poniedziałek, 16 września 2019 r.  Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Dokumentowanie okresów zatrudnienia dla celów emerytalnych

Dodano: 11.09.2019 11:12 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019 r.
Dla celów emerytalno-rentowych oraz obliczenia kapitału początkowego okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia mogą być potwierdzane na podstawie kopii dokumentów przygotowanych przez archiwum lub innych uprawnionych przechowawców. Za uprawnionego przechowawcę uznaje się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Działalność z tego zakresu jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców.

Źródło: www.gofin.pl

Ryzyko cyber - duże wyzwanie dla naszej branży [Duże ryzyka]

Dodano: 11.09.2019 10:11 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenie cyber jest nowatorskim i jeszcze słabo rozpoznanym instrumentem transferu ryzyka, charakteryzującym się konserwatywną polityką underwritingową. Brak danych historycznych, ryzyko kumulacji strat, trudności jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu ubezpieczenia i jego ekspozycji na ryzyko, ocena wartości przedmiotu ubezpieczenia - to podstawowe problemy właściwej oceny tego ryzyka.

Źródło: feedproxy.google.com

Ubezpieczenia a polityka tej kadencji Sejmu i Senatu [Faramuszki]

Dodano: 11.09.2019 8:58 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubea sprawdza, jak w Sejm i Senat zajmowali się kwestiami ubezpieczeniowymi w trakcie kończącej się właśnie kadencji. Przypomina, że (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Ubezpieczenie na zmianę klimatu [Faramuszki]

Dodano: 09.09.2019 8:43 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczyciele przypominają, że można ubezpieczyć się na wypadek skutków zmian klimatu. O ubezpieczeniu suszy dla rolników mówią Katarzyna (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Ubezpieczenie na ryzyko szkód środowiskowych [Faramuszki]

Dodano: 06.09.2019 8:58 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie może spowodować olbrzymie szkody środowiskowe. Renata Orzechowska, ekspert PIU oraz Marcin (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Wysokość zasiłku, gdy choroba pracownika ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy

Dodano: 05.09.2019 11:12 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019 r.
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz (lub śmierć), które nastąpiło w związku z pracą. Jeśli więc zdarzenie, w wyniku którego pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, zostało uznane przez pracodawcę za wypadek przy pracy, to od pierwszego dnia choroby jest on uprawniony do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Po przerwie w niezdolności do pracy, nawet jeśli w tym czasie miała miejsce zmiana pracodawcy, pracownik nadal może otrzymywać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenia z umowy zlecenia dziecka przedsiębiorcy, w tym będącego uczniem lub studentem

Dodano: 05.09.2019 11:12 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019 r.
Ubezpieczeniom w ZUS jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności podlegają dzieci przedsiębiorcy, z którymi zawarł on umowę o pracę lub gdy współpracują one bezumownie, pod warunkiem że osoby te prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli jednak przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z synem, to bez względu na to, czy prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, czy też nie, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega on jako zleceniobiorca.

Źródło: www.gofin.pl

ERGO Hestia rozmawia z brokerami o ubezpieczeniu firm od szkód środowiskowych

Dodano: 04.09.2019 11:05 | 58 odsłon | 0 komentarzy

inisterstwo Ochrony Środowiska chce zwiększyć wykrywalność szkód w wyniku zatrucia czy zanieczyszczenia środowiska. Ubezpieczenia EKO mogą pomóc, potrzebna tylko większa świadomość. Ubezpieczenia odpowiedzialności...

Źródło: prnews.pl

Nowe logo ERV - ERGO Ubezpieczenia Podróży [Artykuł sponsorowany]

Dodano: 04.09.2019 8:50 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Rynek ubezpieczeń konsoliduje się w obliczu coraz większych, globalnych wymagań. Pokonywanie kolejnych barier geograficznych i unowocześnianie marki jest szczególnie ważne w przypadku ubezpieczyciela podróży, który musi stawiać na dostępność swoich usług absolutnie wszędzie. Dlatego ERV od ponad 10 lat wzmacnia swoją światową pozycję poprzez przynależność do grupy ERGO, a w maju tego roku ogłosiło zmianę nazwy na ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Źródło: feedproxy.google.com

Szkoda jako trigger [Meandry ubezpieczeń OC]

Dodano: 03.09.2019 12:38 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zmierzamy nieuchronnie do zajęcia się tematyką triggera loss occurrence, zwanego także triggerem "wystąpienia szkody". Dla wielu będzie to trigger oczywisty - przecież dopiero doznanie przez ubezpieczonego (lub uprawnionego) szkody uprawnia go do świadczenia. Wcześniej nie może się ubiegać o odszkodowanie. Ubezpieczenia nie pokrywają kosztów naprawienia szkód, które dopiero wystąpią, tylko szkód, które już wystąpiły... 2

Źródło: feedproxy.google.com

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone