niedziela, 21 stycznia 2018 r.  Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
WSA kwestionuje polskie przepisy podatkowe

Dodano: 21.01.2018 5:53 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Według polskiego prawa podatkowego wykazanie VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług po upływie trzech miesięcy skutkuje naliczeniem dodatkowych odsetek. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że naliczanie odsetek z tego tytułu nie jest zgodne z unijnymi przepisami.

Źródło: biznes.interia.pl

Sprzedaż przez powiat mienia nabytego z mocy prawa nie podlega opodatkowaniu VAT

Dodano: 19.01.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie konsekwencji w VAT sprzedaży zabudowanego gruntu przez powiat.

Źródło: https:

Moment ustalenia przychodu dla umowy sprzedaży udziałów

Dodano: 18.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w którym wskazał zakres znaczeniowy pojęcia przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Źródło: https:

Przejęcie kredytu za wynagrodzeniem nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie przejemcy

Dodano: 18.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał na konsekwencje podatkowe przejęcia długu za wynagrodzeniem.

Źródło: https:

Przychód wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia SKA

Dodano: 17.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie prawidłowego rozpoznawania przychodu powstałego na skutek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) powstałej przed 1 stycznia 2014 r. w spółkę osobową.

Źródło: https:

Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Dodano: 17.01.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych nie jest jego przychodem ze stosunku pracy.

Warunki ustalone w umowie o zarządzaniu decydują, czy menedżer jest podatnikiem VAT

Dodano: 16.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie opodatkowania w VAT kontraktów menedżerskich.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w CIT przejęcia spółek zależnych wypłacających dywidendę, przez spółkę otrzymującą dywidendę przed upływem 2 lat od daty nabycia udziałów (akcji)

Dodano: 16.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał na konsekwencje połączenia spółki zależnej ze spółka dominującą przed upływem dwóch lat od otrzymania przez spółkę dominującą dywidendy wypłaconej przez podmiot zależny.

Źródło: https:

Brak czynnika ludzkiego nie wyklucza uznania danego zespół składników za ZCP

Dodano: 16.01.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że brak czynnika ludzkiego nie przesądza o tym, że dany zespół składników nie może być przedsiębiorstwem/zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT otrzymania w ramach likwidacji spółki osobowej wierzytelności z tytułu naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek oraz ich wygaśnięcia w drodze konfuzji

Dodano: 15.01.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie określenia skutków podatkowych wygaśnięcia wierzytelności głównej wraz z odsetkami wspólnika wobec likwidowanej spółki osobowej.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama
Rapidox.pl

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone