piątek, 23 lutego 2018 r.  Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Wiadomości z tagiem Skarbowym  RSS
Resort środowiska i Krajowa Administracja Skarbowa będą współpracować w sprawie nielegalnego wydobycia bursztynu

Dodano: 21.02.2018 13:47 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Resort środowiska oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisali porozumienie, które ma ograniczyć nielegalne wydobycie i przemyt bursztynu do Polski - poinformowało MŚ. Według szacunków, rocznie w obrocie na 10 ton bursztynu, tylko 600 kg pozyskano legalnie.

Koszty podatkowe wypłaty wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę twórczą

Dodano: 21.02.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie kosztów uzyskania przychodów w pracy twórczej.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w CIT

Dodano: 21.02.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, zgodnie z którą przeniesienie zobowiązań (ujętych w cenie zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez jej zmniejszenie) nie generuje dodatkowego przychodu po stronie zbywającego.

Kapitalny remont kosztem podatkowym

Dodano: 20.02.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie momentu ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remonty kapitalne środków trwałych.

Obowiązki płatnika w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem Irlandii

Dodano: 19.02.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym nie ma on obowiązku pobierania podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia zdjęć i czcionek na portalach stockowych dla własnych celów marketingowych, bez względu na to, czy jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji, czy też go nie posiada.

Przekształcenia i podziały spółek, czyli gdzie fiskus węszy optymalizacje

Dodano: 16.02.2018 11:08 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dotychczas szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał tylko jedną opinię zabezpieczającą podatnika przed zastosowaniem wobec niego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dużo bardziej pouczająca jest jednak lektura odmów wydania takich opinii. Jasno wynika z nich, które działania budzą podejrzenia fiskusa.

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego

Dodano: 16.02.2018 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia, czy spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT.

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na nabycie od małżonka udziału w nieruchomości mieszkalnej stanowiącej jego majątek osobisty

Dodano: 15.02.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Posiłki na stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli są zwolnione VAT

Dodano: 14.02.2018 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie podatku z działalności przyszkolnej stołówki oraz internatu.

Brak przychodu pracownika z tytułu udziału w wycieczce integracyjnej

Dodano: 13.02.2018 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w przedmiocie uzyskania przez pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu udziału w zorganizowanej przez pracodawcę wycieczce.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone