czwartek, 15 kwietnia 2021 r.  Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Wiadomości z tagiem Ustawa  RSS
Od lipca zacznie obowiązywać Ustawa o doręczeniach elektronicznych [Prawo dla nieprawnika]

Dodano: 30.03.2021 8:45 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o doręczeniach elektronicznych, podmioty publiczne będą doręczać korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Jeśli adres do doręczeń elektronicznych odbiorcy będącego podmiotem niepublicznym nie będzie wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie nadal będzie mogło nastąpić na adres do doręczeń elektronicznych, z którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję.

Tagi: Pracy, Ustawa
Źródło: feedproxy.google.com

Fundacja rodzinna od 2022 roku - przepisy, opodatkowanie

Dodano: 23.03.2021 13:34 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Fundacja rodzinna. Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu ustawy o fundacjach rodzinnych, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Instytucja fundacji rodzinnej ma ochronić firmę przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwić powierzenie jej zarządzania spadkobiercom, zgodnie z wolą fundatora. Ustawa o fundacjach rodzinnych ma wejść w życie na początku 2022 roku.

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

Dodano: 20.03.2021 5:13 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Ustawa dotycząca ograniczenia zatorów płatniczych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r. nie tylko ma pomóc w obniżeniu skali związanych z nieterminowymi płatnościami, ale także wzmocnić pozycję mniejszych firm na rynku.

Tagi: Ustawa
Źródło: inwestycje.pl

Prawne aspekty transakcji M&A na rynku ubezpieczeniowym [Prawo na weekend]

Dodano: 19.03.2021 8:18 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ("uduir") przewiduje kilka przypadków, w których podmiot inwestujący w zakład ubezpieczeń ma obowiązek o swoim zamiarze zawiadomić KNF. Po pierwsze, obowiązek taki dotyczy zamiaru nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji zakładu ubezpieczeń, jeśli liczba nabywanych lub obejmowanych akcji zapewnia osiągnięcie albo przekroczenie wskazanego w uduir progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu zakładu ubezpieczeń lub udziału w kapitale zakładowym zakładu ubezpieczeń.

Źródło: feedproxy.google.com

Umowa o pomocy przy zbiorach 2018 - wzór

Dodano: 21.06.2018 10:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dnia 18 maja 2018 r. weszły w życie przepisy regulujące pomoc świadczoną przy zbiorach. Ustawa wprowadziła nowy rodzaj umowy, tj. umowę o pomocy przy zbiorach i obowiązek opłacania składek za pomocników rolnika. Zobacz wzór umowy.

Tagi: Ustawa, Umowa
Źródło: kadry.infor.pl

Ważne zmiany w Kodeksie pracy w 2019 roku

Dodano: 19.06.2018 7:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ustawa Kodeks pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy. Nowelizacja przepisów, która na pewno będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 została wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Źródło: kadry.infor.pl

Zakaz handlu w internecie w niedziele w 2018 r.

Dodano: 07.11.2017 13:40 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę od 1 stycznia 2018 r. przewiduje także zakaz handlu elektronicznego. MSZ w swojej opinii o zgodności tej ustawy z prawem UE wyraziło zdanie, że zakaz handlu w wybrane dni w internecie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Źródło: mojafirma.infor.pl

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone