niedziela, 22 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Wiadomości z tagiem Sąd Administracyjny  RSS
Zaliczenie opłaty ostrożnościowej przez bank do kosztów podatkowych

Dodano: 20.04.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że opłata ostrożnościowa uiszczona przez bank za IV kwartał 2016 r. powinna być rozpatrywana w kontekście art. 15 ust. 1 ustawa o CIT, skoro brak jest przepisu wyłączającego tę opłatę z katalogu kosztów podatkowych.

Źródło: https:

WSA w Warszawie ponownie potwierdza zastosowanie ochrony interpretacyjnej także w stosunku do prawa do zwrotu VAT

Dodano: 20.04.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie potwierdził, że zakres ochrony wynikający z uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie ogranicza się jedynie do braku obowiązku zapłaty podatku należnego, ale powinien też obejmować prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Powyższy wyrok zapadł w sprawie, w której organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do otrzymania zwrotu VAT naliczonego w związku z transakcją nabycia centrów handlowych.

Źródło: https:

Spór o prawo do 50-proc. kosztów podatkowych. Kancelaria premiera przegrała z fiskusem

Dodano: 19.04.2018 17:07 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uważała, że jej pracownicy tworzący programy komputerowe mają prawo do 50-proc. kosztów podatkowych bez żadnych ograniczeń. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie się z tym nie zgodził.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Powstanie przychodu z tytułu otrzymania finansowania od podmiotu zajmującego się odzyskiwaniem wierzytelności

Dodano: 19.04.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie powstania przychodu po stronie spółki, która przekazała odzyskiwanie wierzytelności podmiotowi wyspecjalizowanemu.

Źródło: https:

Bezpośrednie stosowanie zwolnienia z VAT wynikające z przepisów unijnych do usług nauki pływania świadczonych przez podmiot komercyjny

Dodano: 19.04.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że charakter komercyjny działalności nie stoi na przeszkodzie, żeby uznać, że spółka realizuje cele publiczne. Jeśli świadczy usługi edukacyjne realizujące cele publiczne, może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112.

Źródło: https:

Nie wiadomo, kto ma potrącać PIT od przekazanych nagród

Dodano: 18.04.2018 11:11 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Nawet jeśli konkurs organizuje i wygrane wydaje agencja marketingowa, to i tak podatek powinien rozliczyć zlecający. Tak uważa fiskus. Innego zdania był pod koniec 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Wygrali w sądzie po raz czwarty, mimo to fiskus pieniędzy zwrócić nie zamierza

Dodano: 17.04.2018 5:51 | 2 odsłon | 0 komentarzy

"Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie" - cytat z komedii "Sami swoi" Sylwestra Chęcińskiego sprzed 50 lat jest dziś nadal aktualny. We wtorek 30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję warszawskiej Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. dla MGM S.A. (III SA/Wa 2830/17). Choć to czwarte sądowe zwycięstwo firmy w jednym sporze z fiskusem, organy podatkowe wciąż nie mają zamiaru zwrócić jej 35 mln zł.

Uwzględnienie w podstawie opodatkowania wartości otrzymanego przez gminę dofinansowania ze środków programu operacyjnego

Dodano: 17.04.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym określił warunki uznania bezpośredniego związku dotacji z wykonaną przez gminę usługą.

Źródło: https:

Przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu

Dodano: 17.04.2018 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki podatnika mające na celu utrzymanie się na rynku można zaliczyć w poczet kosztów podatkowych.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone