piątek, 19 stycznia 2018 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 18.01.2018 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

9 stycznia 2018 roku w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG - największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w ...

Źródło: inwestycje.pl

Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?

Dodano: 18.01.2018 5:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Stany ewidencyjne składników majątkowych figurujące na kontach księgowych mogą różnić się od rzeczywistego stanu tych składników. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych takie różnice zostaną ujawnione, to niezbędne jest ich wyjaśnienie i rozliczenie. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje przy tym, w jaki sposób należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne. To kierownik jednostki decyduje o tym, uwzględniając przyczyny oraz charakter każdej z powstałych różnic.

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucji kultury

Dodano: 16.01.2018 5:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Skontrum materiałów bibliotecznych, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż - obok skontrum - biblioteka powinna też przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tzn. raz w ciągu 4 lat.

Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej

Dodano: 15.01.2018 11:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Jeśli środki pieniężne z tytułu przyznanego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania, w ramach bezgotówkowej naprawy auta, przelano bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego, a nie na rachunek bankowy jednostki budżetowej, to wartość przyznanego odszkodowania stanowi dochód budżetowy, który powinien zostać odprowadzony na rachunek odpowiedniego budżetu.

Prowadzisz księgi rachunkowe? Oto najważniejsze zmiany w prawie

Dodano: 15.01.2018 11:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Firmy sporządzające za 2017 r. sprawozdania finansowe oraz z działalności muszą wziąć pod uwagę, że zaktualizowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

12.01 Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności

Dodano: 12.01.2018 9:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) Nr 9 „Sprawozdanie z działalności" został dostosowany do zmian w ustawie o rachunkowości ...

Źródło: www.pit.pl

Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r. - za nami VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 11.01.2018 11:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła stacjonarnie i online ponad 1 100 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorów finansowych...

Źródło: inwestycje.pl

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

Dodano: 04.01.2018 5:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Najmniejsze organizacje pozarządowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spełniające kryteria, mogą podjąć decyzję o prowadzeniu ewidencji podatkowej przychodów i kosztów. W związku z tym mogą nie prowadzić ksiąg rachunkowych i nie sporządzać sprawozdania finansowego. Podjęcie takiej decyzji wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych

Dodano: 30.12.2017 5:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Podstawę do dokonania zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych do jazd lokalnych powinna stanowić umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych. Zwrot powyższych kosztów może być rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki).

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone