sobota, 18 stycznia 2020 r.  Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Podatnik, którego aktywność gospodarcza ogranicza się w Polsce do wydatków konsumpcyjnych, nie posiada w tym kraju centrum interesów życiowych

Dodano: 17.01.2020 17:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie powstania ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce obywatela Holandii, przebywającego w Polsce dłużej niż 183 dni w roku i posiadającego centrum interesów życiowych za granicą.

Źródło: https:

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością jednostki budżetowej za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium przychodowym

Dodano: 17.01.2020 17:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością jednostki organizacyjnej gminy za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium przychodowym.

Źródło: https:

Wstrzymanie zwrotu VAT w wyniku wszczęcia kontroli celno-skarbowej

Dodano: 16.01.2020 15:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Sama okoliczność wszczęcia kontroli celno-skarbowej wobec podatnika, nie jest samoistną przesłanką wstrzymywania zwrotu podatku VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: https:

Dzierżawa majątku miasta a prawo do odliczenia VAT

Dodano: 16.01.2020 12:29 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT w przypadku podpisania umowy dzierżawy za symboliczną kwotę w sytuacji gdy dzierżawiony obiekt nie jest wykorzystywany przez dzierżawcę do celów wiążących się z opodatkowaniem VAT.

Źródło: https:

Finansowanie noclegu oddelegowanym pracownikom stanowi dla nich przychód z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń

Dodano: 16.01.2020 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie skutków podatkowych sfinansowania przez pracodawcę noclegów oddelegowanym pracownikom.

Źródło: https:

Ekwiwalentność poręczeń a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Dodano: 15.01.2020 11:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że ocena, czy otrzymane przez spółkę poręczenie pociąga za sobą obowiązek świadczenia wzajemnego i ekwiwalentnego na rzecz podmiotu powiązanego udzielającego takiego poręczenia, nie ma znaczenia dla ustalenia, czy powstał przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Źródło: https:

Sprzedaż niedokończonej inwestycji budowlanej - stawka VAT

Dodano: 15.01.2020 8:17 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W wyroku z 28 listopada 2019 r. (sygn. akt ) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% stosowana dla celów budownictwa mieszkaniowego, nie znajdzie zastosowania w przypadku sprzedaży niedokończonej inwestycji budowlanej. Zatem właściwa jest tu stawka podstawowa VAT - 23%. W tej sprawie chodziło o sprzedaż rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką gruntu, na której budynek jest budowany.

Źródło: https:

Koszty wynikające z zawarcia umowy nowacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Dodano: 15.01.2020 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie ustalenia, czy dodatnie kwoty przepływów pieniężnych, stanowiące spłatę poprzedniego zobowiązania i wynikające z zawarcia umowy nowacji, stanowią koszt uzyskania przychodu.

Źródło: https:

Zwolnieniu podlega cały dochód z działalności określonej w decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Dodano: 14.01.2020 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka, która uzyska decyzję o wsparciu nowej inwestycji i spełni określone w niej warunki, może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. W takiej sytuacji zwolnieniu będzie podlegał cały dochód osiągnięty przez spółkę na terenie określonym w decyzji w ramach rodzajów działalności wskazanych w jej treści – do limitu przyznanej pomocy publicznej.

VAT od towarów i majątku odziedziczonej firmy

Dodano: 13.01.2020 17:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy i podatnika VAT nie mają obowiązku sporządzenia remanentu i zapłaty VAT od towarów i majątku firmowego pozostawionego przez zmarłego - jeżeli kontynuują jego biznes. Taki precedensowy wyrok wydał 2 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylając niekorzystne dla spadkobierców stanowisko fiskusa.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone