sobota, 26 maja 2018 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Skarbowym  RSS
Kiedy wydatki na imprezę integracyjną można zaliczyć do kosztów?

Dodano: 24.05.2018 11:13 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją imprez integracyjnych w firmie w zakresie, w jakim dotyczą osób związanych z firmą inaczej, niż poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Z drugiej strony, ten sam organ, pozwala zaliczyć do tych kosztów wydatki poniesione na osoby nawet z firmą niewspółpracujące.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Wydatki poniesione przez spółkę osobową na najem od wspólnika powierzchni użytkowych stanowią koszt uzyskania przychodu

Dodano: 24.05.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na najem powierzchni użytkowej od wspólnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia

Dodano: 23.05.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy wykonywanie funkcji członka zarządu spółki bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem CIT.

Skutki podatkowe w PIT zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady udziału w zyskach

Dodano: 18.05.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie powstania przychodu w PIT w kontekście dokonanej przez wspólników zmiany umowy spółki komandytowej ustalającej nowe zasady ich udziału w zyskach.

Skutki podatkowe zawarcia i wykonywania umowy cash poolingu

Dodano: 16.05.2018 17:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zawarcie i realizacja umowy cash poolingu przez podatnika nie będzie prowadzić do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych spółek uczestniczących w strukturze cash poolingu.

Realizacja umowy koncesji długoterminowym projektem z zakresu infrastruktury publicznej

Dodano: 16.05.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy usługa polegająca na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, wybudowaniu i eksploatacji ogólnodostępnych parkingów, będąca przedmiotem umowy koncesji pomiędzy spółką z o.o. a jednostką samorządu terytorialnego, stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

Straty spowodowane likwidacją wartości niematerialnych i prawnych kosztem podatkowym

Dodano: 16.05.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ujęcia strat w postaci niezamortyzowanej początkowej wartości niematerialnych i prawnych jako kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie kosztów pracy własnej do kosztów podatkowych

Dodano: 15.05.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wartość pracy podatnika wykonywanej w ramach dofinansowanego projektu realizowanego w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Podatki 2018: Nowe przepisy ws. dodatku kontrolerskiego dla pracowników KAS

Dodano: 14.05.2018 10:03 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Resort finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia ws. dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W porównaniu do obecnych przepisów wprowadzony ma zostać szereg rozwiązań upraszczających proces przyznawania tego typu dodatków.

Nabycie przez spółkę udziałów wspólnika w celu ich umorzenia nie generuje przychodu

Dodano: 14.05.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy planowane umorzenie udziałów będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie spółki.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone