wtorek, 19 lutego 2019 r.  Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Wiadomości z tagiem Wojewódzki  RSS
Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 ustawa o CIT do kosztów usług wsparcia produktowego i projektowego podmiotu powiązanego

Dodano: 19.02.2019 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że wartości niematerialne i prawne są objęte przepisem ograniczającym wysokość opłat zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów do ustawowo określonego limitu. Pomimo, że opłaty nie kreują u spółki wartości początkowej jako wartości niematerialnej i prawnej, to jednak mieszczą się w katalogu wydatków podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę i wyposażenie przyzakładowego przedszkola

Dodano: 18.02.2019 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że między zakupami towarów i usług związanymi z budową, wyposażeniem i funkcjonowaniem przyzakładowego przedszkola a działalnością opodatkowaną spółki, nie zachodzi tego rodzaju związek, który dawałby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT wycofania części wkładu ze spółki komandytowej

Dodano: 15.02.2019 0:00 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wpłata ze spółki komandytowej części wkładu jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości przychodu osiąganego przez wspólnika, na skutek definitywnego wystąpienia przez niego ze spółki niebędącej osobą prawną.

Źródło: https:

Przesłanki uznania za obrót dotacji uzyskanych z budżetu miejskiego przez spółkę wykonującą zadania o charakterze użyteczności publicznej

Dodano: 14.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wskazał, że warunkiem opodatkowania uzyskanych dotacji jest to, aby związek między dotacją a ceną był jednoznacznie widoczny.

Źródło: https:

Wybór metody rachunkowej a koszty uzyskania przychodów w PIT

Dodano: 12.02.2019 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawa o PIT w żadnym przepisie nie ogranicza możliwości zastosowania którejkolwiek z metod określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości. A zatem należy przyjąć, że wszystkie te metody są dopuszczalne.

Źródło: https:

Lekcja prawa dla fiskusa: Decyzje trzeba doręczać właściwym adresatom

Dodano: 10.02.2019 6:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Trafiła kosa na kamień, czyli jak nieznajomość prawa może zadziałać na niekorzyść fiskusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 21 grudnia 2018 r. uchylił postanowienie organu, mimo uchybienia przez spółkę terminu do złożenia odwołania, bo organ dokonał doręczenia, ale do niewłaściwego jej oddziału (wyrok WSA w Opolu, sygn. akt I SA/Op 335/18).

Źródło: biznes.interia.pl

Zasady ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej

Dodano: 07.02.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka nie może jako podstawy opodatkowania przyjąć wartości rynkowej elektrowni, jeśli budowla była amortyzowana.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PCC zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu szkód majątkowych

Dodano: 07.02.2019 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od jej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona przez nabywcę wierzytelności usługa.

Źródło: https:

Spotkanie integracyjne ze współpracownikami prowadzącymi własną działalność gospodarczą a koszty podatkowe

Dodano: 06.02.2019 8:14 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził w wyroku z 23 października 2018 r., że wydatki spółki z o.o. na organizację spotkania integracyjnego, w którym uczestniczą współpracownicy prowadzący własną działalność gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Źródło: https:

Wynagrodzenie licencjodawcy chorwackiego bez podatku u źródła

Dodano: 06.02.2019 0:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że wynagrodzenie licencjodawcy chorwackiego z tytułu licencji na udostępnienie oprogramowania komputerowego nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone