wtorek, 26 września 2017 r.  Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Renta rodzinna dla studenta na ostatnim roku studiów

Dodano: 25.09.2017 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Wśród członków rodziny uprawnionych do renty ustawodawca wymienił dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione.

Źródło: www.gofin.pl

Otwarcie drugiego sklepu i założenie odrębnej księgi podatkowej

Dodano: 21.09.2017 11:08 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Jeśli działalność prowadzona jest w oparciu o kilka zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, to mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym. (...) W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Z tym że podatnik ma prawo podjąć decyzję o prowadzeniu jednej księgi w miejscu wskazanym jako jego siedziba.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 32/2017

Dodano: 21.09.2017 5:17 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie zaliczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia pracowników do kosztów podatkowych; [Express podatkowy] TSUE - Możliwość odliczenia VAT przy usługach budowlanych dotyczących obiektu należącego do osoby trzeciej; Wykonywanie badań psychologicznych pracownika jest zwolnione z podatku VAT; Wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą stanowić nieodpłatne świadczenia opodatkowane na podstawie ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności - przyjęty przez Radę Ministrów.

Źródło: https:

Obowiązki zgłoszeniowe po rozpoczęciu działalności

Dodano: 19.09.2017 11:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma wiele obowiązków w zakresie zgłoszeniowym. W pierwszej kolejności powinna dokonać zgłoszenia płatnika składek oraz siebie - do ubezpieczeń. Co ważne, czynności tych nie dokonuje już w ZUS. Wizyta w tym organie będzie jednak konieczna, gdy przedsiębiorca zatrudni np. osobę współpracującą bądź pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Ujęcie w księdze otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy

Dodano: 19.09.2017 5:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej dostawy towarów - jako niestanowiącej przychodu podatkowego z chwilą jej otrzymania - nie ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" przeznaczonej do ewidencji przychodów ze sprzedaży. (...) Wzmiankę o otrzymanej przedpłacie można zamieścić w księdze w kolumnie 17 "Uwagi". Trzeba jednak pamiętać, że zapisy z tej kolumny nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu.

Źródło: https:

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Dodano: 16.09.2017 5:08 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 r., autor: Agata Barczewska
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.

Źródło: www.gofin.pl

Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych

Dodano: 15.09.2017 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Wśród źródeł finansowania zakupu lub budowy środków trwałych można wyróżnić otrzymane na ten cel dotacje. W ewidencji księgowej są one wstępnie odnoszone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd podlegają rozliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanych z tych dotacji środków trwałych. W analogiczny sposób ewidencjonuje się także dotacje przeznaczone na sfinansowanie ulepszenia już istniejącego środka trwałego oraz na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 31/2017

Dodano: 14.09.2017 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Warszawie w sprawie obowiązku poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od pośrednika; [Express podatkowy] Uzależnienie zwolnienia z VAT od określonych obrotów lub umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym –opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE; Limit przewidziany w art. 9a ustawy o CIT należy odnosić łącznie do wszystkich transakcji tego samego rodzaju; Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową podlega opodatkowaniu PCC; [Legislacja] Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Będzie wspólna data dla kosztów.

UE: Podatkowe kłopoty technologicznych gigantów

Dodano: 13.09.2017 17:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Międzynarodowe korporacje takie jak Apple, Google, Amazon czy Microsoft powinny płacić „podatek wyrównawczy” od swoich europejskich dochodów. Takiego zdania są ministrowie finansów Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zasiłek pielęgnacyjny dla 75-latki

Dodano: 13.09.2017 11:09 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 r., autor: Bożena Dziuba
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany na czas nieokreślony, począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek bez możliwości wyrównania za okres wsteczny.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone