poniedziałek, 22 lipca 2019 r.  Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub ślubu pracownika

Dodano: 18.07.2019 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019 r.
Jednym z rodzajów działalności socjalnej jest pomoc materialna, udzielana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w formie rzeczowej lub finansowej. Obejmuje ona zapomogi, mimo że ustawa wprost ich nie wskazuje ani nie definiuje. W słowniku języka polskiego PWN zapomoga jest określona jako "bezzwrotna pomoc finansowa". (...) Zapomogi przyznawane ze środków Funduszu (np. z tytułu urodzenia dziecka lub ślubu pracownika) są zwolnione z oskładkowania. Korzystają też ze zwolnienia od podatku dochodowego, z tym że tylko do określonego limitu.

Źródło: www.gofin.pl

Bezpieczny plan - 1 mln zł sumy ubezpieczenia od PKO Życie [Produkty]

Dodano: 17.07.2019 8:49 | 2 odsłon | 0 komentarzy

PKO Ubezpieczenia wprowadziło do oferty ubezpieczenie na życie "Bezpieczny plan". Jak podkreśla ubezpieczyciel, klienci sami decydują o wysokości (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wartości posiłków profilaktycznych

Dodano: 17.07.2019 5:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca jest obowiązany zapewnić nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. (...) Wartość talonów uprawniających doi otrzymania posiłków profilaktycznych będzie zwolniona ze składek ZUS i od podatku dochodowego.

Źródło: www.gofin.pl

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w podstawie wymiaru zasiłków

Dodano: 12.07.2019 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019 r.
Składniki wynagrodzenia podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby uzupełnia się wyłącznie za miesiąc, w którym zostały proporcjonalnie zmniejszone za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Co istotne, w takim miesiącu pracownik musi przepracować co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Przepracowanie niższego wymiaru powoduje wyłączenie z tej podstawy wynagrodzenia za ten miesiąc. Dni urlopu wypoczynkowego oraz inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, dla celów zasiłkowych, traktuje się na równi z dniami, w których świadczył pracę.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej

Dodano: 10.07.2019 5:11 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019 r.
Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Dla celów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych stypendystą sportowym nie jest więc osoba ucząca się lub studiująca. Osoba posiadająca status ucznia, z tytułu pobierania stypendium sportowego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Źródło: www.gofin.pl

ERGO Hestia rozmawia z brokerami o ubezpieczeniu firm od szkód środowiskowych

Dodano: 08.07.2019 11:05 | 52 odsłon | 0 komentarzy

inisterstwo Ochrony Środowiska chce zwiększyć wykrywalność szkód w wyniku zatrucia czy zanieczyszczenia środowiska. Ubezpieczenia EKO mogą pomóc, potrzebna tylko większa świadomość. Ubezpieczenia odpowiedzialności...

Źródło: prnews.pl

Ubezpieczenia w czołówce usług w "abonamencie" [Rynek]

Dodano: 08.07.2019 8:56 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Polacy mają średnio po ok. 3,9 zobowiązań abonamentowych - wynika z [[https://s.dzub.pl/6cfa20cc raportu Subskrypcje PL]]. W abonamencie klienci (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają już  blisko 500 mld zł obrotu polskich przedsiębiorstw

Dodano: 06.07.2019 5:10 | 62 odsłon | 0 komentarzy


7% więcej ubezpieczonego obrotu firm rok do roku. Zachowanie płynności finansowej to wyzwanie zarówno dla małych, jak i dużych polskich przedsiębiorstw. Ubezpieczenia należności dają większą stabilność finansową, niwelując jedno z największych wyzwań..

Źródło: inwestycje.pl

Concordia Ubezpieczenia otwiera jesienny sezon ubezpieczania upraw

Dodano: 05.07.2019 11:05 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Doświadczenia ostatnich lat z poważnymi stratami w rolnictwie spowodowanymi zjawiskami pogodowymi, skłaniają wielu rolników do świadomego zarządzania ryzykiem. Produkcja roślinna to produkcja pod chmurką, która w przypadku niektórych gatunków narażona jest na straty, trwa nawet przez 11 miesięcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Concordia Ubezpieczenia w dniu 2 października2017 r. otwiera jesienny sezon ubezpieczania upraw.

Źródło: prnews.pl

Ubezpieczenie utraconego zysku pomoże uratować firmę w razie poważnych problemów

Dodano: 01.07.2019 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Ciężar ubezpieczeń coraz częściej przesuwa się w kierunku ryzyk, które jeszcze niedawno były niedoceniane lub po prostu nieznane. Od polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych po ubezpieczenie skutków ataków...

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone