czwartek, 22 października 2020 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Wydatki  RSS
Czy najem mieszkania może być kosztem kancelarii prawnej?

Dodano: 19.10.2020 13:16 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wydatki ponoszone przez kancelarię prawną na najem mieszkania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podatniku ciąży jednak obowiązek wykazania związku ponoszonych kosztów najmu z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie będzie mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Tagi: Wydatki
Źródło: https:

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrow. wzrosły o 9% r/r do 640 mln zł w I-III kw.

Dodano: 17.10.2020 5:07 | 56 odsłon | 0 komentarzy


Wydatki Polaków na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wyniosły niemal 640 mln zł w I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 9% r/r, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Źródło: inwestycje.pl

Umowa kupna-sprzedaży a zapisy w księdze

Dodano: 15.10.2020 5:07 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki poniesione na zakup kosiarki, zaliczonej do wyposażenia, może ująć w księdze podatkowej w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe spełniające warunki wskazane w § 11-13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisy w księdze mogą być dokonywane m.in. na podstawie dokumentów stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Źródło: https:

Zakup laptopa do działalności a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 14.10.2020 17:05 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
Wydatek na zakup niskocennego laptopa, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i ująć jednorazowo w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Do tej samej kolumny powinien również wpisać koszt związany z zakupioną torbą do laptopa.

Źródło: https:

Samochód osobowy w firmie - zakup dodatkowego wyposażenia

Dodano: 03.10.2020 5:07 | 90 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020 r.
Wydatki na ulepszenie środków trwałych (np. zakup dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego) nie podlegają limitowaniu. Wydatki takie mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie. Od 1 stycznia 2018 r. graniczna kwota wydatków na ulepszenie środka trwałego zwiększającego jego wartość początkową została podwyższona z 3.500 zł do 10.000 zł. Kwota wydatków na ulepszenie będącego środkiem trwałym samochodu osobowego, np. na montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, może być w całości, bezpośrednio uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

Podatkowe Espresso 9/2020

Dodano: 05.03.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Wysokie kary nałożone na zagranicznych usługodawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zgłoszenia w celu objęcia ich podatkiem od reklamy, są sprzeczne z prawem UE; [Express podatkowy] Progresywny podatek handlowy jest zgodny z prawem unijnym; Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej jest odpowiednia wartość majątku spółki jawnej na dzień jej przekształcenia; Wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu nabycia usług przetwarzania danych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT; [Legislacja] Niższa akcyza na paliwa od marca 2020 r.

Źródło: https:

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone