sobota, 30 maja 2020 r.  Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z COVID-19 a prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych

Dodano: 08.05.2020 11:06 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą może liczyć na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, o ile w ogóle przystąpiła do tego ubezpieczenia, które ma dla niej dobrowolny charakter. Zaległości w składkach albo ich opłata po terminie z reguły skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia chorobowego i utratą prawa do świadczeń. Tarcza antykryzysowa, po spełnieniu przez przedsiębiorców określonych warunków, zwalnia ich jednak z obowiązku opłacania składek za okres trzech miesięcy, bez konsekwencji utraty uprawnień do świadczeń.

Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego

Dodano: 06.05.2020 5:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, w razie wystąpienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do świadczeń tych zalicza się zasiłek opiekuńczy należny m.in. z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza. Przy czym obecnie, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa, rodzice i opiekunowie takich dzieci mogą skorzystać z dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego.

Źródło: www.gofin.pl

Skutki w ZUS dla przedsiębiorcy nieterminowo opłacającego składki

Dodano: 04.05.2020 11:06 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Bez wątpienia obowiązkiem płatnika składek jest terminowe opłacanie składek do ZUS. Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez płatnika zasadniczo wiąże się z opłaceniem odsetek za zwłokę. Dodatkowo przedsiębiorca będący osobą fizyczną regulujący składki po terminie zostaje wyłączony przez ZUS z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Aktualnie od powyższego istnieją wyjątki, a wprowadziła je specustawa w sprawie COVID-19.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 10/2020

Dodano: 12.03.2020 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie może służyć jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania; [Express podatkowy] Objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym osiągniętego z działalności określonej w decyzji o wsparciu; Wydanie majątku udziałowcom w ramach likwidacji spółki nie powoduje powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku CIT; Zwrot kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi stanowi dla niego przychód i podlega opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT; [Legislacja] Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet osłonowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Podatkowe Espresso 9/2020

Dodano: 05.03.2020 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Wysokie kary nałożone na zagranicznych usługodawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zgłoszenia w celu objęcia ich podatkiem od reklamy, są sprzeczne z prawem UE; [Express podatkowy] Progresywny podatek handlowy jest zgodny z prawem unijnym; Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej jest odpowiednia wartość majątku spółki jawnej na dzień jej przekształcenia; Wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu nabycia usług przetwarzania danych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT; [Legislacja] Niższa akcyza na paliwa od marca 2020 r.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone