piątek, 19 października 2018 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie gruntów należących do rolnika zarejestrowanego jako podatnik VAT

Dodano: 18.10.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznał, że odszkodowania uzyskane na skutek wywłaszczenia z gruntów rolnika zarejestrowanego jako podatnika VAT, nie jest opodatkowane VAT.

Źródło: https:

Przychód powstały w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych

Dodano: 17.10.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, z którego wynika, że w przypadku podziału spółki kapitałowej ujawniony w wyniku tego zdarzenia dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o CIT, odnoszące się do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Źródło: https:

Właściwe udokumentowanie podwyższonych kosztów podatkowych za pracę twórczą

Dodano: 16.10.2018 17:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli czas pracy poświęcony na pracę twórczą jest jedynie elementem pomocniczym, w ustaleniu konkretnej kwoty honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, możliwe jest zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: https:

Raty leasingu operacyjnego bez ograniczenia dla kosztów finansowania dłużnego

Dodano: 16.10.2018 17:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, z którego wynika, że ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o CIT nie mają zastosowania do opłat leasingowych ponoszonych w związku z umową leasingu operacyjnego.

Źródło: https:

Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł

Dodano: 15.10.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, a nie jako przychody z kapitałów pieniężnych, tj. odsetki od pożyczek.

OC menedżera bez imiennego wskazania nie jest przychodem [Prawo]

Dodano: 12.10.2018 8:51 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i stwierdził, że (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Środki pochodzące z dotacji, otrzymywane od lidera konsorcjum na pokrycie kosztów prac badawczych, nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 12.10.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym uznał, że jeśli dotacja otrzymana przez lidera konsorcjum, przekazywana następnie konsorcjantom, ma charakter kosztowy, nie wpływa na cenę końcową efektów badań wykonywanych w ramach projektu, a także brak jest oznaczonego beneficjenta świadczenia, to nie można uznać, że dotacja ta powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania VAT.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT otrzymania od spółki komandytowej w gotówce równowartości należnego podatku VAT, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do tej spółki

Dodano: 12.10.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota otrzymana przez wspólnika od spółki, stanowiąca równowartość należnego podatku od towarów i usług, nie będzie przysporzeniem majątkowym po stronie wspólnika o charakterze definitywnym, co wyłącza możliwość zakwalifikowania tejże kwoty jako przychodu tego udziałowca.

Źródło: https:

Odsetki od nabytych przez fundusz wierzytelności, w których status dłużnika mają spółki osobowe są objęte CIT

Dodano: 11.10.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że w stosunku do przychodów funduszu z odsetek od sekurytyzowanych wierzytelności, przysługujących od spółek osobowych, nie ma zastosowania zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

Źródło: https:

NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie ws. uchwały KRS

Dodano: 10.10.2018 11:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie, czego konsekwencją jest wstrzymanie wykonania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej - poinformował w środę PAP Wydział Informacji Sądowej NSA.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone