czwartek, 25 kwietnia 2019 r.  Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Wiadomości z tagiem TSUE  RSS
Wyrok TSUE – leasing zwrotny nie daje prawa do odliczenia

Dodano: 19.04.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

W dniu 27 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok z którego wynika, że leasing zwrotny powinien być traktowany jak jednolita zwolniona z VAT usługa finansowa, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-201/18, Mydibel).

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 15/2019

Dodano: 18.04.2019 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

[Orzeczenie tygodnie] TSUE – Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku braku podejrzeń o popełnieniu oszustwa; [Express podatkowy]; Koszty uzyskania przychodu przy wynagrodzeniu wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w SPV objętych w zamian za aport; Przesłanki uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VAT; Kurs właściwy dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów lub kosztów; [Legislacja] Sejm przyjął nowelizacje ustawy o VAT wprowadzającą rozszerzony rejestr VAT ; [PwC w prasie] IP Box: Fiskus wyjaśni, kto i kiedy ma prawo do 5 proc. CIT lub PIT.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 14/2019

Dodano: 11.04.2019 17:08 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - VAT od usług świadczonych przez komornika jest zawarty w opłatach egzekucyjnych; [Express podatkowy] Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu kary umownej za nieodebranie lokalu handlowego; Kwota należnego VAT otrzymana w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. nie stanowi przychodu dla udziałowca; Zwrot kosztów likwidacji szkody dokonywany w ramach umów o reasekurację nie podlega VAT; [Legislacja] Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach; [PwC w prasie] Możliwość stosowania ulgi B+R w odniesieniu sprzedaży na zasadzie koszt plus marża do podmiotu powiązanego.

Źródło: https:

TSUE w sprawie UOKiK vs PZU Życie [Prawo]

Dodano: 11.04.2019 8:51 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Zasadę ne bis in idem należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na (...)

Tagi: UOKiK, TSUE
Źródło: feedproxy.google.com

SN: Wycofanie zażalenia, na podstawie którego skierowano pytania do TSUE - niedopuszczalne

Dodano: 09.04.2019 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wycofanie przez oddział ZUS w Jaśle zażalenia, na kanwie którego SN wystosował w sierpniu 5 pytań prejudycjalnych do TSUE - poinformował w środę PAP zespół prasowy tego sądu. Według SN cofnięcie zażalenia m.in. narusza dobre obyczaje, o których mowa w przepisach cywilnych.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 13/2019

Dodano: 03.04.2019 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Kwestia korekty VAT przy transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego nieruchomości; [Express podatkowy] Kwestia przesłanek uprawniających do zwolnienia z VAT towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium UE; Zwolnieniem strefowym może zostać objęty dochód ustalony łącznie w oparciu o wszystkie zezwolenia; Odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie świadczenia z tytułu ubezpieczeń nie podlegają zwolnieniu z PIT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Sankcja VAT grozi nawet uczciwym.

Źródło: https:

Sąd Najwyższy nie musi słuchać ZUS

Dodano: 31.03.2019 5:09 | 8 odsłon | 0 komentarzy

SN może się nie wycofać z pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie statusu sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. Ale nawet jeśli zdecyduje inaczej, ma w zanadrzu jeszcze awaryjne opcje.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone