wtorek, 15 czerwca 2021 r.  Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
Wiadomości z tagiem Zeszyty Metodyczne  RSS
Wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa

Dodano: 11.06.2021 17:05 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021 r.
Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2 wskazane jest klasyfikować w paragrafie 428 "Zakup usług zdrowotnych".

Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych

Dodano: 02.06.2021 11:05 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021 r.
Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostce może wiązać się z aktualizacją zakładowego planu kont, który jest częścią zasad (polityki) rachunkowości oraz aktualizacją postanowień polityki rachunkowości w zakresie prezentacji w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK.

Wpływ zasady istotności na wynik finansowy

Dodano: 02.06.2021 5:07 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021 r.
Zasada istotności została określona w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niej, że określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień

Dodano: 27.05.2021 5:07 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021 r.
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wskazane jest ująć w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85195 "Pozostała działalność" i paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów". Potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z 24 lutego 2021 r., nr ST1.4761.8.2021.

Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej

Dodano: 20.05.2021 11:05 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021 r.
Dotację otrzymaną na zakup środka trwałego zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększa kapitałów (funduszy) własnych. Następnie kwota dotacji zakwalifikowana do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego sfinansowanego tą dotacją.

Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0

Dodano: 20.05.2021 5:07 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021 r.
Jeżeli informację o zwolnieniu ze składek ZUS za listopad 2020 r. jednostka otrzyma przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r., to kwotę zwolnienia wskazane jest odnieść na pozostałe przychody operacyjne w księgach 2020 r. i wykazać w sprawozdaniu finansowym za ten rok. W przypadku późniejszego otrzymania ww. informacji, kwotę zwolnienia należy ująć z uwzględnieniem art. 54 ustawy o rachunkowości.

Odstąpienie od umowy z powodu pandemii i zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia sportowe

Dodano: 19.05.2021 11:05 | 230 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021 r.
Opłaty wnoszone za udział w zajęciach sportowych zalicza się w księgach rachunkowych do przychodów ewidencjonowanych na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Jeśli zajęcia nie mogą się odbyć i zwracane są klientom wpłacone na poczet tych zajęć pieniądze, to korektę sprzedaży księguje na zmniejszenie tych przychodów.

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone