poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.  Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

Dodano: 25.06.2018 11:08 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018 r.
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, wpłaty z tytułu odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie mogą gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochodów, o ile w uchwale o utworzeniu takiego rachunku dochody tego typu zostały wskazane jako źródło dochodów jednostki. Środki uzyskane tytułem odszkodowania za poniesioną stratę jednostka może wówczas przeznaczyć na cele wskazane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dodano: 22.06.2018 5:07 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej należy się z nim rozliczyć. Podstawą do rozliczeń w takiej sytuacji jest wartość udziału kapitałowego osoby występującej ze spółki. udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Majątek spółki stanowi przy tym wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Dodano: 14.06.2018 5:07 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 01.04.2018 r.
Jeśli w samorządowym zakładzie budżetowym kwota podatku od nieruchomości wpływa znacząco na wynik finansowy bieżącego okresu, to wskazane jest rozliczać ją w czasie za pośrednictwem konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywać w koszty danego okresu (miesiąca) 1/12 część tego podatku.

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dodano: 06.06.2018 11:07 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 01.05.2018 r.
Generalnie, odpowiedzialność za rachunkowość jednostki ponosi kierownik tej jednostki. Przy czym, odpowiedzialność i obowiązki w zakresie rachunkowości, poza odpowiedzialnością za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury, może zostać przeniesiona na inną osobę za jej zgodą. Niemniej jednak, nie zwalnia to kierownika jednostki z odpowiedzialności za rachunkowość z tytułu nadzoru.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone