czwartek, 18 lipca 2019 r.  Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Realizacja kuponów rabatowych przez osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem platformy internetowej nie stanowi dla nich przychodu

Dodano: 17.07.2019 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że rabaty przyznawane użytkownikom w ramach akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę nie stanowią przychodu dla uczestników akcji promocyjnych, a tym samym, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika w związku z przyznanymi rabatami, niezależnie od faktu, czy użytkownik z przyznanego rabatu ostatecznie skorzystał, czy też nie.

Źródło: https:

Wynagrodzenie radcy prawnego za przeniesienie praw autorskich do opinii prawnych należy zakwalifikować jako przychód ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dodano: 16.07.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wynagrodzenie radcy prawnego uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do opinii prawnych powinno być traktowane dla celów PIT jako przychód ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Źródło: https:

Brak możliwości opodatkowania PIT przychodu komandytariusza w związku ze środkami finansowymi wypłaconymi z kapitału zapasowego spółki komandytowo-akcyjnej

Dodano: 15.07.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że w polskim systemie podatkowym nie ma możliwości opodatkowania przychodu komandytariusza w związku z wypłatą przez spółkę komandytową na jego rzecz środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki komandytowo-akcyjnej, z której przekształcenia powstała spółka komandytowa.

Źródło: https:

Połączenie spółek przez przejęcie nie powoduje utraty prawa do zwolnienia podatkowego na gruncie ustawy o CIT

Dodano: 12.07.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wskutek przejęcia spółki dominującej przez spółkę przejmującą, ta druga będzie kontynuowała okres nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce przejmowanej. Upływ dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania tych udziałów – po dokonanym połączeniu obydwu spółek – nie będzie mieć wpływu na zwolnienie wypłaconych przez spółkę dominującą na rzecz spółki zależnej odsetek z podatku u źródła w Polsce.

Źródło: https:

Usługi zarządzania kredytem świadczone przez inny podmiot niż kredytodawca nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT

Dodano: 11.07.2019 1:00 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi zarządzania kredytem świadczone przez bank na rzecz banku hipotecznego nie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT.

Podatek VAT od zaliczek na poczet usług turystycznych w procedurze VAT-marża jest wymagalny w chwili otrzymania zaliczki

Dodano: 08.07.2019 1:00 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu otrzymywania zaliczek na poczet później świadczonych usług turystycznych opodatkowanych według określonej w art. 119 ustawy o VAT procedury szczególnej VAT-marża powstaje z chwilą otrzymania zaliczki.

Źródło: https:

Odstąpienie przez członka zarządu od żądania odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki

Dodano: 04.07.2019 1:00 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że złożenie przez członka zarządu oświadczenia, że nie obciąży spółki odsetkami z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń podlegającego opodatkowaniu CIT.

Źródło: https:

Opodatkowanie 8% stawką VAT dostawy urządzenia stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego

Dodano: 03.07.2019 1:00 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że dostawa urządzenia stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, może być opodatkowana według 8% stawki podatku VAT.

Odsetki uzyskane od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków europejskich korzystają ze zwolnienia na mocy ustawy o CIT

Dodano: 02.07.2019 1:00 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że odsetki uzyskane od lokat bankowych tworzonych ze środków unijnych podlegają zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy CIT. Na skutek tego, od odsetek obliczonych proporcjonalnie do udziału środków europejskich w lokowanej kwocie, fundacja nie ma obowiązku obliczania i odprowadzania podatku CIT.

Źródło: https:

Opodatkowanie VAT środków pieniężnych stanowiących nagrodę w konkursie architektonicznym

Dodano: 28.06.2019 1:00 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym wskazał, że otrzymane przez podatnika środki finansowe jako nagroda w konkursie architektonicznym podlegają opodatkowaniu VAT.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone