wtorek, 18 maja 2021 r.  Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy

Dodano: 17.05.2021 17:06 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma to odbicie m.in. w sferze ubezpieczeń społecznych dotyczącej świadczeń krótkoterminowych. Ustawodawca dostosowując prawo do zaistniałej sytuacji przewidział nowe okoliczności uprawniające ubezpieczonych przykładowo do zasiłku chorobowego. Aby jednak ubezpieczony nabył prawo do tego świadczenia, powinien w należyty sposób je udokumentować.

Źródło: www.gofin.pl

Koszty energii z przełomu roku w księdze

Dodano: 15.05.2021 5:07 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
W przypadku gdy podatnik do ewidencji kosztów wybrał metodę memoriałową - koszt opłat za energię zasadniczo powinien wpisywać w dacie poniesienia, jako że jest to koszt pośrednio związany z przychodem. (…) Jeśli podatnik ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów tzw. metodą uproszczoną, koszty energii powinien wpisywać do księgi podatkowej w momencie ich poniesienia, tj. generalnie w dacie faktury je dokumentującej, bez względu na to, którego roku dotyczą.

Źródło: https:

Kiedy wypłacane ekwiwalenty są zwolnione ze składek ZUS?

Dodano: 14.05.2021 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Na uposażenie pracownika składa się nie tylko pensja zasadnicza, ale również ewentualne dodatkowe świadczenia mające charakter typowo wynagrodzeniowy. Zaliczają się do niego także różnego rodzaju ekwiwalenty. Większość z nich generalnie nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS. Aby tak było, muszą zostać spełnione określone warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.

Dodano: 12.05.2021 5:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko organizacji non-profit, jednak po przeanalizowaniu sygnałów dobiegających od księgowych oraz biur rachunkowych borykających się ze skutkami trzeciej fali pandemii COVID-19 objęto nimi także jednostki sektora prywatnego oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Ubezpieczenie w ZUS przy wykonywaniu kilku zleceń

Dodano: 30.04.2021 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Osoba, która wykonuje umowę zlecenia, podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe niezależnie od tego, w jakiej wysokości uzyskuje wynagrodzenie z tej umowy. Sytuacja się komplikuje, gdy zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zlecenia, np. zawartych z różnymi zleceniodawcami.

Obowiązkowa kwarantanna a wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2

Dodano: 28.04.2021 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Choć z założenia zakazane jest opuszczanie miejsca odbywania kwarantanny, to jednak dopuszczalne jest ono w pewnych przypadkach, w tym m.in. dla celów wykonania testu w kierunku zakażenia koronawirusem.

Źródło: www.gofin.pl

Odzyskane świadectwa pracy zmarłego ubezpieczonego podstawą przeliczenia renty rodzinnej

Dodano: 26.04.2021 11:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021 r., autor: Bożena Dziuba
W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia, podwyższone świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do jego podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (przeliczenie świadczenia).

Źródło: www.gofin.pl

Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP

Dodano: 23.04.2021 11:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Za osoby zatrudnione w firmie płatnik (np. pracodawca) opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z obowiązku ich opłacania może być jednak zwolniony. Preferencja taka przysługuje m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, zatrudnionych bezrobotnych, a także osoby mające ukończony odpowiedni wiek.

Źródło: www.gofin.pl

Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy za okres pobytu w szpitalu

Dodano: 22.04.2021 5:10 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Gwarancję wypłaty świadczenia chorobowego w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru zasiłku ustawodawca przewidział wyłącznie dla ubezpieczonych będących pracownikami, którzy przez pierwsze w roku kalendarzowym 33 lub - gdy ukończyli już 50 lat życia - 14 dni niezdolności do pracy m.in. wskutek choroby, w tym za okres pobytu w szpitalu, zachowują prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia, po ukończeniu 50 lat, za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym mają prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy jego wymiaru.

Źródło: www.gofin.pl

Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości

Dodano: 20.04.2021 11:05 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Tworzy się ją biorąc pod uwagę specyfikę danej jednostki, m.in. jej wielkość oraz rodzaj i charakter prowadzonej działalności.

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone