środa, 12 grudnia 2018 r.  Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na niemiecki podatek od nabycia nieruchomości zapłacony w związku z nabyciem udziałów w niemieckiej spółce

Dodano: 10.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem spółki, że kwota niemieckiego podatku od nabycia nieruchomości stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu inny niż wydatek na nabycie udziałów.

Źródło: https:

Przesłanki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorariów wypłacanych pracownikom za stworzenie utworu

Dodano: 10.12.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiocie możliwości zastosowania 50% kosztów podatkowych do honorarium pracowników-twórców. Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tym zakresie.

Źródło: https:

Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową

Dodano: 07.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym wskazał, że konsekwencje połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową należy ustalać w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, których istotą jest brak opodatkowania kapitałów własnych spółki posiadającej osobowość prawną.

Źródło: https:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w PIT

Dodano: 07.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że na dzień przekształcenia spółki w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków przekazanych na kapitał zapasowy będzie stanowić dla wspólników, przychód z kapitałów pieniężnych.

Źródło: https:

Gminne formularze podatkowe niezgodne z prawem

Dodano: 05.12.2018 11:52 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględniając skargi Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy stwierdza nieważność uchwał gminnych w zakresie wzorów deklaracji i informacji podatkowych. WSA zgadza się z PO, że będące podstawą podjętej uchwały przepisy prawa tj. regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw podatkowych, nie dają radzie gminy uprawnienia do nakładania na podatników obowiązku składania w deklaracjach i informacjach podatkowych oświadczeń o znajomości przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

Źródło: https:

Możliwość odliczenia przez gminę VAT od wydatków na budowę infrastruktury drogowej

Dodano: 05.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznał, że gmina budując drogę dojazdową do wcześniej sprzedanych działek występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Źródło: https:

Prawo do odliczenia VAT w przypadku świadczenia usług hotelarskich

Dodano: 04.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka świadcząca usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z nabycia usług gastronomicznych.

Źródło: https:

Niespłacone kredyty nie tylko w bankach

Dodano: 30.11.2018 5:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Niebędąca bankiem instytucja płatnicza też może pomniejszyć przychód o nieściągalne wierzytelności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Możliwość uznania udzielenia gwarancji za czynność sporadyczną na gruncie VAT

Dodano: 30.11.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał orzeczenie, w którym uznał, że zakres przedmiotowy pojęcia “czynności sporadyczne” zawartego w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej stopnia wykorzystania zasobów podatnika.

Źródło: https:

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji otrzymanych uprzednio w drodze aportu

Dodano: 30.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że sytuacja, w której spółka otrzymuje w drodze aportu akcje innej spółki w zamian za własne udziały, a następnie zamierza zbyć te akcje nie jest uregulowana w ustawie o CIT. Jednakże nie mogą być do niej stosowane w drodze analogii przepisy dotyczące podmiotów wnoszących aport, włączając przepisy znowelizowane w styczniu 2017 r.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone