piątek, 18 września 2020 r.  Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

Dodano: 17.09.2020 11:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza do swoich aktywów trwałych pod warunkiem, że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Umowę taką kwalifikuje się do umów leasingu finansowego.

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Dodano: 17.09.2020 5:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020 r.
W księgach i bilansie subwencję przyznaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach tarczy finansowej ujmuje się analogicznie jak pożyczkę, tzn. do czasu umorzenia nie ma ona wpływu na wynik finansowy. Wypłata środków przez PFR oraz ich zwrot są również neutralne podatkowo. Zatem otrzymanej subwencji nie uwzględnia się w nocie podatkowej sporządzanej za 2020 r.

Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy

Dodano: 08.09.2020 17:05 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020 r.
Na mocy ustawy o COVID-19, rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadzić za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Samochód osobowy w firmie - zakup dodatkowego wyposażenia

Dodano: 04.09.2020 17:05 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020 r.
Wydatki na ulepszenie środków trwałych (np. zakup dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego) nie podlegają limitowaniu. Wydatki takie mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie. Od 1 stycznia 2018 r. graniczna kwota wydatków na ulepszenie środka trwałego zwiększającego jego wartość początkową została podwyższona z 3.500 zł do 10.000 zł. Kwota wydatków na ulepszenie będącego środkiem trwałym samochodu osobowego, np. na montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, może być w całości, bezpośrednio uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 04.09.2020 5:12 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.

Dodano: 03.09.2020 5:07 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020 r.
Ujęcie wartości zakupionych (w związku z pandemią COVID-19) środków dezynfekujących, rękawiczek i maseczek służących bezpośrednio do ochrony pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej ujmuje się w księgach rachunkowych tej jednostki na koncie: 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" - jeżeli środki ochronne zostały przekazane poszczególnym pracownikom jednostki lub 401 - "Zużycie materiałów i energii" - gdy środki ochronne zostały udostępnione wszystkim pracownikom w sposób nieograniczony (tj. płyn dezynfekujący, rękawiczki i maseczki dostępne są w określonych pomieszczeniach np. łazienka, korytarze i pomieszczenia biurowe).

Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r. - za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 24.08.2020 5:11 | 16 odsłon | 0 komentarzy


15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej...

07.05 Aktualizacja Krajowych Standardów Rachunkowości nr 3,5 i 8

Dodano: 07.05.2018 8:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości poinformował o aktualizacji niektórych numerów KSR. Mowa w szczególności o KSR dotyczącym leasingu, najmu, dzierżawy, działalności deweloperskiej, czy niezakończonych usług budowlanych ...

Źródło: www.pit.pl

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone