piątek, 17 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim

Dodano: 06.08.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w przedmiocie możliwości różnicowania pozycji instytucji pożyczkowych w stosunku do takich podmiotów jak banki czy kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz w konsekwencji skutków podatkowych w CIT.

Źródło: https:

Skutki podatkowe likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej

Dodano: 03.08.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że likwidacja majątku spółki zagranicznej, także poprzez wydanie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, nie stanowi przychodu polskiej spółki, będącej jej udziałowcem.

Źródło: https:

Pozorność instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego

Dodano: 02.08.2018 5:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W dniu 18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w zakresie obowiązków informacyjnych, jakie muszą zostać spełnione, aby Organ podatkowy skutecznie zawiesił bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niestety po raz kolejny NSA orzekł profiskalnie. Oznacza to, że warunki formalne jakie musi spełnić organ podatkowy, by doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, są zredukowane do minimum.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Skutki podatkowe w PIT zapewnienia pracownikom transportu z domu do miejsca rozpoczęcia pracy i z powrotem

Dodano: 02.08.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że aby u podatnika powstało nieodpłatne świadczenie, muszą być spełnione przesłanki odnośnie do zgody pracownika oraz świadczenie musi być wykonane w jego interesie i przynieść mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT zapłaty przez pracodawcę za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne

Dodano: 01.08.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że w związku z realizacją obowiązku publicznoprawnego przez szpital, wynikającego ze sporu z ZUS, pracownicy oraz byli pracownicy nie otrzymają od szpitala, jako płatnika składek, ani środków finansowych, ani praw majątkowych, którymi będą mogli rozporządzać i które powiększą ich majątek.

Przepis art. 15b ustawy o CIT nie ma zastosowania w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników majątku wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu finansowego

Dodano: 31.07.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotów leasingu finansowego.

Źródło: https:

Warunki uznania wierzytelności za nieściągalną

Dodano: 30.07.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że do zastosowania art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o CIT wystarczające jest, aby wydane zostało postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, z którego wynika, że brak jest majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania.

Źródło: https:

Po pięciu latach można zniszczyć księgi podatkowe

Dodano: 26.07.2018 11:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają straty, nie muszą trzymać ksiąg podatkowych przez 10 lat – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Precedensowy wyrok: Budżet zarabia transmisji meczów i koncertów za granicę

Dodano: 26.07.2018 11:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Wynagrodzenie wypłacone za granicę za prawo do transmisji na żywo jest opodatkowane w Polsce – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zasady ustalania kosztów podatkowych z tytułu darowizn udzielanych w ramach PGK (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.)

Dodano: 26.07.2018 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka, która obdarowała inny podmiot z podatkowej grupy kapitałowej (PGK), mogła odliczyć od przychodu tylko tyle, ile sama zapłaciła.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone