środa, 19 czerwca 2019 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wartości posiłków profilaktycznych

Dodano: 18.06.2019 5:11 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca jest obowiązany zapewnić nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. (...) Wartość talonów uprawniających doi otrzymania posiłków profilaktycznych będzie zwolniona ze składek ZUS i od podatku dochodowego.

Źródło: www.gofin.pl

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w podstawie wymiaru zasiłków

Dodano: 13.06.2019 11:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019 r.
Składniki wynagrodzenia podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby uzupełnia się wyłącznie za miesiąc, w którym zostały proporcjonalnie zmniejszone za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Co istotne, w takim miesiącu pracownik musi przepracować co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Przepracowanie niższego wymiaru powoduje wyłączenie z tej podstawy wynagrodzenia za ten miesiąc. Dni urlopu wypoczynkowego oraz inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, dla celów zasiłkowych, traktuje się na równi z dniami, w których świadczył pracę.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej

Dodano: 11.06.2019 17:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019 r.
Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Dla celów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych stypendystą sportowym nie jest więc osoba ucząca się lub studiująca. Osoba posiadająca status ucznia, z tytułu pobierania stypendium sportowego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Źródło: www.gofin.pl

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada w II kwartale 2019 r.

Dodano: 06.06.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019 r.
Generalnie podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi to samo wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Jeśli pierwszy dzień przyznanego świadczenia przypada w kwartale, w którym przeprowadza się waloryzację (tj. gdy wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż 100%), to do podstawy wymiaru przyjmuje się kwotę zwaloryzowaną. (...) Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego przyznano świadczenie, i nie jest waloryzowana w kolejnych kwartałach, nawet jeśli nastąpiło w nich przedłużenie wypłaty tego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone