środa, 17 lipca 2019 r.  Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
Wiadomości z tagiem Skarbowym  RSS
Opodatkowanie 23% stawką podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek gruntu

Dodano: 16.07.2019 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, czynność ta będzie opodatkowana według podstawowej 23% stawki podatku VAT.

Odpłatne zbycie po upływie pół roku samochodu wykupionego z leasingu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w PIT

Dodano: 10.07.2019 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że obowiązek podatkowy w PIT nie powstanie, jeżeli sprzedaż samochodu miała miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym został wykupiony od leasingodawcy.

Wystawianie faktury zbiorczej w przypadku braku otrzymania od klienta paragonów fiskalnych

Dodano: 09.07.2019 1:00 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że spółka postępuje prawidłowo wystawiając fakturę zbiorczą dla klienta, który zgłasza żądanie wystawienia takiej faktury bez przekazania spółce paragonów fiskalnych, skoro jest w stanie dokonać identyfikacji transakcji oraz klienta na podstawie innych dokumentów.

Wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio nie stanowi zysku niepodzielonego ani zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy podlegającego opodatkowaniu PIT

Dodano: 09.07.2019 1:00 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio nie będzie stanowiła zysku niepodzielonego, jak również zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej podlegającego opodatkowaniu PIT po stronie wspólników będących osobami fizycznymi na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, pozostających w spółce na dzień wykreślenia z rejestru, nie stanowi przychodu podatkowego spółki

Dodano: 08.07.2019 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że likwidacja działalności spółki oraz wykreślenie jej z rejestru nie będzie wiązało się z powstaniem po jej stronie przychodu w wysokości niespłaconych zobowiązań pożyczkowych, pozostających w spółce na dzień wykreślenia z rejestru.

Brak opodatkowania PIT odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki po upływie pięciu lat od nabycia udziału

Dodano: 05.07.2019 1:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że podatnik, który dokonuje odpłatnego zbycia, w szczególności sprzedaży, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziału we współwłasności zbiorników na gaz, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT, jeżeli transakcja odpłatnego zbycia nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału.

Dofinansowanie przez pracodawcę wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie podlega opodatkowaniu PIT

Dodano: 03.07.2019 1:00 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że koszt udziału w wycieczce dofinansowanej przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Luka w VAT jak w państwach skandynawskich

Dodano: 01.07.2019 9:00 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak powiedział, że aspiracją Krajowej Administracji Skarbowej jest zmniejszenie luki VAT-owskiej o kilka kolejnych punktów procentowych, aby była mniej więcej taka, jak w krajach skandynawskich.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo w momencie jej poniesienia

Dodano: 01.07.2019 1:00 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wstępna opłata leasingowa, z uwagi na swój charakter, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia, którą wyznacza art. 15 ust. 4e ustawy o CIT.

KAS rozbiła dużą grupę wyłudzającą VAT i akcyzę

Dodano: 27.06.2019 15:00 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili kolejną grupę przestępczą, której członków podejrzewa się o wyłudzanie podatku VAT oraz akcyzy. W swojej działalności grupa stosowała mechanizm karuzelowy w obrocie m.in. elektroniką oraz luksusowymi pojazdami. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 65 mln zł. Do tej pory zarzuty w tej sprawie postawiono już 57 osobom.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone