wtorek, 25 września 2018 r.  Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Zasady dokumentowania transakcji nabycia i sprzedaży kryptowalut

Dodano: 13.09.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że brak jest podstaw do zaksięgowania w księdze przychodów i rozchodów poniesionych przez podatnika wydatków na zakup kryptowalut w kosztach uzyskania przychodów, na podstawie wygenerowanego zestawienia transakcji.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT wycofania części wkładu ze spółki komandytowej i wypłaty z tego tytułu środków na rzecz wspólnika

Dodano: 12.09.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika kwoty odpowiadającej wartości wycofywanej części wkładu jest zgodnie z zasadą memoriałową neutralna podatkowo.

Źródło: https:

Kwestia przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dodano: 12.09.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że przepisem regulującym kwestię przesyłania informacji PIT-11 jest art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, a z przepisu tego nie wynika obowiązek uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji w formie elektronicznej.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez agencję pracy tymczasowej na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców

Dodano: 10.09.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszone przez agencję pracy tymczasowej wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: https:

Porażka prezydenta. WSA oddalił skargę na wygaszenie mandatu prezydenta Radomia

Dodano: 07.09.2018 20:39 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki sąd administracyjny oddalił w piątek skargę prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego na zarządzenie o wygaszeniu jego mandatu, które wydał wojewoda mazowiecki.

Źródło: samorzad.pap.pl

Zwrot doradcy podatkowemu przez pracodawcę równowartości składki członkowskiej skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy

Dodano: 05.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie przez pracodawcę kosztów składek związanych z przynależnością pracownika do samorządu zawodowego, stanowi przychód tego pracownika.

Źródło: https:

Gmina zbywając mienie komunalne na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie działa jako podatnik VAT

Dodano: 04.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w zakresie konsekwencji w VAT zbycia przez gminę mienia komunalnego.

Źródło: https:

Przychód ze sprzedaży przez spółkę komandytową lokali mieszkalnych przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dodano: 03.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że przychód ze sprzedaży przez spółkę komandytową lokali mieszkalnych należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Źródło: https:

Odsetki od zobowiązania wobec spółki zależnej stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie odsetek z kwotą dywidendy

Dodano: 03.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że działanie podjęte przez spółkę holdingową polegające na przejęciu długu należy uznać za racjonalne gospodarczo, a zatem koszty poniesione przez spółkę uznać należy za poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Źródło: https:

Zasady rozliczenia na gruncie VAT usług świadczonych przez oddział na rzecz spółki macierzystej, która jest członkiem grupy

Dodano: 29.08.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu wchodzącego w skład grupy podatkowej utworzonej dla potrzeb VAT należy uznać, że podatnikiem VAT dla takiej transakcji jest cała grupa, a nie konkretny podmiot, na rzecz którego świadczono usługę.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone