czwartek, 23 września 2021 r.  Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Wiadomości z tagiem Administracyjnego  RSS
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

Dodano: 20.09.2021 10:37 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sądy stosują uchwałę NSA wydaną z wniosku Rzecznika MŚP. Kolejne korzystne wyroki dla przedsiębiorców

Dodano: 12.09.2021 17:05 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa, korzystne dla przedsiębiorcy, wyroki w sprawach skarg na decyzje określające wysokość podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu Sąd uwzględnił uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 roku, wydaną z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dotyczącą kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia - informuje Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kradzież pieniędzy nie zwalnia z PIT od odszkodowania

Dodano: 10.09.2021 11:12 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Mężczyzna, który wygrał w sądzie rekompensatę za utratę oszczędności ulokowanych w banku, musi zapłacić podatek od odsetek. Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza po raz kolejny, że odsetki od należności wypłacanych z opóźnieniem są opodatkowane, niezależnie od tego czy należność główna jest również z PIT, czy bez podatku. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Podatnik się sądzi, a budżet na tym zarabia” (DGP nr 95/2018).

Zysk, którego nie było, nie pozbawi ryczałtu

Dodano: 07.09.2021 17:05 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Przychód zadeklarowany przez pomyłkę nie ma znaczenia dla wyliczenia limitu, który decyduje o prawie do opłacania zryczałtowanego PIT – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Koszty uzyskania przychodów na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych a wina podatnika

Dodano: 07.09.2021 12:38 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Koszty uzyskania przychodów. 13 stycznia 2021 roku zapadł ważny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 1259/20. Dotyczy on kwestii winy przy rozliczeniu przez podatników kosztów uzyskania przychodów na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych. Orzeczenie to powinno zwrócić uwagę podatników, ponieważ z wydawanych decyzji organów podatkowych, a następnie wyroków sądowych wyłania się dość surowa dla podatników linia orzecznicza. Podatnicy powinni teraz jeszcze bardziej niż do tej pory uważać na kwalifikowanie kosztów i weryfikacje dokumentów księgowych, którymi się posługują, ponieważ mogą ponosić negatywne konsekwencje również działań niezawinionych.

Jest już linia orzecznicza w NSA w sprawie VAT od fast foodów

Dodano: 06.09.2021 11:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zapadają kolejne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzające, że jeśli klient nie spożywa fast foodu w miejscu zakupu, to jest to dostawa gotowego posiłku opodatkowana 5-proc. stawką VAT.

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone