czwartek, 15 kwietnia 2021 r.  Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowy cukier i lukier [OPINIA]

Dodano: 15.04.2021 11:05 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Papierkiem lakmusowym tego, czy zmiany w podatkach będą jedynie kolejną łatą w systemie czy uszyciem go na nowo, będzie to, co stanie się z grupą podatników, którzy płacą liniowy 19-procentowy PIT przy działalności gospodarczej. Bez zmian poziomu opodatkowania czy oskładkowania dla tej grupy będziemy mieli do czynienia z mieszaniem herbaty bez cukru. A ta – jak wiadomo – nie robi się od tego słodsza.

Tagi: Podatkowa
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Sprzedaż laptopa a zapisy w ewidencji wyposażenia

Dodano: 15.04.2021 5:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Od 2020 r. podatnicy prowadzący księgę nie są zobligowani do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Ewidencję wyposażenia prowadzoną obowiązkowo do końca 2019 r. należy przechowywać tak długo jak księgę za 2019 r., czyli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zasadniczo mija on z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem generalnie ewidencję tę trzeba przechowywać do końca 2025 r.

Źródło: https:

Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.

Dodano: 13.04.2021 11:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko organizacji non-profit, jednak po przeanalizowaniu sygnałów dobiegających od księgowych oraz biur rachunkowych borykających się ze skutkami trzeciej fali pandemii COVID-19 objęto nimi także jednostki sektora prywatnego oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Jak data złożenia wniosku o emeryturę wpływa na wysokość świadczenia?

Dodano: 10.04.2021 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Emerytura na tzw. nowych zasadach, przyznawana z założenia ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ustalana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Każdy rok, a nawet miesiąc odwleczenia w czasie momentu przejścia na emeryturę, może skutkować zwiększeniem pierwszej i zmniejszeniem drugiej z wymienionych wartości, co w efekcie przekłada się na wyższą wyjściową kwotę emerytury.

Źródło: www.gofin.pl

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 10.04.2021 5:09 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Źródło: inwestycje.pl

Przesłanki uznania zatrudnionych w firmie krewnych za współpracowników

Dodano: 09.04.2021 5:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Dość często w prowadzeniu działalności gospodarczej pomagają przedsiębiorcy członkowie jego rodziny. Uznaje się ich (z pewnymi wyjątkami) za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Jak prawidłowo sporządzić informację ZUS ZSWA za 2020 r.?

Dodano: 07.04.2021 5:10 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Na pracodawcy zatrudniającym pracowników przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oprócz zgłoszenia ich do ubezpieczeń w ZUS oraz naliczania i opłacania za nich składek, spoczywa kilka dodatkowych obowiązków. Taki pracodawca musi bowiem prowadzić ewidencję dotyczącą wykonywanej przez pracowników pracy i opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jego obowiązkiem jest też przekazanie do ZUS informacji o okresach wykonywania takiej pracy przez zatrudnione osoby, na wyznaczonym do tego formularzu i w określonym terminie.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie w ZUS przy wykonywaniu kilku zleceń

Dodano: 01.04.2021 17:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Osoba, która wykonuje umowę zlecenia, podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe niezależnie od tego, w jakiej wysokości uzyskuje wynagrodzenie z tej umowy. Sytuacja się komplikuje, gdy zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zlecenia, np. zawartych z różnymi zleceniodawcami.

Źródło: www.gofin.pl

ZAS-12 czy Z-3 przy dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Dodano: 01.04.2021 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Zaświadczenie płatnika składek zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku to jeden z niezbędnych dokumentów przekazywanych do ZUS, gdy organ ten jest zobowiązany wypłacać świadczenia chorobowe. Z przepisów ustawy zasiłkowej nie wynika, czy wymienione zaświadczenie należy składać za każdym razem, czy są jakieś wyjątkowe sytuacje, po zaistnieniu których nie ma takiego obowiązku.

Źródło: www.gofin.pl

Fundacje rodzinne a podatek od spadków i darowizn

Dodano: 29.03.2021 12:01 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Fundacje rodzinne. Podatkowi od spadków i darowizn będzie podlegać nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Przy czym osoby najbliższe fundatorowi (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak również sam fundator) będą zwolnieni od podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone