niedziela, 19 maja 2019 r.  Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Wiadomości z tagiem Zasady  RSS
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych

Dodano: 17.05.2019 11:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe po ich zamknięciu oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także inne dokumenty księgowe, należy przechowywać w odpowiedni sposób przez wymagane przepisami okresy.

Źródło: https:

Po upływie terminu przedawnienia nie można dochodzić zapłaty podatku

Dodano: 16.05.2019 9:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Jak wynika z ogólnej zasady zawartej w Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zasada ta skutkuje tym, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku.

Źródło: https:

Zasady uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w przypadku dłużników solidarnych

Dodano: 08.05.2019 1:00 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dopiero uprawdopodobnienie przez wierzyciela nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za dług odpowiadać będzie wymaganiom w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Źródło: https:

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów spółki dzielonej po podziale

Dodano: 07.05.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznał, że wydatki spółki dotyczące nabycia udziałów spółki zależnej, w przypadku zmniejszenia przy podziale wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce zależnej, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia udziałów spółki zależnej tylko w tej części, która dotyczy wysokości udziałów posiadanych w spółce dzielonej już po dokonaniu jej podziału.

Źródło: https:

Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

Dodano: 03.05.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Każdy płatnik (osoba fizyczna) zobowiązany jest przekazywać do ZUS za zatrudnione w firmie osoby, np. za pracowników, prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące. Zgłasza też bądź wyrejestrowuje do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Gdy w formularzach tych popełni błąd, ma obowiązek go skorygować. Przed dokonaniem tej czynności powinien najpierw upewnić się, na jakim formularzu ma to zrobić oraz jak prawidłowo go wypełnić. Przykładowo na innych dokumentach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, a na innych - zmiany lub korekty danych ewidencyjnych.

Źródło: www.gofin.pl

08.05 Opodatkowanie bonów – będą zmiany w zasadach rozliczenia VAT

Dodano: 08.05.2018 7:56 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Obecnie wydanie bonu pozwalającego na jego zamianę na towar lub usługę nie stanowi podstawy do naliczenia VAT. Dopiero faktyczna czynność opodatkowana, z jaką wiąże się bon, jest podstawą do rozliczenia podatku i ujęcia go w deklaracji VAT. Zasada ta ulegnie znaczącej modyfikacji ...

Źródło: www.pit.pl

02.05 Podatek CIT - obowiązki, terminy, deklaracje, sprawozdawczość

Dodano: 02.05.2018 8:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są ...

Źródło: www.pit.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone