środa, 17 lipca 2019 r.  Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
Wiadomości z tagiem Usługa  RSS
Usługi zarządzania kredytem świadczone przez inny podmiot niż kredytodawca nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT

Dodano: 11.07.2019 1:00 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi zarządzania kredytem świadczone przez bank na rzecz banku hipotecznego nie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT.

Zwolnienie VAT nie dla konsumentów

Dodano: 04.07.2019 11:12 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Usługi świadczone na rzecz swoich członków nie są zwolnione z VAT, jeśli w grupie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Usługa świadczona przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej - rozliczenie PIT i VAT

Dodano: 28.06.2019 11:07 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR) prowadzi m.in. spółka cywilna. W PKPiR wpisuje się zatem przychody i koszty dotyczące całej spółki. Dopiero po zakończeniu miesiąca (ewentualnie kwartału) podatnicy (wspólnicy) - na podstawie dokonanych wpisów w PKPiR - ustalają przypadający na nich dochód podlegający opodatkowaniu. Z żadnych przepisów nie wynika jednocześnie, jakich zapisów należy dokonać w PKPiR, gdy dany wydatek może być kosztem podatkowym tylko u jednego wspólnika.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 23/2019

Dodano: 27.06.2019 1:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące skutków w VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa; [Express podatkowy] TSUE - Wyrażenie „jednostki pływające przeznaczone do żeglugi na pełnym morzu” z dyrektywy VAT nie dotyczy platform wiertniczych; Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) są objęte są limitem z art. 15e ustawy o CIT; Z ulgi B+R nie wyłącza się wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby, czy innej nieobecności pracowników; [Legislacja] Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do dotyczących podatku u źródła; [PwC w prasie] Nowości w VAT od wewnątrzwspólnotowych dostaw.

Źródło: https:

Usługi niematerialne a limit kosztów w CIT

Dodano: 26.06.2019 8:40 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z ustawą o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług niematerialnych (m.in. doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania, ubezpieczeń) poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają ustawowy limit.

Tagi: Usługa
Źródło: https:

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej

Dodano: 25.06.2019 11:13 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Y, spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik VAT czynny), 15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy A (podatnik VAT czynny). Usługa została udokumentowana fakturą wystawioną 15 maja 2018 r. na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł) z siedmiodniowym terminem płatności, liczonym od dnia doręczenia faktury.

Tagi: Usługa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Od czego zależy stawka VAT dla opłat za miejsce na cmentarzu

Dodano: 21.06.2019 5:11 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gmina miejska (podatnik VAT czynny) przez swój samorządowy zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie administrowania oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Pobiera ona m.in. opłaty za miejsce na cmentarzu na pierwsze 20 lat oraz za przedłużenie rezerwacji takiego miejsca na kolejne 20 lat, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.1 - Usługi pogrzebowe i pokrewne. Czy dla tych opłat powinna być stosowana 8-proc. stawka VAT?

Tagi: Gminy, Usługa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Usługi dla biznesu głównym pracodawcą w Polsce

Dodano: 07.06.2016 17:51 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Centra usług biznesowych stały się jednym z największych pracodawców w Polsce – wynika z raportu PAIIIZ. Pod koniec 2015 roku w Polsce działały 852 takie centra. Pracowało w nich 193,5 tys. osób

Źródło: www.obserwatorfinansowy.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone