poniedziałek, 24 lutego 2020 r.  Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Należności wypłacone przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 21.02.2020 0:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że odstępne wypłacane przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło: https:

Uwzględnienie kosztów wynikających z zapłaty cła antydumpingowego nałożonego z opóźnieniem jest możliwe w roku następującym po roku, w którym towar sprzedano

Dodano: 19.02.2020 0:00 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 4c ustawy o CIT rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków z tytułu cła antydumpingowego powinno mieć miejsce w roku następującym bezpośrednio po roku, w którym dokonano sprzedaży towarów objętych cłem.

Źródło: https:

Limit kosztów usług niematerialnych. Co zmienia niedawny wyrok NSA?

Dodano: 17.02.2020 15:55 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Pod koniec stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla zasad rozliczania kosztów usług niematerialnych w związku z limitem ich obliczalności. Jak wskazują eksperci podatkowi Business Centre Club, wyrok dotyczył konkretnej spółki, ale może mieć też wpływ na podatników znajdujących się w podobnej sytuacji i powinien mieć zdecydowanie szersze zastosowanie.

Źródło: www.podatki.biz

Opłaty wstępna i roczna związane z prowadzeniem portalu PPK nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 12.02.2020 0:00 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie braku możliwości opodatkowania podatkiem naliczonym opłat wstępnych i rocznych pobieranych przez operatora portalu PPK.

Udział spółki w polityce wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach grupy stanowi dla niej nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy o CIT

Dodano: 11.02.2020 0:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie skutków podatkowych w CIT udziału spółki w polityce wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach grupy kapitałowej.

Źródło: https:

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - interwencja Rzecznika MŚP

Dodano: 07.02.2020 10:56 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił 4 lutego 2020 r. decyzję Urzędu Skarbowego wobec przedsiębiorcy, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Najem jachtu dalekomorskiego jako reprezentacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów

Dodano: 05.02.2020 0:00 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący braku możliwości uznania kosztów najmu jachtu oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT.

Źródło: https:

Podmiot dokonujący refakturowania świadczy usługę także wtedy, gdy nie jest do jej wykonywania uprawniony

Dodano: 04.02.2020 0:00 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że refakturowanie usług notarialnych jest możliwe wówczas, gdy kancelaria prawna nie wykonuje ich osobiście ani z nich nie korzysta, lecz nabywa takie usługi na rzecz osoby trzeciej. Sam fakt, że podmiot ten nie posiada uprawnień do świadczenia usług notarialnych nie oznacza, że nie może ich uwzględnić w wystawianych na rzecz klienta fakturach VAT.

Źródło: https:

Wydatki ponoszone na hosting aplikacji oraz zakup usług wsparcia nie podlegają podatkowi u źródła

Dodano: 03.02.2020 0:00 | 114 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie objęcia dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o CIT wynagrodzenia za usługi hostingu aplikacji oraz usługi wsparcia.

Ważny wyrok WSA dotyczący ulgi badawczo-rozwojowej dla Podatkowych Grup Kapitałowych

Dodano: 30.01.2020 0:00 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest uprawniona do dokonania odpisu z tytułu ulgi B+R nawet w sytuacji, gdy pojedyncze spółki tworzące PGK odnotowują jednostkową stratę lub mają niewystarczający dochód. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął korzystne dla podatnika stanowisko jednocześnie stwierdzając, że stanowisko Dyrektora KIS jest w całości sprzeczne z wykładnią językową, systemową i celowościową przepisów w zakresie PGK i ulgi B+R.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone