piątek, 19 stycznia 2018 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Kiedy opieka nad chorą matką uprawnia do zasiłku?

Dodano: 18.01.2018 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi w czasie sprawowania osobistej opieki m.in. nad innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym świadczenie to może być wypłacane także wówczas, gdy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, nad którą sprawowana jest opieka przypada tylko na okres jej choroby.

Źródło: www.gofin.pl

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - co to jest?

Dodano: 18.01.2018 5:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

EKUZ to karta poświadczająca posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w kasie chorych danego państwa.

Źródło: https:

Przychód z pracy zarobkowej emeryta

Dodano: 17.01.2018 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Świadczenia emerytalno-rentowe ulegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę dodatkowych przychodów z działalności zarobkowej. Chodzi tutaj o działalność rodzącą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, a także dającą prawo do dobrowolnych ubezpieczeń, bez względu na to, czy emeryt do nich przystąpi. Jes to więc praca np. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności lub inna praca zarobkowa.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie na zimowy wyjazd integracyjny [Faramuszki]

Dodano: 16.01.2018 7:47 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Z roku na rok wzrasta popularność organizowania przez pracodawców zimowych wyjazdów integracyjnych dla pracowników, np. na narty. Przy takim (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Świat jest dzięki nam lepszy! [#dziękiubezpieczeniom]

Dodano: 15.01.2018 10:50 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Polak nie ma może wiele, ale ma dom, który warto chronić. Jest nas w ubezpieczeniach dużo i jesteśmy zadziwiająco, jak na jedną branżę, różnorodni. Ubezpieczenia to odpowiedzialność i przejęcie ryzyk, których nigdy i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wykluczyć; choć ich realizacja może dotknąć nas bardzo. Przez ubezpieczenia pomagamy oswoić klimat. A przynajmniej żyć w klimacie, który mamy.

Źródło: feedproxy.google.com

Ubezpieczenia na życie w Polsce - przede wszystkim myślimy o bliskich

Dodano: 14.01.2018 5:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy


5,7 mld - tyle wypłacili działający w Polsce ubezpieczyciele w pierwszym kwartale 2017 roku z tytułu ubezpieczeń na życie. Natomiast w 2016 roku suma świadczeń z tego tytułu wyniosła 18,3 mld złotych - wynika z danych Polskiej Izby ...

Źródło: inwestycje.pl

Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę

Dodano: 13.01.2018 5:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Z oskładkowania zwolniono część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, (...) zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Źródło: www.gofin.pl

Jak skutecznie chronić płynność finansową firmy?

Dodano: 12.01.2018 12:22 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Stabilnością firmy mogą zachwiać roszczenia jej klientów. Ubezpieczenie OC to oprócz wypłaty odszkodowania pomoc prawników oraz rzeczoznawców. Jest to nieocenione wsparcie, szczególnie dla firm inwestujących i eksportujących za granicą. Ubezpieczenia niwelują jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw, jakim są zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów w kraju i za granicą.

Źródło: finanse.wnp.pl

Renta rodzinna dla współmałżonka, ale nie dla partnera osoby zmarłej

Dodano: 11.01.2018 5:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Niezbędną przesłanką przyznania prawa do renty rodzinnej wdowie jest pozostawanie z małżonkiem w dniu jego śmierci we wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska istnieje w przypadku, gdy małżonków łączyła przynajmniej jedna z więzi: materialna, duchowa lub fizyczna. Przyjmuje się, że pod pojęciem wspólności małżeńskiej rozumie się rzeczywisty związek łączący oboje małżonków w tym: wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, pomoc we współdziałaniu dla dobra rodziny.

Źródło: www.gofin.pl

Zmiany klimatyczne szansą na profesjonalizację rynku [#dziękiubezpieczeniom]

Dodano: 09.01.2018 9:14 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia mają wielki potencjał. Potencjał wyrażający się nie tylko w wypłatach dla ofiar szkodowych zdarzeń, ale i w sztuce budowania relacji i atmosfery zaufania między oferującym ochronę i jej odbiorcą. Aspekt ważny szczególnie w obliczu nasilających się zmian klimatycznych i ich dotkliwych skutków. W idealnym scenariuszu, dobry ubezpieczyciel - nawet gdy wiatr zrywa dach - pomaga klientowi spać spokojnie.

Źródło: feedproxy.google.com

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone