środa, 19 czerwca 2019 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników

Dodano: 19.06.2019 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019 r.
Firmy, chcąc motywować swoich pracowników, decydują się często na oferowanie im dodatkowych świadczeń pozapłacowych. Należą do nich m.in. karnety sportowe, w ramach których pracownicy mogą korzystać np. z basenu, siłowni czy fitness. Pracodawca może sfinansować w całości lub w części koszt takiego karnetu środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych jednostki. Jeżeli pracodawca finansuje wydatek na karnety sportowe dla pracowników środkami ZFŚS, to ich wartość ujmuje w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r. - za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 16.06.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy


15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej...

Źródło: inwestycje.pl

Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury

Dodano: 14.06.2019 17:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Remonty nadzwyczajne to remonty, które mają za zadanie usunięcie niekorzystnych skutków jakie na środek trwały wywarły nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, w tym także losowe. Do zdarzeń losowych zalicza się m.in. uszkodzenia środków trwałych przez powodzie, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi, wypadki samochodowe, gradobicie, wichury, nawałnice itd. Remonty nadzwyczajne mają na celu usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane zdarzenia, nie zaś skutków zużycia środków trwałych spowodowanych ich użytkowaniem lub oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Księgowy z certyfikatem i obowiązkiem aktualizacji wiedzy?

Dodano: 12.06.2019 10:57 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowym systemem certyfikacji zawodu księgowego. Resort finansów chce też wprowadzić obowiązek dokształcania księgowych. Te nowe obowiązki miałyby objąć osoby świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poinformowała o tym redakcję DGP Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Źródło: https:

Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2019

Dodano: 11.06.2019 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Aktualne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r., a także plany ustawodawców na kolejne lata przedstawiono podczas IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Źródło: inwestycje.pl

Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej w imieniu ZUS

Dodano: 07.06.2019 5:07 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy zmniejsza kwotę składek na ubezpieczenia społeczne podlegającą wpłacie na rachunek bankowy ZUS. Stąd w ewidencji księgowej zasiłek ten ujmuje się jako zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS.

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Dodano: 05.06.2019 11:06 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Koszty ubezpieczenia samochodu (w tym ubezpieczenia AC) w księgach rachunkowych kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/lub odpowiednim koncie zespołu 5. Koszty te rozlicza się generalnie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, bowiem dotyczą one zwykle przyszłych okresów sprawozdawczych. W momencie sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a nierozliczoną kwotę odpisać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 29.05.2019 5:11 | 11 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

Dodano: 29.05.2019 5:07 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe jednostki zobowiązane są przechowywać w sposób należyty i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

MF chce nowego systemu certyfikacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dodano: 28.05.2019 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem Ministerstwa Finansów konieczne jest wypracowanie skutecznego, spełniającego oczekiwania rynku systemu certyfikacji, który zapewni odpowiednio wysoką jakość usług księgowych, a co za tym idzie będzie stanowił gwarancje bezpieczeństwa dla korzystających z tych usług. W tym celu Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów prowadzi dalsze analizy i konsultacje.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone