poniedziałek, 22 października 2018 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Okres przechowywania dokumentów zasiłkowych

Dodano: 18.10.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018 r.
Płatnik składek jest zobowiązany, na żądanie organu rentowego, do wystawienia m.in. dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów składkowych oraz okresów nieskładkowych, zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego.

Źródło: www.gofin.pl

Czy okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana z innym świadczeniem?

Dodano: 17.10.2018 17:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Członkom otwartego funduszu emerytalnego przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Jest to świadczenie finansowane ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS, również tych zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym i przeniesionych na subkonto. (...) Okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana z innym świadczeniem, pod warunkiem że osoba zainteresowana ma ustalone prawo do emerytury powszechnej.

Źródło: www.gofin.pl

Wycofanie wniosku o emeryturę

Dodano: 13.10.2018 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018 r.
Wniosek o emeryturę może zostać wycofany. Jeśli osoba zainteresowana po złożeniu wniosku o świadczenie zorientuje się, że korzystniejsze finansowo byłoby zgłoszenie wniosku w innym terminie, może go wycofać - nawet wówczas, gdy ZUS wydał już decyzję o przyznaniu świadczenia. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli zostanie złożone na piśmie lub ustnie do protokołu w terminie nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, tj. w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie podlega umorzeniu.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone