wtorek, 26 września 2017 r.  Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wiadomości z tagiem Zasady  RSS
Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym

Dodano: 25.09.2017 12:36 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje identyfikatorów podatkowych

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Zasady stosowania kwartalnego rozliczenia ryczałtu do przychodów z najmu

Dodano: 21.09.2017 11:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu, mogą zastosować do nich opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i odprowadzać podatek tylko raz na kwartał. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by skorzystać z takiej formy rozliczeń?

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku tonażowego

Dodano: 18.09.2017 10:32 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zasady dotyczące podatku tonażowego unormowane zostały przepisami ustawy o podatku tonażowym. Wśród zawartych tam regulacji odnaleźć można rozstrzygnięcie kwestii tego, co stanowi podstawię opodatkowania podatkiem tonażowym, a także informację o jego wysokości.

Tagi: Zasady
Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Czy wymiar urlopu na żądanie zależy od wymiaru etatu?

Dodano: 18.09.2017 8:03 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Zasady korzystania z urlopu na żądanie nie zostały określone przez ustawodawcę jednoznacznie. W związku z tym ich stosowanie wywołuje wiele wątpliwości praktycznych. Jedną z nich jest kwestia wymiaru urlopu na żądanie przysługującego osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Tagi: Zasady
Źródło: kadry.infor.pl

Zasady ustalania rezydencji podatkowej osób fizycznych

Dodano: 15.09.2017 11:27 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rezydencja podatkowa osoby fizycznej oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy, który obejmuje całość osiągniętych dochodów (przychodów), bez względu na to w jakim kraju zostały one uzyskane. W przypadku osoby długotrwale pracującej za granicą, ustalenie rezydencji podatkowej jest kluczowe w celu określenia obowiązku podatkowego.

Tagi: Zasady
Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Zasady rozliczania podatku od wartości dodanej na gruncie ustawy o CIT

Dodano: 14.09.2017 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że do zakupów towarów dokonywanych w krajach UE mają zastosowanie te same zasady rozliczania i ujmowania w przychodach oraz kosztach podatkowych podatku od wartości dodanej, jakie dotyczą polskiego podatku VAT.

Źródło: https:

KPF: Zasady Dobrych Praktyk nadążają za zmianami rynku

Dodano: 13.09.2017 11:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy


W wyniku dynamicznego rozwoju rynku i zmienności zachodzących na nim zjawisk, rosną wymagania interesariuszy instytucji finansowych wobec prowadzenia przez nie działalności w sposób odpowiedzialny. To jeden z głównych motywów, jakimi Konferencja...

Tagi: Zasady
Źródło: inwestycje.pl

Zasady zaliczania w poczet kosztów podatkowych wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w przypadku zmiany formy prawnej spółki

Dodano: 13.09.2017 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wyrok w przedmiocie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń w przypadku przekształcenia spółki.

reklama

Copyright © 2008-2017 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone