piątek, 27 listopada 2020 r.  Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wiadomości z tagiem Zasady  RSS
Zasady ujmowania odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych

Dodano: 21.11.2020 5:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wyjątkiem są np. grunty niesłużące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, które nie podlegają amortyzacji. Zanim jednostka dokona pierwszego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego do ewidencji bilansowej, musi ustalić przede wszystkim okres, stawkę i metodę jego amortyzacji.

Źródło: https:

Zasady opodatkowania PIT konkursów i loterii promocyjnych

Dodano: 13.11.2020 12:36 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sad Administracyjny (NSA) wydał ciekawy wyrok w sprawie opodatkowania PIT konkursów i loterii promocyjnych oraz obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

Tagi: Zasady
Źródło: https:

Faktura korygująca

Dodano: 09.11.2020 13:41 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Faktura korygująca jest bardzo istotnym dokumentem księgowym. Zasady wystawiania tego rodzaju faktury zostały sformalizowane przez ustawodawcę na gruncie ustawy o VAT. W artykule wskazujemy m.in. na to jakie elementy powinna zawierć faktura korygująca, co można nią korygować, kiedy należy ją wystawiać, jak potwierdzać jej odbiór, jak rozliczać, a także jak ujmować w nowym JPK_VAT.

Źródło: https:

Zasady przekazywania na żądanie urzędników ksiąg podatkowych w formie JPK

Dodano: 06.11.2020 11:05 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy składają co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, JPK_VAT obejmujący ewidencję VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Niezależnie od tego urzędnicy mogą domagać się, w ramach prowadzonej sprawy, udostępnienia w postaci JPK ksiąg podatkowych, wyciągów bankowych czy faktur. Za uchylanie się od obowiązku ich przekazania grozi kara porządkowa.

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów przekształconej spółki z o.o.

Dodano: 13.03.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

WSA w Lublinie wydał wyrok dotyczący zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

Tagi: Zasady
Źródło: https:

08.05 Opodatkowanie bonów – będą zmiany w zasadach rozliczenia VAT

Dodano: 08.05.2018 7:56 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Obecnie wydanie bonu pozwalającego na jego zamianę na towar lub usługę nie stanowi podstawy do naliczenia VAT. Dopiero faktyczna czynność opodatkowana, z jaką wiąże się bon, jest podstawą do rozliczenia podatku i ujęcia go w deklaracji VAT. Zasada ta ulegnie znaczącej modyfikacji ...

Źródło: www.pit.pl

02.05 Podatek CIT - obowiązki, terminy, deklaracje, sprawozdawczość

Dodano: 02.05.2018 8:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są ...

Źródło: www.pit.pl

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone