środa, 20 listopada 2019 r.  Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Wiadomości z tagiem Skarbowym  RSS
Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Dodano: 18.11.2019 15:21 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zastosowanie instytucji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej to coś, czego bardzo boją się podatnicy. Warto jednak mieć na uwadze, że Ordynacja podatkowa uwzględnia również pewne wyłączenia w tym zakresie.

Carpooling bez PIT. Czy trzeba ewidencjonować przychody i koszty?

Dodano: 18.11.2019 10:05 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Indywidualna interpretacja podatkowa dotycząca tzw. carpoolingu wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 28 października 2019 r. jest korzystna dla podatników. Zgodnie z tą interpretacją wykonywane przez osobę fizyczną okazjonalne podwózki pasażerów nie stanowią działalności gospodarczej i nie przynoszą zysku z wykorzystywania majątku prywatnego - a zatem nie ma opodatkowania PIT. Powstaje jednak wątpliwość, czy na wypadek kontroli nie należy ewidencjonować przychodów i ponoszonych kosztów.

Źródło: https:

Wpłaty podstawowe i dodatkowe z tytułu PPK stanowią przychód dla delegowanych pracowników, który podlega opodatkowaniu

Dodano: 13.11.2019 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Koszty zwracane audytorom w związku ze świadczeniem usług na rzecz spółki podlegają zwolnieniu z PIT

Dodano: 08.11.2019 0:00 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem audytorom diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów podróży.

Dochód węgierskiego zakładu podatkowego przypadający na komandytariusza polskiej spółki podlega opodatkowaniu na Węgrzech

Dodano: 31.10.2019 17:07 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem położonego na Węgrzech zakładu.

Wydatki na mieszkanie kosztem podatkowym działalności gospodarczej

Dodano: 30.10.2019 11:51 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji podatkowej z 29 października 2019 r., że kosztem uzyskania przychodu (w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia mieszkania wykorzystywana do działalności gospodarczej do całej powierzchni mieszkania)

Nowa ulga w ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Dodano: 29.10.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w ostatnich dniach opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej złożony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii („projekt nowelizacji ustawy”). Projekt ten zakłada rozszerzenie rozwiązań obecnie obowiązującego ‘Małego ZUS-u’ w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ma objąć tych przedsiębiorców, których roczne przychody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczą kwoty 120 000 złotych. Szacuje się, że projektowana zmiana może objąć nawet 320 tysięcy mikroprzedsiębiorców. Wejście w życie proponowanych zmian do ustawy planowane jest na dzień 1 stycznia 2020 r.

Dalsza informatyzacja podatków jest nieunikniona

Dodano: 25.10.2019 7:11 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem wiceministra finansów i wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasza Słaboszowskiego dalsze procesy informatyzacyjne w sferze podatkowej są nieuniknione, inaczej administracja skarbowa i celna staną się barierą dla rozwoju całej gospodarki.

Przedsiębiorca może rozliczyć diety w kosztach podatkowych

Dodano: 25.10.2019 1:00 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą kwalifikacji diet do kosztów podatkowych przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone