czwartek, 23 maja 2019 r.  Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Sukcesja generalna przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Dodano: 22.05.2019 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że za błędne należy uznać wywodzenie stosowania ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, mających zastosowanie wobec spółek kapitałowych, do powstałej w wyniku jej przekształcenia spółki osobowej.

Źródło: https:

Zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej na posiedzenia

Dodano: 20.05.2019 1:00 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje podróży uzasadniające zwolnienie przychodów uzyskanych za czas podróży, mianowicie "podróż służbową" oraz "podróż osoby niebędącej pracownikiem", a zatem niezasadne jest utożsamianie tych dwóch rodzajów podróży.

Źródło: https:

Odszkodowanie wypłacane w związku ze szkodami z tytułu inwestycji dotyczących przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych

Dodano: 16.05.2019 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie „budowy”, które zostało użyte w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, należy rozumieć szerzej, niż przyjęto w prawie budowlanym.

Źródło: https:

Pożyczka udzielona na sfinansowanie budowy budynku szkoły w PCC

Dodano: 15.05.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dla objęcia zwolnieniem z PCC nie jest wymagany bezpośredni związek dokonywanej czynności ze sprawami nauki.

Źródło: https:

Kwalifikacja na gruncie VAT poszczególnych czynności dokonywanych w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu

Dodano: 14.05.2019 1:00 | 35 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przy realizacji umowy komisu nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, lecz z dostawą towarów.

Źródło: https:

Kwalifikacja wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę strefowego na realizację inwestycji na terenie jeszcze nie objętym granicami SSE

Dodano: 14.05.2019 1:00 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki poniesione przed objęciem terenu inwestycji granicami specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), nie mogą stanowić wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Źródło: https:

Możliwość stosowania 50-proc. kosztów w PIT do prób zawodowych muzyków

Dodano: 13.05.2019 1:00 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym potwierdził możliwość stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia za uczestnictwo profesjonalnych muzyków w próbach i próbach sekcyjnych.

Źródło: https:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu wszelkich rodzajów udzielanych przez bank gwarancji

Dodano: 10.05.2019 1:00 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że wykładnia językowa przepisu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. c ustawy o CIT prowadzi do jednoznacznych wniosków i nie ma potrzeby odwoływania się do zasady in dubio pro tributario.

Źródło: https:

NSA podtrzymuje: kwota wolna od podatku od aktywów nie dzieli się na podmioty w grupie [Prawo]

Dodano: 09.05.2019 12:02 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 24 kwietnia br. dwa wyroki dotyczące kwoty wolej od podatku od aktywów (sygn. akt [[https://s.dzub.pl/6f757bb8 (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Wymóg przeniesienia nieruchomości w przypadku ZCP

Dodano: 09.05.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że mając na uwadze zarówno definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), jak i realia działalności gospodarczej, brak jest podstaw do stwierdzenia, że brak przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości skutkuje tym, że nie doszło do przeniesienia ZCP.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone