czwartek, 29 października 2020 r.  Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Wynajem samochodów w księdze podatkowej

Dodano: 10.10.2020 5:07 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" służy do ewidencji zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Wartość wyposażenia zakupionego do wynajmowanego pojazdu jest ujmowana w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) 2021 - limit przychodów

Dodano: 09.10.2020 13:28 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) może prowadzić w 2021 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie

Tagi: Podatkowa
Źródło: https:

Przejście z ulgowych składek na mały ZUS

Dodano: 09.10.2020 11:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od obniżonej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z ulgi tej może korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia założenia firmy lub po wykorzystaniu 6-miesięcznej ulgi na start. Przedsiębiorca po zakończeniu okresu opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy może przejść na tzw. mały ZUS, o ile oczywiście spełni wymagane ku temu warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Renta rodzinna dla uczniów i studentów

Dodano: 07.10.2020 11:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Dzieci mogą korzystać bezwarunkowo z prawa do renty rodzinnej np. po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Później uzależnione jest ono od kontynuowania nauki (chyba że dziecko posiada stosowne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy). Fakt ten należy udowodnić odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez szkołę lub uczelnię, które dla zachowania ciągłości w wypłacie świadczenia należy przedłożyć ZUS, co do zasady, do końca września danego roku. Problem w tym, że nie zawsze przed wskazanym terminem można je uzyskać.

Źródło: www.gofin.pl

Pracodawca kompletuje wniosek o rentę dla pracownika

Dodano: 06.10.2020 5:11 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu po spełnieniu przez niego szeregu warunków. Aby jednak doszło do oceny, czy ubezpieczony je spełnia, to do organu rentowego musi wpłynąć jego wniosek w sprawie takiej renty. Jeśli ubezpieczony jest pracownikiem, to w pewnym zakresie pracodawca ma obowiązek uczestniczyć we wszczęciu postępowania o taką należność. Proces taki poprzedza przygotowanie wniosku, a w tym zakresie pracodawca związany jest zgodą pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Odzyskanie nadpłaty po umorzeniu składek przez ZUS

Dodano: 05.10.2020 17:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, a nie uzyskali tej pomocy, gdyż wcześniej je opłacili lub posiadali na swoich kontach w ZUS nadpłaty. Obecnie organ rentowy może zwolnić takich płatników z opłacenia składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Źródło: www.gofin.pl

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 01.10.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 10/2020

Dodano: 12.03.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie może służyć jako quasi-klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania; [Express podatkowy] Objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym osiągniętego z działalności określonej w decyzji o wsparciu; Wydanie majątku udziałowcom w ramach likwidacji spółki nie powoduje powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku CIT; Zwrot kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi stanowi dla niego przychód i podlega opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT; [Legislacja] Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet osłonowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Podatkowe Espresso 9/2020

Dodano: 05.03.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Wysokie kary nałożone na zagranicznych usługodawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zgłoszenia w celu objęcia ich podatkiem od reklamy, są sprzeczne z prawem UE; [Express podatkowy] Progresywny podatek handlowy jest zgodny z prawem unijnym; Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej jest odpowiednia wartość majątku spółki jawnej na dzień jej przekształcenia; Wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu nabycia usług przetwarzania danych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT; [Legislacja] Niższa akcyza na paliwa od marca 2020 r.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone