wtorek, 18 grudnia 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Wiadomości z tagiem TSUE  RSS
Nie ma odszkodowań za przewlekłość przed TSUE

Dodano: 17.12.2018 11:09 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Początkiem tej sprawy były kary nałożone przez Komisję Europejską na pięć przedsiębiorstw uznanych za winne nielegalnego porozumienia na rynku producentów worków plastikowych. Kartel miał działać w Niemczech, Belgii, Niderlandach, Luksemburgu, Hiszpanii i we Francji. Każda ze spółek w 2006 r. odwołała się od tej decyzji do sądu UE. Postępowania ciągnęły się latami i zakończono je dopiero w 2013 r. TSUE utrzymał grzywny, ale jednocześnie przyznał, że ze względu na przewlekłość postępowania firmom należy się odszkodowanie.

Tagi: Każda, TSUE
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

SN: Wycofanie zażalenia, na podstawie którego skierowano pytania do TSUE - niedopuszczalne

Dodano: 14.12.2018 5:11 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wycofanie przez oddział ZUS w Jaśle zażalenia, na kanwie którego SN wystosował w sierpniu 5 pytań prejudycjalnych do TSUE - poinformował w środę PAP zespół prasowy tego sądu. Według SN cofnięcie zażalenia m.in. narusza dobre obyczaje, o których mowa w przepisach cywilnych.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 43/2018

Dodano: 13.12.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze umorzenia VAT w celu korekty; [Express podatkowy] Opłacenie pracownikowi w podróży służbowej wydatków na wyżywienie ponad limit diety stanowi przychód ze stosunku pracy; Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową; Zużycie paliwa na cele osobiste pracowników w związku z udostępnieniem samochodów służbowych podlega ewidencjonowaniu kasą; [Legislacja] Projekt zmian w JPK w konsultacjach; [PwC w mediach] Po 26 latach znów można nie myśleć o rozliczeniu.

Źródło: https:

Konsumeryzm czy normalność [Felietonik Marcina Z. Brody]

Dodano: 11.12.2018 7:52 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dotychczas w sporach z konsumentami banki najpierw w uproszczony sposób otrzymywały nakaz zapłaty, a potem dopiero konsument mógł się z nimi sądzić. Postanowienie TSUE wydane w tzw. trybie prejudykacyjnym na wniosek polskiego sędziego Rafała Cebuli zmieni tę praktykę. Sąd KAŻDĄ umowę bankową będzie musiał sprawdzić pod kątem obecności w niej klauzul abuzywnych. Banki, które w swoich umowach nie mają takich zapisów, nie muszą się bać...

Tagi: Marcina, TSUE
Źródło: feedproxy.google.com

Podatkowe Espresso 42/2018

Dodano: 06.12.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE -Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT jedynie na podstawie oszacowania wynikającego z opinii biegłego; [Express podatkowy] Opodatkowanie podatkiem u źródła usług wykonywanych przez zagranicznych kontrahentów na rzecz zakładów polskiego banku; Kwestia różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w systemie cash pooling; Opinia Rzecznika Generalnego - Uprawnienie państwa przyjmującego do cofnięcia zwolnienia przyznanego w innym państwie członkowskim; [Legislacja] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych w Dzienniku Ustaw; [PwC w mediach] Część odsetek nie powiększy wartości początkowej środka trwałego.

Sąd Najwyższy nie musi słuchać ZUS

Dodano: 05.12.2018 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

SN może się nie wycofać z pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie statusu sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. Ale nawet jeśli zdecyduje inaczej, ma w zanadrzu jeszcze awaryjne opcje.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

Z ruchem pojazdów jest jak z marchewką... Kilka uwag na tle orzeczenia TSUE C-648/17, z przymrużeniem oka [Punkty widzenia]

Dodano: 03.12.2018 7:58 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Prawo wspólnotowe od czasu do czasu zaskakuje nas tworzeniem alternatywnej wersji rzeczywistości. Marchewka jest owocem, a ślimak rybą. Nie jest to jednak błąd czy przypadek, ale wynik walki o interesy poszczególnych państw. Portugalia wymogła uznanie marchewki za owoc, aby móc sprzedawać w całej UE dżemy z tego warzywa. Z kolei Francja wylobbowała uznanie ślimaków za ryby, aby producenci ślimaków mogli otrzymywać wysokie dotacje oferowane producentom ryb. Czy wobec powyższego może dziwić, że "ruch pojazdów" obejmuje otwieranie drzwi przez pasażera podczas postoju na parkingu? Tym razem to jednak nie wynik gry interesów, ale efekt organizacji i funkcjonowania kultury prawnej Unii Europejskiej.

Tagi: Unia, Pracy, Kilka, TSUE
Źródło: feedproxy.google.com

Raz jeszcze w sprawie wyroku TSUE C-648/17 [Punkty widzenia]

Dodano: 03.12.2018 7:58 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Informacja PBUK w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2018 roku (rozstrzygającego o odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego za skutki działania pasażera w przypadku spowodowania szkody majątkowej wskutek otwierania drzwi pojazdu) wzbudziła wiele komentarzy.

Źródło: feedproxy.google.com

Niezgodność z prawem UE krajowych regulacji dotyczacych podatku u źródła od dywidend otrzymywanych przez nierezydentów odnotowujących stratę – wyrok TSUE

Dodano: 03.12.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17), w którym uznał, że przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi nierezydenci odnoszący stratę podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, w odniesieniu do dywidend otrzymanych od podmiotów francuskich, są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. TSUE wskazał, że regulacje te naruszają swobodę przepływu kapitału.

Podatkowe Espresso 41/2018

Dodano: 29.11.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT jedynie na podstawie oszacowania wynikającego z opinii biegłego; [Express podatkowy] Opodatkowanie podatkiem u źródła usług wykonywanych przez zagranicznych kontrahentów na rzecz zakładów polskiego banku; Przeniesienie na wspólnika przez spółkę komandytową prawa własności nieruchomości jako częściowy zwrot wkładu będzie neutralne dla CIT; Zwolnienie z VAT czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz czynności dotyczących instrumentów finansowych; [Legislacja] Projekt ustawy zmiany o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przyjęty przez Senat (ulga termomodernizacyjna); [PwC w mediach] Trzy sposoby na uniknięcie sporów o stawkę VAT.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone