poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Uzyskanie bezwzględnej większości głosów w ramach transakcji wymiany udziałów można osiągnąć poprzez zsumowanie transakcji kilku wspólników

Dodano: 17.08.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie skutków wymiany udziałów dokonanej jednocześnie przez kilku wspólników, w stanie prawnym przed 1 stycznia 2015 r.

Źródło: https:

Skutki przekazania majątku likwidowanej spółki jej wspólnikom w formie niepieniężnej

Dodano: 16.08.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że przekazanie składników majątku spółki wspólnikom w związku z likwidacją spółki będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie spółki.

Zastosowanie zasady podatkowej sukcesji generalnej w przypadku transgranicznego połączenia spółek

Dodano: 13.08.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie skutków wstąpienia we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki cypryjskiej.

Źródło: https:

Zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje też paliwo

Dodano: 11.08.2018 5:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Co ważne - korzystny dla zatrudnionych. Uznał, że zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje też koszty paliwa.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w PIT uczestnictwa w spółce cichej

Dodano: 10.08.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie opodatkowania uczestnictwa w spółce cichej.

Źródło: https:

Określenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki i dokonanie zapłaty nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT

Dodano: 09.08.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że określenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki i dokonanie zapłaty spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a także obowiązek wystawienia faktury jest nieprawidłowe.

Źródło: https:

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup został sfinansowany ze środków ZFRON, w części odpowiadającej równowartości zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń na rzecz pracowników, nie mogą stanowić kosztów podatkowych

Dodano: 09.08.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że gdy łączna kwota pobranych zaliczek stanowiła już koszt podatkowy spółki w chwili zaliczenia wynagrodzenia (brutto) do kosztów uzyskania przychodów, zaliczki te nie mogą stanowić dodatkowego kosztu podatkowego ani w momencie przekazania ich na ZFRON ani w momencie wydatkowania z ZFRON środków pochodzących z tych zaliczek.

Źródło: https:

Wygrane w konkursie stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Dodano: 08.08.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i niemających takiego związku.

Źródło: https:

Impreza wyjazdowa organizowana na rzecz klientów, którzy osiągnęli określony pułap obrotów, nie stanowi usługi turystyki

Dodano: 07.08.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie kwalifikacji usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy wyjazdowej jako usługi turystyki.

Źródło: https:

Zwolnienie z VAT nie ma zastosowania do usług udostępnienia informatycznego systemu doradztwa oraz wsparcia technicznego

Dodano: 07.08.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że spółka nie spełnia warunków uprawniających ją do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT świadczonych przez nią usług, jeśli nie dokonuje zarządzania funduszem, tylko udostępnia system informatyczny.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone