piątek, 28 lutego 2020 r.  Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych - limit kosztów podatkowych w CIT

Dodano: 27.02.2020 9:57 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2020 roku wskazał, jak w prawidłowy sposób, rozumieć należy regulację zawartą w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten wprowadzony został do ustawy stosunkowo niedawno, a już okazał się źródłem wielu sporów między podatnikami, a organami podatkowymi.

Źródło: https:

Przekazanie majątku polikwidacyjnego udziałowcom spółki z o.o. nie skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie

Dodano: 27.02.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie skutków podatkowych przekazania majątku pozostałego po likwidacji spółki kapitałowej jej udziałowcom.

Źródło: https:

Ulga B+R dla Podatkowej Grupy Kapitałowej nawet gdy spółki mają straty

Dodano: 26.02.2020 8:30 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest uprawniona do dokonania odpisu z tytułu ulgi z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R) nawet w sytuacji, gdy pojedyncze spółki tworzące PGK odnotowują jednostkową stratę lub mają niewystarczający dochód. Takie korzystne dla podatnika stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 stycznia 2020 r. WSA jednocześnie stwierdził, że stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zaprezentowane w interpretacji podatkowej z 15 maja 2019 r. jest w całości sprzeczne z wykładnią językową, systemową i celowościową przepisów w zakresie PGK i ulgi B+R. Jest to bardzo korzystny wyrok dla podatników, zgodny z przepisami, doktryną i celem wprowadzenia ulgi B+R.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT w związku ze sprzedażą ZCP

Dodano: 25.02.2020 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok w zakresie możliwości opodatkowania VAT czynności sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Źródło: https:

VAT od wynajmu na cele mieszkaniowe - zwolnienie, czy stawka 8%?

Dodano: 24.02.2020 15:53 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wynajem nieruchomości firmie na potrzeby noclegowe jej pracowników jest opodatkowany VAT wg stawki 8%. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 16 stycznia 2020 r. Co ciekawe organy Krajowej Administracji Skarbowej uważają, że jest to usługa zwolniona z VAT.

Ile może trwać kontrola w firmie

Dodano: 24.02.2020 10:34 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W wyroku 19 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy to 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych. Organy podatkowe uważały, że liczą się tylko te dni, w których kontrolerzy przebywają w siedzibie firmy.

Źródło: https:

Kary umowne za opóźnienie w zwrocie przedmiotu najmu i przy wcześniejszym wypowiedzeniu umowy z winy najemcy nie podlegają VAT

Dodano: 24.02.2020 0:00 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem VAT kar umownych naliczanych: za kradzież lub utratę wynajmowanej maszyny, w związku z wcześniejszym wypowiedzeniem umowy przez spółkę z winy klienta oraz za opóźnienie w zwrocie wynajętej maszyny.

Źródło: https:

Należności wypłacone przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 21.02.2020 0:00 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że odstępne wypłacane przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło: https:

Uwzględnienie kosztów wynikających z zapłaty cła antydumpingowego nałożonego z opóźnieniem jest możliwe w roku następującym po roku, w którym towar sprzedano

Dodano: 19.02.2020 0:00 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 4c ustawy o CIT rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków z tytułu cła antydumpingowego powinno mieć miejsce w roku następującym bezpośrednio po roku, w którym dokonano sprzedaży towarów objętych cłem.

Źródło: https:

Limit kosztów usług niematerialnych. Co zmienia niedawny wyrok NSA?

Dodano: 17.02.2020 15:55 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Pod koniec stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla zasad rozliczania kosztów usług niematerialnych w związku z limitem ich obliczalności. Jak wskazują eksperci podatkowi Business Centre Club, wyrok dotyczył konkretnej spółki, ale może mieć też wpływ na podatników znajdujących się w podobnej sytuacji i powinien mieć zdecydowanie szersze zastosowanie.

Źródło: www.podatki.biz

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone