piątek, 17 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Zasiłek dla pracownika sprawującego opiekę w okresie choroby niepełnosprawnego dziecka

Dodano: 16.08.2018 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 01.07.2018 r.
Jeżeli opieka sprawowana jest nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat, do ukończenia 18 lat, legitymującymi się właściwym orzeczeniem o niepełnosprawności, opieka przysługuje przez 30 dni w roku kalendarzowym. Natomiast za czas sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy wypłaca się za okres 14 dni. Łącznie opieka nad ww. osobami nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym.

Źródło: www.gofin.pl

Napiwki w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego

Dodano: 11.08.2018 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018 r.
Dla rozstrzygnięcia, czy kwota otrzymanych napiwków stanowi podstawę wymiaru składek ZUS istotna jest jego kwalifikacja dla celów podatkowych, tzn. czy jest to przychód ze stosunku pracy, czy też z innych źródeł. Jeśli napiwki trafiają bezpośrednio (bez udziału pracodawcy) w całości do pracownika, to dla celów podatkowych uznawane są za przychody z innych źródeł. Jako takie podlegają więc opodatkowaniu, z tym że pracodawca nie odprowadza od nich w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązkiem podatnika (pracownika) jest uwzględnić je w zeznaniu rocznym i opodatkować według skali podatkowej.

Źródło: www.gofin.pl

Wykazywanie składników wynagrodzenia w zaświadczeniu o zarobkach wystawianym dla celów emerytalno-rentowych

Dodano: 03.08.2018 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018 r.
Pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania zaświadczenia o zarobkach na druku ZUS Rp-7 "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu". Oczywiście może z niego skorzystać, gdyż daje on gwarancję podania wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. Może też sporządzić ten dokument w innej dowolnej formie z zachowaniem wszystkich danych. W praktyce okazuje się, że pracodawcy bardzo często korzystają z druku ZUS Rp-7, a jego wypełnienie nadal sprawia im trudności, w szczególności związane z ustaleniem, czy dany składnik wynagrodzenia podlega wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury lub renty albo kapitału początkowego (...).

Źródło: www.gofin.pl

Nagroda okolicznościowa nie zawsze wyłączona z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Dodano: 02.08.2018 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018 r.
Nagrody mogą być przyznawane pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. Zapis ten nie zawiera precyzyjnych wskazówek dotyczących rodzaju nagród i wyróżnień ani trybu ich przyznawania. Wskazuje jedynie ogólne przesłanki w tym zakresie, pozostawiając ocenę zasług pracownika w gestii swobodnego uznania pracodawcy. O tym, kto i dlaczego dostanie nagrodę, decyduje pracodawca, a kryteria jej przyznania są dowolne.

Źródło: www.gofin.pl

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków

Dodano: 25.07.2018 17:08 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 01.07.2018 r.
W przypadku, gdy brak jest oryginalnych dowodów potwierdzających zatrudnienie oraz możliwości ich uzyskania, środkiem dowodowym na potwierdzenie okresów zatrudnienia mogą być zeznania świadków. Na ich podstawie udowodnić można okresy zatrudnienia do 14 listopada 1991 r., co do których ustawa emerytalna dopuszcza takie środki dowodowe. Natomiast rozporządzenie dodatkowo przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków tzw. okresów rolnych.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone