poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Zapewnienie pracownikowi noclegu w czasie oddelegowania może stanowić dla niego nieodpłatne świadczenie

Dodano: 13.08.2019 1:00 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zapewnienie noclegów pracownikowi przez pracodawcę skutkuje uzyskaniem przez tego pracownika konkretnej i wymiernej korzyści w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W takiej sytuacji mamy więc do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika.

Źródło: https:

Opodatkowanie najmu nieruchomości inwestycyjnych

Dodano: 12.08.2019 14:40 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny uznał podnajęcie własnego lokalu przedsiębiorcy zajmującym się profesjonalnym najmem za przejaw działalności gospodarczej i nakazał opodatkować lokal jak dla działalności gospodarczej właśnie.

Źródło: https:

Doręczenie postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT po upływie terminu

Dodano: 12.08.2019 10:42 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, że dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku VAT konieczne jest doręczenie podatnikowi postanowienia przedłużającego przed upływem tego terminu.

Źródło: https:

Wzajemne udzielanie poręczeń przez spółki podlega opodatkowaniu CIT

Dodano: 12.08.2019 1:00 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że różnica pomiędzy wysokością poręczenia uzyskanego a wartością poręczenia udzielonego stanowi przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu CIT.

Źródło: https:

Spółki kontrolowane przez podmiot zagraniczny nie muszą dzielić kwoty wolnej od tzw. podatku bankowego

Dodano: 09.08.2019 1:00 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał orzeczenie, w którym uznał, że dwie polskie spółki akcyjne, których większościowym akcjonariuszem jest spółka austriacka, mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania tzw. podatkiem bankowym o pełną kwotę 2 mld zł.

Źródło: https:

Przepis art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT, wyłączający z zakresu zwolnienia VAT usługi doradztwa, jest niezgodny z prawem UE

Dodano: 07.08.2019 1:00 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawodawca, wprowadzając art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT wykroczył poza ramy Dyrektywy 112 i wprowadził do polskiego porządku prawnego przepis niezgodny z prawem unijnym.

Kryty kort tenisowy stanowi budowlę sportową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Dodano: 05.08.2019 1:00 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że kryty kort tenisowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W konsekwencji, właściciel obiektu jest zobowiązany do zapłaty tego podatku.

Źródło: https:

Sprzedaż biletów dokonywana przez miasto na rzecz MZK nie podlega opodatkowaniu VAT

Dodano: 02.08.2019 1:00 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że czynność polegająca na sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej dokonywana przez miasto na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, nie stanowi usługi podlegającej opodatkowaniu VAT.

Źródło: https:

Czynności kontrolne wykonywane bez wynagrodzenia przez pracowników akcjonariusza spółki nie stanowią nieodpłatnego świadczenia

Dodano: 31.07.2019 1:00 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w zakresie uznania za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia wykonywania bez wynagrodzenia czynności eksperckich przez osoby będące pracownikami oddelegowanymi przez jedynego akcjonariusza spółki.

Źródło: https:

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia - co powinno zawierać zawiadomienie

Dodano: 29.07.2019 14:39 | 15 odsłon | 0 komentarzy

W dwóch precedensowych wyrokach z 22 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że pismo zawiadamiające podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70c w związku z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), oprócz wskazania podstawy prawnej zawieszenia musi też zawierać podstawy (przyczyny i konkretne zarzuty) wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Eksperci chwalą tezy tych wyroków.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone