poniedziałek, 20 maja 2019 r.  Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

Dodano: 09.05.2019 17:06 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.

Podatkowe Espresso 17/2019

Dodano: 09.05.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia]TSUE - Możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do transakcji fikcyjnych; [Express podatkowy] Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów spółki dzielonej po podziale; TSUE - Korekta VAT w przypadku niewywiązania się z płatności przez dłużnika kwoty należnej z tytułu transakcji; Do wynagrodzenia za uczestnictwo muzyków w próbach i próbach sekcyjnych możliwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; [PwC w prasie] Skarbówka coraz częściej żąda JPK.

Źródło: https:

Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

Dodano: 08.05.2019 5:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Niektórzy pracodawcy chcąc umilić okres Świąt Wielkanocnych swoim obecnym i byłym pracownikom, przekazują im różnego rodzaju świadczenia. Pracownicy są obdarowywani m.in. paczkami, bonami, talonami lub świadczeniami pieniężnymi. Sposób ujęcia w księgach tego typu świadczeń uzależniony jest od tego, z jakich środków są finansowane oraz czy podlegają one opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Wpływ korzystania z chorobówki na podstawę zasiłku

Dodano: 07.05.2019 11:12 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Z racji świadczonej pracy w ramach umowy o pracę pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania albo od pierwszego dnia takiego ubezpieczenia nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Podstawę ich obliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za stosowny okres. Może się jednak zdarzyć, że przy kolejnym korzystaniu ze świadczeń chorobowych nie będzie konieczności ustalania takiej podstawy na nowo lub niektóre z wynagrodzeń zostaną uzupełnione albo pominięte.

Źródło: www.gofin.pl

Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

Dodano: 06.05.2019 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek jest zobowiązany terminowo opłacać należności składkowe do ZUS. Nieterminowe ich regulowanie zasadniczo powoduje konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Z kolei płatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który nieterminowo opłaca za siebie składki, organ rentowy wyłącza z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast nieterminowa płatność składki zdrowotnej nie pozbawia płatnika prawa do nieodpłatnej opieki zdrowotnej.

Źródło: www.gofin.pl

Premia roczna w podstawie zasiłku

Dodano: 04.05.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Jeśli pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje premię lub nagrodę roczną, jest ona uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku, o ile podlega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia. Z reguły powinna być brana pod uwagę kwota wypłacona za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia, jednak istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

Dodano: 03.05.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Każdy płatnik (osoba fizyczna) zobowiązany jest przekazywać do ZUS za zatrudnione w firmie osoby, np. za pracowników, prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące. Zgłasza też bądź wyrejestrowuje do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Gdy w formularzach tych popełni błąd, ma obowiązek go skorygować. Przed dokonaniem tej czynności powinien najpierw upewnić się, na jakim formularzu ma to zrobić oraz jak prawidłowo go wypełnić. Przykładowo na innych dokumentach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, a na innych - zmiany lub korekty danych ewidencyjnych.

Źródło: www.gofin.pl

Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku opiekuńczego

Dodano: 29.04.2019 17:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Gdy ubezpieczony zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się wymagającym opieki członkiem rodziny, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Okolicznością uzasadniającą przyznanie takiego świadczenia, oprócz choroby członka rodziny, jest m.in. nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola, do której/go uczęszcza dziecko. Przy czym ustawodawca wprowadził tu ograniczenie m.in. co do wieku dziecka, nad którym opieka uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 28.04.2019 5:09 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 16/2019

Dodano: 25.04.2019 17:08 | 11 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Ograniczenie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT przechodzi na spółkę, która powstała z przekształcenia spółki kapitałowej; [Express podatkowy] PIT: Dla zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu konieczne jest określenie honorarium za rozporządzenie prawami autorskimi; Środki gromadzone w ramach PPE, następnie przetransferowane na indywidualne konto emerytalne korzystają ze zwolnienia z PIT; Brak solidarnej odpowiedzialności ubezpieczyciela otrzymującego płatność od dłużnika w ramach podzielonej płatności; [Legislacja] Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone