niedziela, 24 czerwca 2018 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w czasie pobytu jego matki w szpitalu

Dodano: 08.06.2018 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Zasiłek ten wypłaca się za każdy dzień sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem określony w zaświadczeniu lekarskim.

Źródło: www.gofin.pl

Przyjęcie do podstawy wymiaru kapitału początkowego za lata "zerowe" minimalnego wynagrodzenia

Dodano: 30.05.2018 11:09 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 01.05.2018 r.
W przypadku, gdy nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, za podstawę wymiaru przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracowników. Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że osobie, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i nie może w chwili obecnej udokumentować wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń, ZUS do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego przyjmie za ten okres minimalne wynagrodzenie, które obowiązywało w tamtym okresie.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone