piątek, 17 stycznia 2020 r.  Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Wiadomości z tagiem Pracy  RSS
MRPiPS przygotowało wzór deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS

Dodano: 17.01.2020 15:57 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dotyczącej przeniesienia środków z otwartego funduszu emerytalnego (OFE) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członkowie OFE będą mogli złożyć takie deklaracje między czerwcem a sierpniem 2020 r. W innym przypadku środki trafią "z automatu" na indywidualne konta emerytalne (IKE).

Źródło: www.podatki.biz

Praca za granicą a prawo do renty socjalnej

Dodano: 17.01.2020 11:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba uprawniona do renty socjalnej może podejmować działalność zarobkową, w tym także za granicą. Musi się jednak liczyć z tym, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia. Dokonywane jest ono za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Gratyfikacje finansowe dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Dodano: 17.01.2020 11:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019 r.
Osobom, które w wyniku zmiany przepisów nie mogły skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje rekompensata doliczana do kapitału początkowego. Celem rekompensaty jest złagodzenie skutków utraty możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Źródło: www.gofin.pl

Dopuszczalność wprowadzenia w zakładzie pracy premii frekwencyjnej

Dodano: 17.01.2020 11:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019 r.
Premia zwana frekwencyjną jako dodatkowy, fakultatywny składnik wynagrodzenia, nie została obwarowana żadnymi wymogami. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom pracownika.Zasady przyznawania stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy, określa się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo wprost w umowie o pracę.

Źródło: www.gofin.pl

Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodano: 17.01.2020 11:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019 r.
Nagroda roczna jest przychodem ze stosunku pracy niepodlegającym wyłączeniu z podstawy wymiaru składek ZUS. W miesiącu jej wypłaty/postawienia do dyspozycji podlega oskładkowaniu. (...) Nagrodę tę należy zatem uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Opłaty likwidacyjne pobierane przez.... kancelarię [Prawo na weekend]

Dodano: 17.01.2020 7:41 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") z urzędu badał wybrane podmioty świadczące usługi pomocy prawnej na rzecz konsumentów, którzy zawarli: (i) umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej lub (ii) umowę ubezpieczenia na życie z UFK. UOKiK sprawdzał czy te podmioty stosują praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub klauzule abuzywne.

Źródło: feedproxy.google.com

Rząd przyjął nowelę Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Dodano: 16.01.2020 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu usprawnienie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych...

Tagi: Rada, Pracy
Źródło: inwestycje.pl

Rząd przyjął nowelę prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

Dodano: 16.01.2020 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dzięki któremu proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zwrot towarów - ewidencja na kasie fiskalnej

Dodano: 15.01.2020 16:34 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Prowadzę hurtownię oraz sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Często zdarza się, że klient, który kupił towar w sklepie, korzystając z prawa przysługującego konsumentowi, chce zwrócić towar, ale zgubił paragon. Prawo konsumenckie nakazuje przyjąć zwrot od klienta oraz odesłać mu pieniądze, jeżeli klient jest w stanie udowodnić zakup dokonany w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu ani faktury VAT. Czy jest możliwe zmniejszenie obrotu zaewidencjonowanego z zastosowaniem kasy fiskalnej w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego? Jakim dokumentem potwierdzającym sprzedaż można się posłużyć, aby uzyskać prawo do korekty? Jak należy sporządzić protokół zwrotu towarów?

Tagi: Pracy, Jakiw
Źródło: https:

Prawo kuratora. Dyrektor szkoły dostanie nagrodę nie tylko na wniosek organu prowadzącego

Dodano: 14.01.2020 10:34 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor szkoły dostanie nagrodę nie tylko na wniosek organu prowadzącego. MEN chce rozszerzyć w tym zakresie kompetencje kuratorów oświaty

Źródło: samorzad.pap.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone