niedziela, 24 czerwca 2018 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Brak opodatkowania VAT dostawy nieruchomości nabytych przez gminę w drodze darowizny, spadkobrania oraz z mocy prawa

Dodano: 22.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że przypisanie gminie aktywności gospodarczej i stwierdzenie, że zbycie nieruchomości miało związek z działalnością gospodarczą jest zależne od tego, czy nieruchomości były wykorzystywane do prowadzenia czynności handlowych, wytwórczych lub usługowych.

Źródło: https:

Salon samochodowy może mieć lakiernię

Dodano: 21.06.2018 21:39 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Aby odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji, trzeba dowieść, że jest sprzeczna z postanowieniami miejscowego planu. Ta sprzeczność musi być jednak jednoznaczna – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Źródło: www.rp.pl

Czy zwolnieniu z CIT podlega wypłata dywidendy z kapitału zapasowego

Dodano: 19.06.2018 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekając, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia z CIT. Wskazał, że wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Zakres prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że zamiarem ustawodawcy było odzwierciedlenie w przepisach ustawy o VAT pewnej dynamiki zdarzeń, które zachodzą w obrocie gospodarczym i dopuszczenie sytuacji, kiedy określone dobra zmieniają sposób swojego wykorzystywania, zarówno z dóbr wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT na niezwiązane z takim wykorzystywaniem i odwrotnie.

Źródło: https:

Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla niech nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym potwierdził, że zapewnienie noclegu pracownikom tymczasowym i zleceniobiorcom leży przede wszystkim w interesie pracodawcy, nie zaś pracownika.

Źródło: https:

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

Dodano: 17.06.2018 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej na skutek partycypacji w 50% kosztach zatrudnienia

Dodano: 15.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że nie w każdych rozliczeniach między partnerami biznesowymi można dopatrzeć się świadczenia usługi przez jednego partnera na rzecz drugiego.

Źródło: https:

WSA oddalił skargę ws. zmiany nazwy stołecznej ulicy

Dodano: 13.06.2018 14:56 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego ws. zmiany nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

Kwestia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku wykonywania usług budowlanych na podstawie umowy zawartej z liderem konsorcjum

Dodano: 12.06.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że umowa zawarta przez konsorcjanta z liderem ma charakter jedynie wewnętrznych rozliczeń w ramach konsorcjum i nie daje podstaw do przypisania liderowi statusu generalnego wykonawcy a konsorcjantowi statusu podwykonawcy, co skutkowałoby zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Opłata ostrożnościowa uiszczana przez banki za IV kwartał 2016 r może być kosztem podatkowym

Dodano: 11.06.2018 17:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów banku.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone