niedziela, 24 czerwca 2018 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Zalewska: Wykonamy wyrok. Ujawnimy nazwiska

Dodano: 22.06.2018 9:19 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny nakazał ujawnienie nazwisk autorów podstaw programowych. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że wyrok zostanie wykonany.

Źródło: www.rp.pl

Przedsiębiorca strefowy nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji dla każdego z zezwoleń w ramach tej samej SSE

Dodano: 22.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń, to zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodów uzyskiwanych z całej działalności na terenie SSE prowadzonej na podstawie wszystkich tych zezwoleń.

Brak opodatkowania VAT dostawy nieruchomości nabytych przez gminę w drodze darowizny, spadkobrania oraz z mocy prawa

Dodano: 22.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że przypisanie gminie aktywności gospodarczej i stwierdzenie, że zbycie nieruchomości miało związek z działalnością gospodarczą jest zależne od tego, czy nieruchomości były wykorzystywane do prowadzenia czynności handlowych, wytwórczych lub usługowych.

Źródło: https:

Salon samochodowy może mieć lakiernię

Dodano: 21.06.2018 21:39 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Aby odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji, trzeba dowieść, że jest sprzeczna z postanowieniami miejscowego planu. Ta sprzeczność musi być jednak jednoznaczna – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Źródło: www.rp.pl

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów na raty (w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r.)

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że podatnik dokonując zbycia udziałów uzyska przychód z tego tytułu odpowiednio w datach wymagalności (z upływem terminu płatności) poszczególnych części przysługującej mu ceny.

Źródło: https:

Warunki zastosowania wyłączenia z kategorii przychodów wpływów ze sprzedaży ośrodka wykorzystywanego do działalności socjalnej

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że skoro spółka podjęła bezpośrednio po zakończeniu działalności domu wczasowego czynności zmierzające do jego sprzedaży to należy przyjąć, że spełnione są warunki do zastosowania ulgi z art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o CIT.

Źródło: https:

Czy zwolnieniu z CIT podlega wypłata dywidendy z kapitału zapasowego

Dodano: 19.06.2018 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekając, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia z CIT. Wskazał, że wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

W przypadku gdy strony umówią się, że wręczenie weksla jest równe zapłacie, to taką formę płatności można uznać za zaliczkę

Dodano: 19.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że strony ustalając, iż formą zapłaty zaliczki za sprzedaż nieruchomości będzie weksel, jednocześnie uzgodniły, że czynność wręczenia weksla będzie traktowana jako płatność w formie pieniężnej.

Źródło: https:

Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym

Dodano: 19.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dla oceny, czy mamy do czyniania z usługą o charakterze ciągłym zasadnicze znaczenie ma ocena stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, bowiem opodatkowaniu VAT podlegają jedynie czynności , które wynikają ze stosunku zobowiązaniowego.

Źródło: https:

Zakres prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że zamiarem ustawodawcy było odzwierciedlenie w przepisach ustawy o VAT pewnej dynamiki zdarzeń, które zachodzą w obrocie gospodarczym i dopuszczenie sytuacji, kiedy określone dobra zmieniają sposób swojego wykorzystywania, zarówno z dóbr wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT na niezwiązane z takim wykorzystywaniem i odwrotnie.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone