czwartek, 09 lipca 2020 r.  Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Wiadomości z tagiem Pracy  RSS
Zaliczenie służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach uprawniającej do wcześniejszej emerytury

Dodano: 08.07.2020 11:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020 r.
Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zalicza się - na warunkach wynikających z tego przepisu - do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, o ile pracownik po zakończeniu odbywania służby został zatrudniony w tych samych warunkach przez pracodawcę, u którego pracował w chwili powołania do służby.

Źródło: www.gofin.pl

Rząd przyjął nowelę Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Dodano: 08.07.2020 5:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu usprawnienie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych...

Tagi: Rada, Pracy
Źródło: inwestycje.pl

Rząd przyjął nowelę prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

Dodano: 08.07.2020 5:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dzięki któremu proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Stabilniej na rynku pracy. Bezrobocie nieznacznie w górę

Dodano: 07.07.2020 16:01 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Po zamrożeniu gospodarki i licznych ograniczeniach sytuacja na rynku pracy jest teraz stabilniejsza - wynika z nowych danych, które opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. względem maja. Jednocześnie liczba zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy wzrosła do 91 tys.

Źródło: www.podatki.biz

Prawo swobodnego wyboru prawnika w postępowaniu mediacyjnym [Prawo]

Dodano: 07.07.2020 10:29 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Prawo swobodnego wyboru prawnika, określone w art. 201 ust. 1 lit. a dyrektywy Solvency II, przysługuje ubezpieczonemu zarówno w postępowaniu mediacyjnym, do którego strony kieruje sąd, jak również w pozasądowym postępowaniu mediacyjnym, w którym sąd bierze lub może wziąć udział, zarówno w chwili wszczęcia tego postępowania, jak i po jego zakończeniu. Udział sądu przejawia się np. w zatwierdzeniu (na wniosek choćby jednej ze stron) zawartej przed mediatorem ugody.

Tagi: Pracy
Źródło: feedproxy.google.com

Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO w przypadku przetwarzania danych członków zarządów [Prawo dla nieprawnika]

Dodano: 07.07.2020 8:49 | 11 odsłon | 0 komentarzy

30 czerwca 2020 roku na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ukazał się komunikat (dostępny [[https://s.dzub.pl/9af16af1 tutaj]]), który mimo iż pozornie powtarza tylko przepisy, zelektryzował specjalistów od danych osobowych.

Źródło: feedproxy.google.com

Składki przedsiębiorców: Niski przychód pozwoli płacić mniej przez cały rok

Dodano: 04.07.2020 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Prawo dotyczące przedsiębiorców podlegało w 2018 r. wielu zmianom. Wprowadzono m.in. ulgę na start, która pozwala nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia firmy. Sejm 20 lipca 2018 r. przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577).

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Kodeks pracy - Sejm pracuje nad problemem niższych płac kobiet

Dodano: 03.07.2020 15:56 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany dotyczące problemu niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn wykonujących taką samą pracę. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, aby taki problem uwzględniała definicja mobbingu.

Źródło: www.podatki.biz

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Dodano: 03.07.2020 11:05 | 25 odsłon | 0 komentarzy


Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy...

Źródło: inwestycje.pl

Problem odesłań do przepisów prawa w umowach konsumenckich [Prawo na weekend]

Dodano: 03.07.2020 8:51 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Pod koniec marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TSUE") wypowiedział się co do możliwości zawierania w umowach konsumenckich odesłań do przepisów prawa (wyrok TSUE z dnia 26 marca 2020 w sprawie C-66/19). Mimo że wyrok ten został wydany na kanwie regulacji odnoszących się do kredytu konsumenckiego, może mieć on również znaczenie dla rynku innych usług finansowych, w tym rynku ubezpieczeniowego.

Źródło: feedproxy.google.com

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone