czwartek, 21 lutego 2019 r.  Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Usługowy rozlew piwa podlega także opodatkowaniu jako produkcja piwa

Dodano: 20.02.2019 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym wskazał, że usługowy rozlew piwa wchodzi do limitu produkcji 200.000 hl, uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy.

Źródło: https:

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 ustawa o CIT do kosztów usług wsparcia produktowego i projektowego podmiotu powiązanego

Dodano: 19.02.2019 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że wartości niematerialne i prawne są objęte przepisem ograniczającym wysokość opłat zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów do ustawowo określonego limitu. Pomimo, że opłaty nie kreują u spółki wartości początkowej jako wartości niematerialnej i prawnej, to jednak mieszczą się w katalogu wydatków podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Stawka VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego

Dodano: 19.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że istotne z punktu widzenia opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego jest to, czy mamy do czynienia z ich odrębnością prawną.

Źródło: https:

Możliwość rozpoznania różnic kursowych dla kredytu zaciągniętego w walucie obcej

Dodano: 18.02.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przewalutowania w trakcie umowy kredytowej mogą mieć ewentualnie znaczenie na gruncie rachunkowości, natomiast podatkowo nie będą miały istotnego znaczenia.

Źródło: https:

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę i wyposażenie przyzakładowego przedszkola

Dodano: 18.02.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że między zakupami towarów i usług związanymi z budową, wyposażeniem i funkcjonowaniem przyzakładowego przedszkola a działalnością opodatkowaną spółki, nie zachodzi tego rodzaju związek, który dawałby jej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT wycofania części wkładu ze spółki komandytowej

Dodano: 15.02.2019 0:00 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wpłata ze spółki komandytowej części wkładu jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości przychodu osiąganego przez wspólnika, na skutek definitywnego wystąpienia przez niego ze spółki niebędącej osobą prawną.

Źródło: https:

Zwolnienie strefowe przy korzystaniu z usług podmiotów zewnętrznych

Dodano: 15.02.2019 0:00 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych (poza strefą) nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów.

Źródło: https:

Przesłanki uznania za obrót dotacji uzyskanych z budżetu miejskiego przez spółkę wykonującą zadania o charakterze użyteczności publicznej

Dodano: 14.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym wskazał, że warunkiem opodatkowania uzyskanych dotacji jest to, aby związek między dotacją a ceną był jednoznacznie widoczny.

Źródło: https:

Przekazanie spółdzielni mieszkaniowej przez powiernika kwot, pozyskanych wskutek realizacji umowy powierniczej

Dodano: 14.02.2019 0:00 | 35 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można uznać, że zwrot kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej stanowi wynagrodzenie za usługę, polegającą na przekazaniu praw do uzyskania pewnych wartości energetycznych.

Źródło: https:

Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników przez płatnika nie jest warunkiem koniecznym do stosowania 50% kosztów podatkowych

Dodano: 13.02.2019 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że płatnik nie ma obowiązku do prowadzenia konkretnej ewidencji.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone