wtorek, 16 lipca 2019 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Konstytucja Podatkowa wejdzie w życie już w przyszłym roku

Dodano: 07.07.2019 5:09 | 11 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów zapowiada wejście w życie tzw. Konstytucji Podatkowej. Przygotowywana ordynacja ma uregulować kwestie ochrony praw podatnika w kontaktach z organami administracji skarbowej. Nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej już...

Źródło: inwestycje.pl

Składki ZUS w księdze podatkowej

Dodano: 05.07.2019 11:06 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko opłacają składki ZUS za samych siebie. Jeżeli zatrudniają pracowników, to mają również obowiązek opłacić składki ZUS od wynagrodzeń pracowników. Część składek ZUS podlega ujęciu w księdze podatkowej. Sposób ich ewidencji zależy od rodzaju składek oraz od dochowania wymaganych terminów ich uregulowania, a także terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku składek ZUS dotyczących pracowników.

Lewiatan: Decyzja Sejmu ws. VAT korzystna dla firm, sadowników i rolników

Dodano: 04.07.2019 10:03 | 8 odsłon | 0 komentarzy

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie projektu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiciele partii rządzącej zadeklarowali, że podczas prac w Komisji Finansów Publicznych przywrócą 5-proc. stawkę VAT dla napojów owocowych z 20-proc. zawartością soku owocowego. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, sadowników i rolników, uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

Dodano: 03.07.2019 11:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W procesie dotyczącym złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją o to świadczenie niebagatelną rolę odgrywa pracodawca takiego pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od kwoty odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Dodano: 28.06.2019 17:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Kwota wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnej jest zwolniona ze składek ZUS. Nie wykazuje się jej więc w drukach rozliczeniowych sporządzanych za osobę, której zostanie ona wypłacona. Składkom ZUS nie podlegają odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę (albo rentę). Wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna jest zwolniona ze składek ZUS bez ograniczenia kwotowego.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem w przypadku pracy zmianowej rodziców

Dodano: 27.06.2019 11:13 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Jest on wypłacany, co do zasady, za każdy dzień sprawowania opieki, pod warunkiem że w tym czasie nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę dziecku.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 23/2019

Dodano: 27.06.2019 1:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące skutków w VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa; [Express podatkowy] TSUE - Wyrażenie „jednostki pływające przeznaczone do żeglugi na pełnym morzu” z dyrektywy VAT nie dotyczy platform wiertniczych; Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) są objęte są limitem z art. 15e ustawy o CIT; Z ulgi B+R nie wyłącza się wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby, czy innej nieobecności pracowników; [Legislacja] Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do dotyczących podatku u źródła; [PwC w prasie] Nowości w VAT od wewnątrzwspólnotowych dostaw.

Źródło: https:

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 25.06.2019 11:13 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

Dodano: 19.06.2019 11:12 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.

Źródło: www.gofin.pl

« Nowsze wiadomości
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone