wtorek, 19 czerwca 2018 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Czy zwolnieniu z CIT podlega wypłata dywidendy z kapitału zapasowego

Dodano: 19.06.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekając, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia z CIT. Wskazał, że wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

W przypadku gdy strony umówią się, że wręczenie weksla jest równe zapłacie, to taką formę płatności można uznać za zaliczkę

Dodano: 19.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że strony ustalając, iż formą zapłaty zaliczki za sprzedaż nieruchomości będzie weksel, jednocześnie uzgodniły, że czynność wręczenia weksla będzie traktowana jako płatność w formie pieniężnej.

Źródło: https:

Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym

Dodano: 19.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dla oceny, czy mamy do czyniania z usługą o charakterze ciągłym zasadnicze znaczenie ma ocena stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, bowiem opodatkowaniu VAT podlegają jedynie czynności , które wynikają ze stosunku zobowiązaniowego.

Źródło: https:

Zakres prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że zamiarem ustawodawcy było odzwierciedlenie w przepisach ustawy o VAT pewnej dynamiki zdarzeń, które zachodzą w obrocie gospodarczym i dopuszczenie sytuacji, kiedy określone dobra zmieniają sposób swojego wykorzystywania, zarówno z dóbr wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT na niezwiązane z takim wykorzystywaniem i odwrotnie.

Źródło: https:

Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla niech nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym potwierdził, że zapewnienie noclegu pracownikom tymczasowym i zleceniobiorcom leży przede wszystkim w interesie pracodawcy, nie zaś pracownika.

Źródło: https:

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

Dodano: 17.06.2018 5:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej na skutek partycypacji w 50% kosztach zatrudnienia

Dodano: 15.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym wskazał, że nie w każdych rozliczeniach między partnerami biznesowymi można dopatrzeć się świadczenia usługi przez jednego partnera na rzecz drugiego.

Źródło: https:

Definicja dostawy o charakterze ciągłym

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie usług ciągłych czy dostaw ciągłych należy definiować mając na względzie cel, w jakim wprowadzono regulacje unijne, czyli stworzenie możliwości zbiorczego deklarowania całości usług czy dostaw dokonywanych w danym okresie w ramach umów o stałej współpracy.

Źródło: https:

Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przy ocenie usług należy zbadać zakres odpowiedzialności usługodawcy, a zwłaszcza to, czy ta odpowiedzialność jest ograniczona do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji.

Źródło: https:

WSA oddalił skargę ws. zmiany nazwy stołecznej ulicy

Dodano: 13.06.2018 14:56 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego ws. zmiany nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone