poniedziałek, 19 lutego 2018 r.  Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Ubezpieczenie nie tylko na życie

Dodano: 19.02.2018 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Smartfony są urządzeniami drogimi - flagowe, najwydajniejsze i najbardziej rozbudowane, modele mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Fakt ten w naturalny sposób czyni z nich oczka w głowie właścicieli

Źródło: inwestycje.pl

Wyższa kwota wynagrodzenia pracowników delegowanych dla stosowania wyłączenia z oskładkowania równowartości diet w 2018 r.

Dodano: 19.02.2018 11:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018 r.
W 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika oddelegowanego do pracy za granicę uzyskującego wynagrodzenie wyższe niż kwota graniczna, po odliczeniu równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą nie może być niższa od kwoty 4.443 zł. W sytuacji, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę uzyskuje przychód w wysokości nieprzekraczającej kwoty granicznej, to (...) podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód faktycznie uzyskany przez pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Trendy na rynku ubezpieczeń MŚP

Dodano: 19.02.2018 5:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw to rynek, który ma duży potencjał w Polsce. Jak pokazują dane, tego rodzaju firm jest w naszych kraju niemal 2 mln, a tylko co dziesiąta z nich ma właściwie dobraną ochronę ubezpieczeniową.

Źródło: inwestycje.pl

Kiedy opieka nad chorą matką uprawnia do zasiłku?

Dodano: 16.02.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi w czasie sprawowania osobistej opieki m.in. nad innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym świadczenie to może być wypłacane także wówczas, gdy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, nad którą sprawowana jest opieka przypada tylko na okres jej choroby.

Źródło: www.gofin.pl

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - co to jest?

Dodano: 16.02.2018 5:08 | 1 odsłon | 0 komentarzy

EKUZ to karta poświadczająca posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w kasie chorych danego państwa.

Źródło: https:

Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku

Dodano: 15.02.2018 11:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018 r.
W razie gdy niezdolność do pracy pracownika w wieku 50+ trwa na przełomie roku, a w roku, w którym powstała była dłuższa niż 33 dni, okres od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za który pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru w związku z pobytem w szpitalu, liczy się dopiero począwszy od niezdolności do pracy przypadającej po przerwie (...).

Źródło: www.gofin.pl

Przychód z pracy zarobkowej emeryta

Dodano: 15.02.2018 5:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Świadczenia emerytalno-rentowe ulegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę dodatkowych przychodów z działalności zarobkowej. Chodzi tutaj o działalność rodzącą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, a także dającą prawo do dobrowolnych ubezpieczeń, bez względu na to, czy emeryt do nich przystąpi. Jes to więc praca np. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności lub inna praca zarobkowa.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenia ważne dla przedsiębiorstw [Faramuszki]

Dodano: 13.02.2018 9:14 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Maciej Samcik - opierając się o dane z raportu wpływu Polskiej Izby Ubezpieczeń - wyjaśnia rolę ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw. (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone