sobota, 22 lutego 2020 r.  Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Wiadomości z tagiem Prof  RSS
Etat czy umowa B2B - co się opłaca bardziej i na co zwracać uwagę? [Z perspektywy rekrutera]

Dodano: 21.02.2020 7:54 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Własna działalność to większa swoboda i zarobki, umowa o pracę - większe bezpieczeństwo i oszczędności emerytalne. Ale każda forma zatrudnienia ma swoje blaski i cienie. Którą z nich wybrać i z czym wiążą się poszczególne formy współpracy? Przy ocenie warto posłużyć się krótkim poradnikiem, dzięki któremu każdy ekspert będzie mógł sprawdzić, czy praca w oparciu o samozatrudnienie jest dla niego.

Tagi: Prof
Źródło: feedproxy.google.com

Plan zmian. Przy MR powstaje zespół ds. reformy systemu planowania przestrzennego

Dodano: 20.02.2020 5:07 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zintegrowanie planowania przestrzennego na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin - to zadanie zespołu, który powstaje przy Ministerstwie Rozwoju.

Źródło: samorzad.pap.pl

1% dla OPP a RODO

Dodano: 17.02.2020 14:45 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Rozpoczął się okres rozliczeniowy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2019. Wielu podatników PIT przekaże kwotę 1% należnego podatku na organizację pożytku publicznego (OPP). Przy tej okazji Prezes UODO przypomina, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego.

Źródło: https:

Adres pracownika na zaświadczeniu e-ZLA

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby jest m.in. zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego. Dane jakie powinny znaleźć się na zaświadczeniu lekarskim stwierdzającym np. czasową niezdolność do pracy to w szczególności: identyfikator i data wystawienia zaświadczenia lekarskiego, dane identyfikacyjne ubezpieczonego oraz płatnika składek. Wśród danych ubezpieczonego jest: pierwsze imię, nazwisko, nr PESEL albo seria i nr paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano nr PESEL, oraz adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

RPP: aktywna pomoc sądowa pacjentom [Rynek]

Dodano: 14.02.2020 7:46 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz (...)

Tagi: Rzecznik, Prof
Źródło: feedproxy.google.com

Odszkodowanie z OC nie wyklucza nawiązki [Szkody]

Dodano: 11.02.2020 7:50 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Sąd Najwyższy po kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich uchylił orzeczenie sądu okręgowego, który odmówił przyznania nawiązki poszkodowanej w (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Ujęcie w podatkowej księdze kosztów leasingu samochodu osobowego

Dodano: 11.02.2020 5:07 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 01.12.2019 r.
W przypadku gdy umowa leasingu zawarta przez podatnika wykonującego działalność gospodarczą spełnia warunki określone w art. 23b updof, to opłaty ustalone w takiej umowie, ponoszone przez podatnika korzystającego z przedmiotu leasingu, są kosztem uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przy czym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niektórych opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego - w określonych okolicznościach - podlega ograniczeniu.

Tagi: Podatki, Prof
Źródło: https:

Zawieszanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych - RPO skarży przepisy do TK

Dodano: 10.02.2020 16:21 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zasada demokratycznego państwa prawnego (określona w art. 2 Konstytucji RP) wymaga, aby zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego miało swoje uzasadnienie w stanie faktycznym. Chodzi o to, aby odmiennie traktować podatników, którzy nie popełnili czynu zabronionego oraz tych, którzy takiego czynu się dopuścili. Niezgodne z Konstytucją (wg opinii RPO) są przepisy Ordynacji podatkowej, służące do wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Taki jest wniosek Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej obywatela dotkniętego tymi przepisami. Już w 2014 r. RPO zaskarżył te przepisy do TK, wnosząc o stwierdzenie ich niekonstytucyjności - dotąd TK nie wydał orzeczenia w tej sprawie. RPO uważa, że przepisy te skutkują niepewnością obywateli, którzy nie wiedzą, czy ich zobowiązania podatkowe wygasły.

Źródło: https:

RPO: ubezpieczenie OC nie jest ubezpieczeniem odpowiedzialności karnej [Szkody]

Dodano: 10.02.2020 11:58 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Sąd Najwyższy po kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich uchylił orzeczenie sądu okręgowego, który odmówił przyznania nawiązki poszkodowanej w (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Przy podziale zysków z wynalazku nie ma VAT

Dodano: 01.02.2020 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Wspólne korzyści z wdrożenia wynalazku nie mają nic wspólnego z wynagrodzeniem za usługę – uznał WSA w Opolu.

Tagi: Prof
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone