środa, 11 grudnia 2019 r.  Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Koszty kwalifikowane B+R związane z zakupem od innych podmiotów ekspertyz i opinii

Dodano: 11.12.2019 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie ustalenia w stanie prawnym do 31 grudnia 2017 r., czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy o CIT można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe.

Dodatkowe odsetki wypłacane w zależności od zysku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Dodano: 09.12.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie ustalenia, czy zapłacone odsetki dodatkowe z tytułu pozyskanych pożyczek, stanowią koszt uzyskania przychodu.

Źródło: https:

Zastosowanie art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w odniesieniu do oddziału amerykańskiej spółki w Polsce

Dodano: 06.12.2019 0:00 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w zakresie prawa do odliczenia podatku i zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług.

Źródło: https:

Rabaty potransakcyjne są rabatami w rozumieniu art. 29a ust. 10 ustawy o VAT

Dodano: 02.12.2019 0:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w zakresie uznania przyznawanych rabatów potransakcyjnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów potransakcyjnych.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 40/2019

Dodano: 28.11.2019 0:00 | 10 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia:] TSUE - Uzależnienia zwolnienia z VAT od warunku, aby niezależne grupy osób świadczyły usługi wyłącznie na rzecz swoich członków; [Express podatkowy] Pytanie prejudycjalne do TSUE - wykładnia art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w świetle art. 203 Dyrektywy 112 oraz zasady proporcjonalności; Brak zastosowania limitów zaliczalności kosztów z art. 15e i 15c ustawy o CIT do kosztów alokowanych do dochodu zwolnionego z podatku; Przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex powstają z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto podatnika; [Legislacja] W dniu 20.11.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że w świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex uzyskiwane poprzez rachunek brokerski powstają w momencie realizacji praw z transakcji, tj. w momencie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku brokerskim platformy transakcyjnej Forex prowadzonej przez brokera na konto podatnika.

Zasady stosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT

Dodano: 28.11.2019 0:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w zakresie ustalenia, czy zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, przy założeniu spełnienia wskazanych w decyzji o wsparciu warunków, będzie podlegał cały dochód z działalności prowadzonej na wskazanym w decyzji terenie maksymalnie do wartości dopuszczalnej pomocy publicznej.

Źródło: https:

Opodatkowanie przychodów z dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów

Dodano: 27.11.2019 0:00 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie możliwości opodatkowania stawką w wysokości 8,5% przychodów z tytułu dzierżawy logotypu.

Źródło: https:

Przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex powstają w momencie wypłaty środków na konto podatnika

Dodano: 26.11.2019 0:00 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex uzyskiwanego poprzez rachunek brokerski.

Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie waluty wirtualnej w drodze „kopania”

Dodano: 25.11.2019 0:00 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie waluty wirtualnej w drodze „kopania”.

Źródło: https:

Przychody i koszty wynikające z czynności podejmowanych poza terytorium SSE korzystają ze zwolnienia strefowego

Dodano: 20.11.2019 0:00 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT podlegają nie tylko przychody i koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie SSE, ale także przychody i koszty ich uzyskania, wynikające z czynności podejmowanych poza strefą, niezbędnych dla całego procesu produkcji i funkcjonalnie z nim powiązanych, których wykonanie poza strefą jest obiektywnie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone