środa, 27 maja 2020 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 26.05.2020 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Źródło: inwestycje.pl

Wpływ tarczy antykryzysowej na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń ujmowane w księdze podatkowej

Dodano: 22.05.2020 11:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
W związku z epidemią koronawirusa ustawodawca przewidział kilka ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie m.in. ich obciążeń płacowo-składkowych. Jak ująć w księdze podatkowej skutki tych szczególnych rozwiązań?

Źródło: https:

Składki ZUS za osoby wykonujące umowę zlecenia

Dodano: 21.05.2020 17:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie za osoby wykonujące umowę zlecenia zleceniodawca opłaca składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Obowiązek opłacania tych składek dotyczy także osoby, która ma zawartą umowę zlecenia m.in. z własnym pracodawcą. Obciążeniom składkowym (z wyjątkiem) nie podlega wynagrodzenie ze zlecenia wypłacone uczniowi lub studentowi w określonym wieku.

Źródło: www.gofin.pl

Wypłata renty socjalnej w stałej wysokości

Dodano: 18.05.2020 11:07 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta socjalna wypłacana jest w stałej wysokości określonej przez ustawodawcę. Na jej wysokość w żaden sposób nie wpływa udokumentowany przed, jak i po jej przyznaniu okres zatrudnienia. (...) Wynosi ona 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą emerytalną. Podwyższenia renty socjalnej dokonuje z reguły z urzędu ZUS lub organ emerytalno-rentowy.

Źródło: www.gofin.pl

Wpływ COVID-19 na wypłatę świadczeń z ZUS związanych z niezdolnością do pracy

Dodano: 16.05.2020 5:12 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
ZUS jest płatnikiem wielu świadczeń, do których prawo uzależnione jest od niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Proces ustalania tej niezdolności został przez ustawodawcę określony. W dobie jednak podejmowanych działań w związku z zapobieganiem COVID-19 sprawne jego przeprowadzenie staje się nierealne. Dla wielu osób, którym ZUS przyznał świadczenia do określonego terminu, jego upływ oznaczałby brak prawa do dalszej wypłaty, przy jednoczesnym braku możliwości zweryfikowania takiego stanu rzeczy. Aby do tego nie doszło, ustawodawca wprowadził stosowne w tym zakresie uregulowania.

Źródło: www.gofin.pl

Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców

Dodano: 14.05.2020 5:12 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Wśród rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ujemnych skutków kryzysu związanego z COVID-19 znalazło się wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, zwane świadczeniem postojowym.

Źródło: www.gofin.pl

Dotacja na środek trwały w księdze podatkowej

Dodano: 11.05.2020 11:05 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
W księdze podatkowej nie ujmuje się dotacji, które przedsiębiorca otrzymał na zakup środków trwałych, bo zasadniczo nie stanowią one przychodów z działalności gospodarczej. Środek trwały nabyty w drodze zakupu należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej, którą jest cena jego nabycia.

Źródło: https:

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 09.05.2020 5:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z COVID-19 a prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych

Dodano: 08.05.2020 11:06 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą może liczyć na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, o ile w ogóle przystąpiła do tego ubezpieczenia, które ma dla niej dobrowolny charakter. Zaległości w składkach albo ich opłata po terminie z reguły skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia chorobowego i utratą prawa do świadczeń. Tarcza antykryzysowa, po spełnieniu przez przedsiębiorców określonych warunków, zwalnia ich jednak z obowiązku opłacania składek za okres trzech miesięcy, bez konsekwencji utraty uprawnień do świadczeń.

Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego

Dodano: 06.05.2020 5:07 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, w razie wystąpienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do świadczeń tych zalicza się zasiłek opiekuńczy należny m.in. z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza. Przy czym obecnie, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa, rodzice i opiekunowie takich dzieci mogą skorzystać z dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone