czwartek, 29 października 2020 r.  Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
Wiadomości z tagiem Prezesa  RSS
O "komunikacji produktowej" i "kompetencjach produktowych" [O edukacji nie tylko ubezpieczeniowej]

Dodano: 29.10.2020 8:49 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W poprzednim felietonie zgodziłem się, że dobrym przykładem pomieszania kompetencji w zakresie reprezentacji i ochrony konsumenta była - a zapewne nadal jest - sprawa ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (słynne uefki). Doprowadziła ona nawet do zmiany nazwy grupy 3 w ramach działu ubezpieczeń życiowych. Jednak chyba tylko po to, aby jeszcze bardziej skomplikować "komunikację produktową". Ma to też konsekwencje dla podziału kompetencji instytucjonalnych między KNF, Prezesa UOKiK i RF w zakresie "zadań konsumenckich", bo jeszcze bardziej utrudnia ustalenie zakresu "kompetencji produktowych", które powinny odnosić się do oceny tego, co Kowalski kupuje na rynku ubezpieczeniowym.

Źródło: feedproxy.google.com

Więcej praw dla klientów banków i firm ubezpieczeniowych

Dodano: 28.10.2020 14:50 | 3 odsłon | 0 komentarzy

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Nowe przepisy mają zwiększyć efektywność ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego poprzez połączenie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obywatele mają szybciej uzyskiwać informacje. Sprawniej niż dotychczas mają być identyfikowane pojawiające się na finansowym rynku konsumenckim problemy.

E-doręczenie skuteczne prawnie jak list polecony

Dodano: 23.10.2020 12:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

7 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych, która ma umożliwić zdalny odbiór listów poleconych z poczty i pism z urzędów publicznych. E-doręczenia to narzędzie, które pozwala na przesłanie korespondencji i potwierdzenie odbioru elektronicznie za pomocą kilku kliknięć. Skutek prawny e-doręczenia będzie tożsamy z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego.To tylko jeden z przykładów postępującej cyfryzacji w administracji publicznej. Pandemia koronawirusa przyspieszyła ten proces. Jak podkreśla Justyna Orłowska, dyrektor Departamentu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wideokonferencje, podpis cyfrowy i różnego rodzaju e-usługi weszły już na dobre do urzędniczej rzeczywistości.

Źródło: https:

UOKiK urośnie w siłę? [Prawo na weekend]

Dodano: 09.10.2020 8:56 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zapowiada się istotne wzmocnienie uprawnień Prezesa UOKiK. W ubiegłym miesiącu pojawił się projekt ustawy zakładający przejęcie przez Prezesa UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego (między innymi do podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji). Chwilę potem został opublikowany kolejny [[https://s.dzub.pl/dcf5a293 projekt ustawy rozszerzający uprawnienia Prezesa UOKiK w sprawach konsumenckich ("Projekt Ustawy")]].

Źródło: feedproxy.google.com

Wystąpienia Rzecznika Finansowego o udzielenie informacji lub wyjaśnień [Prawo na weekend]

Dodano: 02.10.2020 8:59 | 15 odsłon | 0 komentarzy

W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożoną aktywność Rzecznika Finansowego w obszarze ochrony konsumentów. Choć sam Rzecznik Finansowy w różnych przekazach medialnych pozycjonuje się jako organ odpowiedzialny za ochronę indywidualnych interesów klientów podmiotów rynku finansowego, to jednak niektóre z podejmowanych przez niego działań odznaczają się publicznoprawnym charakterem (przez co można odnieść wrażenie rozmycia kompetencyjnego pomiędzy zadaniami Rzecznika a Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone