poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS

Dodano: 15.01.2022 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Przedsiębiorca rozlicza składki ubezpieczeniowe na odpowiednich drukach rozliczeniowych. Przekazuje je do ZUS za każdy miesiąc w ustalonym terminie. W przypadku spełnienia określonych warunków może być obecnie zwolniony z comiesięcznego ich przekazywania do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany w tym zakresie.

Źródło: www.gofin.pl

Ujęcie w księdze kosztów z przełomu roku

Dodano: 13.01.2022 17:05 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022 r., autor: Dorota Przybyszewska
Na przełomie roku mogą wystąpić problemy z przyporządkowaniem kosztów do właściwych lat podatkowych. W odniesieniu do kosztów zakupu towarów handlowych problem może się pojawić m.in. wtedy, gdy inny jest rok dostawy towarów i wystawienia faktury za ich zakup.

Źródło: https:

Prawo do emerytury lub renty w czasie chorobowego

Dodano: 13.01.2022 11:06 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Z zasady dotyczącej ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych wynika, że prawo do niektórych z nich jest uzależnione m.in. od pobierania konkretnych świadczeń chorobowych. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Źródło: www.gofin.pl

Sporządzenie do ZUS informacji ZUS IWA za 2021 r.

Dodano: 11.01.2022 17:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022 r., autor: Dorota Wyderska
Informację o danych do ustalenia składki wypadkowej za poprzedni rok kalendarzowy na druku ZUS IWA przekazuje się do organu rentowego do 31 stycznia danego roku. Obowiązek ten ciąży jednak tylko na płatnikach spełniających określone kryteria. Nieprawidłowo sporządzona przez płatnika informacja ZUS IWA spowoduje, że ZUS błędnie ustali mu stopę procentową składki wypadkowej.

Źródło: www.gofin.pl

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.

Dodano: 07.01.2022 17:05 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022 r., autor: Dorota Przybyszewska
Podmioty, które przechodzą w 2022 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z powodu osiągnięcia przychodów za 2021 r. powodujących taki obowiązek lub na podstawie dobrowolnej decyzji, muszą zamknąć księgę za 2021 r., a na dzień 1 stycznia 2022 r. otworzyć księgi rachunkowe.

Źródło: https:

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdań

Dodano: 05.01.2022 5:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Niebawem wejdą w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Będą one skutkować już w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2021 r. (...) Jedną z najbardziej oczekiwanych jest umożliwienie w jednostkach, w których kierownikiem jest organ wieloosobowy, podpisywania sprawozdań finansowych przez wybranych członków tego organu.

Źródło: https:

Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS

Dodano: 04.01.2022 11:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022 r., autor: Aneta Dąbrowska
Do końca 2021 r. przedsiębiorca, spełniający odpowiednie warunki, mógł korzystać ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy w tym zakresie uległy zmianie. Obecnie ze składania rozliczeń do organu rentowego zwolnione są tylko trzy grupy ubezpieczonych i co istotne - wśród nich nie ma już osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące. Ponadto od 1 stycznia 2022 r. dla niektórych płatników zmienił się termin przekazywania druków rozliczeniowych do ZUS i opłacania składek.

Źródło: www.gofin.pl

Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców

Dodano: 04.01.2022 5:12 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Do końca 2021 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą deklarować do podstawy wymiaru składki zdrowotnej dowolną kwotę, nie niższą jednak niż ustawowe minimum. Najczęściej decydują się na tę minimalną jej wysokość. Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład znacznie zmodyfikuje zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób, w zależności od formy opodatkowania ich firmowych przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Świąteczne wydatki w księgach rachunkowych

Dodano: 01.01.2022 5:06 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 02.12.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Zbliżające się święta to dla wielu jednostek czas, w którym dokonują one specyficznych dla tego okresu wydatków. Są to m.in. świąteczne paczki dla dzieci pracowników oraz drobne upominki przekazywane kontrahentom. Powszechnym zwyczajem jest także świąteczne dekorowanie biur i sklepów.

Źródło: https:

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu

Dodano: 31.12.2021 11:05 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
W dzisiejszych czasach programy komputerowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych dzięki odpowiednim funkcjom "podpowiadają", jak sporządzić bilans, więc teoretycznie powinno to być łatwe. Jednak księgowi wiedzą, że na dzień bilansowy muszą dokonać przeglądu prawidłowości ksiąg, wprowadzić dodatkowe zapisy związane z wyceną bilansową aktywów i pasywów, a także, że niektóre salda końcowe kont bilansowych nie mogą być automatycznie przenoszone do bilansu, gdyż trzeba je prawidłowo podzielić i przyporządkować.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2022 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone