wtorek, 23 stycznia 2018 r.  Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Przesłanki uznania członka zarządu działającego na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika VAT

Dodano: 22.01.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie uznania menedżera spółki za podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą.

Źródło: https:

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na pokrycie “kosztów osieroconych”

Dodano: 22.01.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie określenie momentu zaliczania do kosztów podatkowych spłat dokonywanych na pokrycie kosztów osieroconych.

Źródło: https:

WSA kwestionuje polskie przepisy podatkowe

Dodano: 21.01.2018 5:53 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Według polskiego prawa podatkowego wykazanie VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług po upływie trzech miesięcy skutkuje naliczeniem dodatkowych odsetek. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że naliczanie odsetek z tego tytułu nie jest zgodne z unijnymi przepisami.

Źródło: biznes.interia.pl

Sprzedaż przez powiat mienia nabytego z mocy prawa nie podlega opodatkowaniu VAT

Dodano: 19.01.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie konsekwencji w VAT sprzedaży zabudowanego gruntu przez powiat.

Źródło: https:

Fundacja Energa wspiera bezpieczeństwo dzieci

Dodano: 17.01.2018 18:36 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zainicjowała 17 stycznia b.r. w Kartuzach akcję „Bezpieczny w czasie ferii”. Inicjatywę wsparła Fundacja Energa, przekazując środki finansowe oraz sześć tysięcy latarek LED – poinformowała Energa.

Źródło: energetyka.wnp.pl

Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Dodano: 17.01.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych nie jest jego przychodem ze stosunku pracy.

Warunki ustalone w umowie o zarządzaniu decydują, czy menedżer jest podatnikiem VAT

Dodano: 16.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie opodatkowania w VAT kontraktów menedżerskich.

Źródło: https:

Brak czynnika ludzkiego nie wyklucza uznania danego zespół składników za ZCP

Dodano: 16.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że brak czynnika ludzkiego nie przesądza o tym, że dany zespół składników nie może być przedsiębiorstwem/zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT otrzymania w ramach likwidacji spółki osobowej wierzytelności z tytułu naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek oraz ich wygaśnięcia w drodze konfuzji

Dodano: 15.01.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie określenia skutków podatkowych wygaśnięcia wierzytelności głównej wraz z odsetkami wspólnika wobec likwidowanej spółki osobowej.

Źródło: https:

Zapewnienie noclegów i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę nie jest dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu

Dodano: 15.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w przedmiocie powstania po stronie pracownika przychodu z tytułu poniesienia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania i transportu, związanych z oddelegowaniem do pracy za granicę.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone