czwartek, 13 grudnia 2018 r.  Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Prawo do odliczenia VAT w przypadku świadczenia usług hotelarskich

Dodano: 04.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka świadcząca usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z nabycia usług gastronomicznych.

Źródło: https:

Niespłacone kredyty nie tylko w bankach

Dodano: 30.11.2018 5:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Niebędąca bankiem instytucja płatnicza też może pomniejszyć przychód o nieściągalne wierzytelności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Możliwość uznania udzielenia gwarancji za czynność sporadyczną na gruncie VAT

Dodano: 30.11.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał orzeczenie, w którym uznał, że zakres przedmiotowy pojęcia “czynności sporadyczne” zawartego w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej stopnia wykorzystania zasobów podatnika.

Źródło: https:

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji otrzymanych uprzednio w drodze aportu

Dodano: 30.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że sytuacja, w której spółka otrzymuje w drodze aportu akcje innej spółki w zamian za własne udziały, a następnie zamierza zbyć te akcje nie jest uregulowana w ustawie o CIT. Jednakże nie mogą być do niej stosowane w drodze analogii przepisy dotyczące podmiotów wnoszących aport, włączając przepisy znowelizowane w styczniu 2017 r.

Moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie z tytułu przemieszczenia na terytorium kraju samochodu osobowego wynajętego na terytorium innego państwa członkowskiego

Dodano: 30.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wskazał, że za błędne należy uznać stanowisko organu, który uznał, że w związku z planowanym najmem samochodów osobowych po stronie spółki powstałby obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Źródło: https:

Skutki podatkowe połączenia spółki akcyjnej ze spółką komandytową

Dodano: 29.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że połączenie spółki akcyjnej ze spółką komandytową, nie będzie skutkować powstaniem przychodu na gruncie ustawy o CIT po stronie spółki przejmującej spółki akcyjnej.

Źródło: https:

Limit kosztów z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów - precedensowy wyrok WSA

Dodano: 28.11.2018 12:26 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał 13 listopada 2018 r. wyrok (sygn. akt I SA/Wr 833/18), zgodnie z którym odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do wysokości 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA. To precedensowy wyrok kwestionujący dotychczasowe, konsekwentne stanowisko resortu finansów, które jest niekorzystne dla podatników. Wyrok ten jest jeszcze nieprawomocny. Jeżeli fiskus złoży skargę kasacyjną to za jakiś czas poznamy stanowisko NSA.

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytu przez instytucję płatniczą

Dodano: 28.11.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenie, w którym potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytu płatniczego przez instytucję płatniczą.

Źródło: https:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach z o.o. w przypadku płatności ratalnych (w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.)

Dodano: 28.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że wymagalność wierzytelności nie jest warunkiem zakwalifikowania ich do przychodu należnego ze zbycia udziałów (akcji) po stronie zbywcy.

Źródło: https:

Limit 30 proc. EBITDA odnosi się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającej 3 mln

Dodano: 28.11.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał precedensowe orzeczenie, w którym potwierdził, że limit kosztów finansowania dłużnego w wysokości 30 proc. EBITDA odnosi się do nadwyżki tych kosztów przekraczającej 3 mln zł.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone