piątek, 24 maja 2019 r.  Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Zakup przez pracodawcę polisy OC dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową

Dodano: 24.05.2019 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że jeśli świadczenie z tytułu polisy jest w interesie pracodawcy oraz nie jest dobrowolne, lecz jest narzucane każdemu pracownikowi i stanowi wymóg, aby móc wziąć udział w pracach pomiarowych spółki, to nie stanowi przychodu pracownika.

Źródło: https:

Diety i inne należności wypłacane zleceniobiorcy w związku z podróżą odbywaną w ramach umowy zlecania

Dodano: 23.05.2019 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że zleceniobiorcy nie są pracownikami zleceniodawcy - wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie można więc do nich stosować kryteriów wynikających z regulacji kodeksu pracy czy innych regulacji związanych ze stosunkiem pracy.

Źródło: https:

Zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej na posiedzenia

Dodano: 20.05.2019 1:00 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje podróży uzasadniające zwolnienie przychodów uzyskanych za czas podróży, mianowicie "podróż służbową" oraz "podróż osoby niebędącej pracownikiem", a zatem niezasadne jest utożsamianie tych dwóch rodzajów podróży.

Źródło: https:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu wszelkich rodzajów udzielanych przez bank gwarancji

Dodano: 10.05.2019 1:00 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że wykładnia językowa przepisu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. c ustawy o CIT prowadzi do jednoznacznych wniosków i nie ma potrzeby odwoływania się do zasady in dubio pro tributario.

Źródło: https:

Nie od do. WSA: Rada gminy nie może określić konkretnych bezpłatnych godzin w przedszkolu

Dodano: 09.05.2019 16:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Rada gminy nie może określić konkretnych godzin, w jakich mają się odbywać bezpłatne zajęcia w przedszkolach – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Źródło: samorzad.pap.pl

Korekta cen transferowych a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 09.05.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że błędne jest stanowiska organu podatkowego, że co do zasady, korekta cen transferowych powodująca zwiększenie wydatków przez spółkę nie może być kosztem uzyskanego przychodu.

Źródło: https:

Bonifikaty udzielane przez przedsiębiorcę energetycznego obniżają podstawę opodatkowania VAT

Dodano: 08.05.2019 1:00 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że podstawę opodatkowania VAT stanowi wszystko to, co sprzedający towar lub świadczący usługę otrzyma z tytułu dostawy.

Źródło: https:

Integracja prawników: Wydatki na spotkania nie są kosztem

Dodano: 06.05.2019 11:06 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Wydatki doradcy podatkowego na integrację z kolegami po fachu mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być odliczone od przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zakres przedmiotowy pojęć „usługi turystyczne” i „turysta”

Dodano: 06.05.2019 1:00 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że z punktu widzenia procedury VAT-marża bez znaczenia jest cel, w jakim klient odbywa podróż.

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone