wtorek, 18 grudnia 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Wiadomości z tagiem Zakup  RSS
Przeceny towaru handlowego nie wykazuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodano: 11.12.2018 11:08 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wydatki poniesione na zakup towarów handlowych ujmują w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu tego dokonują niezwłocznie po otrzymaniu towarów, najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Przecena dotyczy ceny, po jakiej podatnik zamierza sprzedać zakupiony towar, a nie ceny, po której go kupił. Tym samym obniżenie cen sprzedawanych towarów nie wywołuje obowiązku dokonania korekty kosztów podatkowych, a co za tym idzie, podatnik takiej przeceny nie wykazuje w księdze.

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 08.12.2018 5:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Pietrasik: Ceny transferowe będą spójne z wytycznymi OECD [WYWIAD]

Dodano: 06.12.2018 11:06 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Po zmianach podatnicy będą musieli na bieżąco stosować się do zasady ceny rynkowej. Zakaz stosowania informacji niejawnych rozszerzamy również na podatników. Chodzi o zabezpieczenie interesów obu stron - mówi w wywiadzie dla DGP Joanna Pietrasik, dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Pierwsze efekty partnerstwa PZU i PLL LOT [Rynek]

Dodano: 06.12.2018 7:56 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W ciągu 3 tygodni 3 tys. klientów skorzystało z oferty ubezpieczenia turystycznego "PZU pomoc w podróży LOT". Zakup ochrony odbywa się w (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Zakaz geoblokowania w handlu internetowym w UE

Dodano: 04.12.2018 8:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy

3 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) wprowadzające w szczególności zakaz geoblokowania w handlu internetowym. Nowe przepisy mają m.in. taki skutek, że sprzedawcy w internecie nie mogą odmówić sprzedaży towarów klientom z innych krajów. Zdaniem Komisji Europejskiej nowe przepisy będą korzystne dla konsumentów, a także małych firm handlujących online, które będą mogły wejść na zagraniczne rynki.

Jędrzejewska: Zabrakło szerszego spojrzenia na JPK

Dodano: 03.12.2018 11:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Ot, zwykła historia z praktyki biura rachunkowego: klient dwukrotnie dostarczył fakturę, a fakturzystka nie zauważyła, że dokument został już w poprzednim miesiącu wprowadzony do systemu (system powinien był o tym zaalarmować, ale z niewiadomych przyczyn tak się nie stało). Zakup został więc zaksięgowany dwukrotnie, przez co koszty zostały odliczone podwójnie. Gdyby nie JKP_VAT, błąd nie tylko w VAT, ale i w podatku dochodowym mógłby zostać wykryty tylko podczas ewentualnej kontroli.

Tagi: Zakup, Gdyni
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły

Dodano: 24.11.2018 5:06 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018 r.
Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego obiektu budowlanego (np. budynku szkoły) należy zakwalifikować do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych". Kontrola taka kończy się bowiem zazwyczaj sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Jeśli jednak w efekcie przeprowadzonej kontroli jednostka uzyska ekspertyzę, analizę bądź opinię, właściwym paragrafem będzie paragraf 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii".

Zakaz cesji nie może być lekarstwem na grzechy ubezpieczycieli

Dodano: 20.11.2018 11:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik finansowy sprzeciwia się regulacjom, które znalazły się w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Chodzi o art. 9, który wprowadza zakaz cesji wierzytelności deliktowych.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zakaz handlu w niedziele - czy wejdzie w życie 1 stycznia 2018?

Dodano: 14.11.2017 10:51 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Prace nad projektem ustawy o zakazie handlu w niedziele przeciągają się. Nie wiadomo kiedy i w jakim kształcie zostanie ona ostatecznie uchwalona. Coraz mniej realny w tych okolicznościach wydaje się termin jej wejścia w życie 1 stycznia 2018 r.

Tagi: Pracy, Zakup, Corsa
Źródło: mojafirma.infor.pl

Zakaz handlu w internecie w niedziele w 2018 r.

Dodano: 07.11.2017 13:40 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę od 1 stycznia 2018 r. przewiduje także zakaz handlu elektronicznego. MSZ w swojej opinii o zgodności tej ustawy z prawem UE wyraziło zdanie, że zakaz handlu w wybrane dni w internecie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Źródło: mojafirma.infor.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone