wtorek, 18 grudnia 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Zasady ustalania wartości początkowej nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej, nabytej w drodze umowy kupna-sprzedaży oraz spadku i darowizny

Dodano: 17.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej przez podatników w części dotyczącej udziałów nabytych w drodze umowy kupna-sprzedaży należy ustalić w wysokości poniesionych wydatków na nabycie. Natomiast wartość początkową nieruchomości w przypadku udziałów nabytych w wyniku darowizny i dziedziczenia należy ustalić w wysokości ich wartości rynkowej.

Dla podziału tzw. kosztów wspólnych w kalkulacji klucza przychodowego należy uwzględnić przychody osiągnięte w całym roku podatkowym

Dodano: 17.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że nie ma możliwości jednoznacznego i obiektywnego przypisania wydatków, będących kosztami wspólnymi, do wyniku w ramach działalności zwolnionej i opodatkowanej. Skoro takie przypisanie nie jest możliwe, spółka do tych wydatków stosuje klucz przychodowy.

Źródło: https:

Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych za poprzednie lata podatkowe

Dodano: 14.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że możliwa jest wsteczna zmiana stawek amortyzacyjnych poprzez ich obniżenie również co do środków trwałych, które już są amortyzowane.

Źródło: https:

Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji do pożyczek udzielonych pierwotnie przez 1 stycznia 2015 r.

Dodano: 14.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli kwoty pożyczki zostały faktycznie wypłacone przed dniem 1 stycznia 2015 r., późniejsza zmiana parametrów pożyczki nie skutkuje obowiązkiem stosowania nowych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Źródło: https:

Zaliczenie wydatków związanych z uczestnictwem lekarzy w kongresie medycznym do kosztów podatkowych

Dodano: 13.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki ponoszone w związku z organizacją kongresów medycznych nie mogą być uznane za darowizny i można je zaliczyć w poczet kosztów podatkowych.

Źródło: https:

Brak opodatkowania VAT otrzymanej dotacji

Dodano: 13.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał orzeczenie, w którym uznał, że dotacja otrzymana na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: https:

Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych a ewidencja na kasie fiskalnej

Dodano: 12.12.2018 10:08 | 1 odsłon | 0 komentarzy

6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że użycie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych powinno być zaewidencjonowane przez pracodawcę kasą refjestrującą, łącznie z wystawieniem paragonu fiskalnego. Ministerstwo Finansów jest jednak innego zdania.

Uznanie usług opieki za świadczenie kompleksowe

Dodano: 12.12.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi świadczone przez partnera niemieckiego na rzecz polskiej spółki, polegające na nadzorowaniu kontaktów pomiędzy niemieckimi podopiecznymi a polskimi pracownikami, nie stanowią usług opieki, a zatem nie spełniają kryterium zwolnienia podatkowego.

Źródło: https:

Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej

Dodano: 12.12.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym podzielił stanowisko organu, że zaproponowana metoda czasowa obliczania prewspółczynnika dla hali sportowej jest nieprawidłowa. Natomiast sąd nie zgodził się z koncepcją organu, że gmina może stosować wyłącznie metody z rozporządzenia.

Źródło: https:

Zużycie paliwa przez pracowników na cele osobiste podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Dodano: 11.12.2018 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznał, że w ramach interpretacji indywidualnej nie można się powołać na na brak faktycznej możliwości wykonania obowiązków podatkowych.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone