzi w grę zwolnienie podatkowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

MF: Jest jeszcze trochę czasu na rejestrację w systemie OSS

Dodano: 21.07.2021 11:05 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Jeżeli podatnik zamierza rozliczać VAT w procedurze uproszczonej, to na zawiadomienie o tym naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście ma czas do 10 sierpnia. Jeśli nie zdąży, będzie mógł rozliczać VAT w OSS dopiero od 1 października

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Refundacja kosztów w związku z pracą zdalną. Tylko koronawirus uzasadnia brak przychodu

Dodano: 20.07.2021 11:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Jeżeli praca zdalna nie będzie miała związku z epidemią COVID-19, to zrefundowanie kosztów zakupu biurka czy krzesła będzie dla pracownika przychodem, który ewentualnie tylko może być objęty zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor KIS.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zbycie poleasingowego auta jeszcze bez PIT

Dodano: 19.07.2021 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez podatnika w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to może być sprzedany bez PIT już po upływie pół roku – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem, stanowiących samodzielny obiekt inwentarzowy

Dodano: 16.07.2021 17:05 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021 r.
Sposób ewidencji księgowej wydatków za zakup paneli fotowoltaicznych uzależniony jest od tego, czy panele te zostały wbudowane na stałe w konstrukcję budynku, czy też nie. Jeżeli panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku stanowiącego środek trwały można zdemontować, to nie są one w sposób trwały złączone z budynkiem. Jednostka może więc uznać je za odrębny środek trwały jeśli panele te spełniają warunki określone dla środków trwałych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Wynajęcie mieszkania nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej w PIT

Dodano: 15.07.2021 10:17 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wynajęcie mieszkania a ulga mieszkaniowa w PIT. Jeżeli podatnik PIT sprzedał mieszkanie lub dom (nabyte w ciągu ostatnich 5 lat), osiągnął z tej sprzedaży dochód i nie chce płacić podatku od tego dochodu

Tagi: Jeżewo
Źródło: https:

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dodano: 14.07.2021 17:49 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiągnie chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach tego ryczałtu, na przykład sprzedaży części, czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych - to traci prawo do opodatkowania ryczałtem. A w takim przypadku podatnik jest obowiązany zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jednak w niektórych sytuacjach można anulować sprzedaż i pozostać przy ryczałcie.

Źródło: https:

Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Dodano: 14.07.2021 11:05 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021 r.
Z przepisów Kodeksu pracy wynika, iż pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy z własnej winy, o ile przyczyną powstania szkody było niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych. Jest to tzw. odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, której podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko. Jeżeli pracownik spowodował szkodę nieumyślnie, to ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS

Dodano: 14.07.2021 5:12 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

Tagi: Jeżewo
Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone