niedziela, 19 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Wiadomości z tagiem Podatnicy  RSS
MF opublikowało projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Dodano: 17.08.2018 14:38 | 14 odsłon | 0 komentarzy

W Polsce powołana zostanie instytucja Rzecznika Praw Podatnika (RPP). W projekcie nowej ustawy Ministerstwo Finansów wskazało, że nowa instytucja powinna służyć przede wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Koszty związane z utrzymaniem nowego organu mają wynosić ok. 20 mln zł w skali roku.

Źródło: www.podatki.biz

Rzecznik Praw Podatnika od 1 stycznia 2020 r.

Dodano: 17.08.2018 9:21 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Rzecznik ma być instytucją dbającą przede wszystkim o respektowanie praw podatników. Do jego zadań należała będzie też bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https:

Witold Modzelewski: Podatnicy nieświadomie uwikłani w oszustwa

Dodano: 17.08.2018 6:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która - jak to często bywa - zmiecie swoich autorów. Należy przybliżyć fenomen zmian, które dzieją się na naszych oczach - pisze prof. Witold Modzelewski.

Źródło: biznes.interia.pl

Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodano: 13.08.2018 11:07 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty w zależności od przyjętego przez siebie wyboru, tj.: według metody uproszczonej albo według metody memoriałowej. Z metody uproszczonej wynika, że koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Źródło: https:

Podatki 2020: Podatnicy z większymi prawami do informacji i wsparcia

Dodano: 08.08.2018 15:00 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Nowa Ordynacja podatkowa będzie gwarantować podatnikom, płatnikom i inkasentom wzmocnione prawa do informacji i wsparcia - wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Przepisy mają być uszczegółowione i skonkretyzowane. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie w styczniu 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Zwolnienie z VAT dla usług finansowych: WSA w Warszawie stanął po stronie podatników

Dodano: 30.07.2018 17:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Niestandardowe formy płatności za towary lub usługi powinny być opodatkowane VAT - uważają urzędnicy skarbowi. Podatnicy są innego zdania i niedawno zyskali mocny argument.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Dodano: 25.07.2018 5:07 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Podatnicy mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt niezalegania z podatkami lub stwierdzającego stan zaległości. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu. Obecnie wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości można złożyć również drogą elektroniczną.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

MF: Rzecznik Praw Podatnika będzie powołany na mocy oddzielnej ustawy

Dodano: 22.07.2018 11:05 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Instytucję Rzecznika Praw Podatnika, którego zadaniem będzie pomaganie obywatelom w sprawach podatkowych, zdefiniuje oddzielna ustawa - mówi PAP dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF Filip Świtała. Dodaje, że projekt ustawy jest gotowy, ale trwają jeszcze szczegółowe analizy w tej sprawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Projekt nowej Ordynacji podatkowej. MF stawia na mediacje

Dodano: 22.07.2018 11:05 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Mediacje - przewidziane w projekcie Ordynacji podatkowej - mają pomagać w zapobieganiu sporom podatkowym lub rozwiązywaniu ich na bardzo wczesnym etapie; procedurę mediacyjną będzie mógł prowadzić m.in. Rzecznik Praw Podatnika - mówi PAP dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF Filip Świtała.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone