niedziela, 24 czerwca 2018 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla niech nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym potwierdził, że zapewnienie noclegu pracownikom tymczasowym i zleceniobiorcom leży przede wszystkim w interesie pracodawcy, nie zaś pracownika.

Źródło: https:

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

Dodano: 17.06.2018 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej na skutek partycypacji w 50% kosztach zatrudnienia

Dodano: 15.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że nie w każdych rozliczeniach między partnerami biznesowymi można dopatrzeć się świadczenia usługi przez jednego partnera na rzecz drugiego.

Źródło: https:

Definicja dostawy o charakterze ciągłym

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie usług ciągłych czy dostaw ciągłych należy definiować mając na względzie cel, w jakim wprowadzono regulacje unijne, czyli stworzenie możliwości zbiorczego deklarowania całości usług czy dostaw dokonywanych w danym okresie w ramach umów o stałej współpracy.

Źródło: https:

Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przy ocenie usług należy zbadać zakres odpowiedzialności usługodawcy, a zwłaszcza to, czy ta odpowiedzialność jest ograniczona do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji.

Źródło: https:

WSA oddalił skargę ws. zmiany nazwy stołecznej ulicy

Dodano: 13.06.2018 14:56 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego ws. zmiany nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

Zakres prawa do zwolnienia strefowego dla spółek będących tzw. małym albo średnim “starym” przedsiębiorcą

Dodano: 13.06.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie warunków przyznawania pomocy publicznej w formie zwolnień od podatku dochodowego dla spółek będących tzw. małym albo średnim starym przedsiębiorcą.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT uczestnictwa w programie motywacyjnym

Dodano: 12.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dopiero opodatkowanie w momencie zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji spowoduje jednakowe obciążenie podatkowe podatników nabywających akcje nieodpłatnie i podatników, którzy akcje nabyli odpłatnie.

Źródło: https:

Kwestia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku wykonywania usług budowlanych na podstawie umowy zawartej z liderem konsorcjum

Dodano: 12.06.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że umowa zawarta przez konsorcjanta z liderem ma charakter jedynie wewnętrznych rozliczeń w ramach konsorcjum i nie daje podstaw do przypisania liderowi statusu generalnego wykonawcy a konsorcjantowi statusu podwykonawcy, co skutkowałoby zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Opłata ostrożnościowa uiszczana przez banki za IV kwartał 2016 r może być kosztem podatkowym

Dodano: 11.06.2018 17:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów banku.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone