czwartek, 23 maja 2019 r.  Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Kontrola dowodów księgowych i ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach

Dodano: 22.05.2019 17:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019 r.
Sposób kontroli i dekretacji dowodów oraz szczegółowe ich procedury ustala jednostka odpowiednio do specyfiki procesów gospodarczych, rodzaju dokumentacji źródłowej, wymaganego celu i zakresu kontroli. Przyjęty sposób sprawdzania dowodów księgowych i ich zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych jednostka zapisuje w dokumentacji określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS

Dodano: 22.05.2019 5:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019 r.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r., sporządzone w postaci elektronicznej w formacie XML, wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r. - za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 18.05.2019 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej...

Źródło: inwestycje.pl

KSR 13. Nowy standard będzie stosowany do sprawozdań za 2019 rok

Dodano: 13.05.2019 11:06 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy już 13 krajowy standard. Tym razem zawiera on wskazania dotyczące ustalania kosztu wytworzenia produktów. Standard został przyjęty na kwietniowym posiedzeniu komitetu i w momencie oddawania tego numeru do druku oczekiwał na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Będzie stosowany przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2019 r.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2019

Dodano: 13.05.2019 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Aktualne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r., a także plany ustawodawców na kolejne lata przedstawiono podczas IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Źródło: inwestycje.pl

Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej w imieniu ZUS

Dodano: 09.05.2019 11:06 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy zmniejsza kwotę składek na ubezpieczenia społeczne podlegającą wpłacie na rachunek bankowy ZUS. Stąd w ewidencji księgowej zasiłek ten ujmuje się jako zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS.

Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

Dodano: 07.05.2019 11:08 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019 r.
Przepisy rozporządzenia określają obowiązek przekazania, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyłącznie w odniesieniu do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Nie określono tego obowiązku w sposób bezpośredni w odniesieniu do sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego, którego dane włączane są do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, pozostawiając tę kwestię do decyzji zarządu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

Dodano: 30.04.2019 17:06 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe jednostki zobowiązane są przechowywać w sposób należyty i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 30.04.2019 5:10 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej

Dodano: 25.04.2019 5:07 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019 r.
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych", z odpowiednią czwartą cyfrą. (...) Paragraf 423 obejmuje w szczególności wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, zakładów dla nieuleczalnie chorych, wydatki jednostek wymiaru sprawiedliwości, wydatki inspektoratów weterynarii, inspekcji sanitarnych na zakup stosowanych u ludzi i zwierząt leków, krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, materiałów do analiz, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych itp.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone