sobota, 14 grudnia 2019 r.  Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowe Espresso 42/2019

Dodano: 12.12.2019 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Brak możliwości zaliczenia ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; [Express podatkowy] Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu utraconych korzyści; Przychód ze zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej podlega ustaleniu w wysokości ceny określonej w umowie; Brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabywanymi pracami adaptacyjnymi w wynajmowanych lokalach;[Legislacja] Kolejne odroczenie zmian w podatku u źródła na horyzoncie.

Źródło: https:

Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

Dodano: 06.12.2019 11:05 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019 r., autor: Dorota Przybyszewska
Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 41/2019

Dodano: 05.12.2019 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zasady stosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT; [Express podatkowy] Rabaty potransakcyjne są rabatami w rozumieniu art. 29a ust. 10 ustawy o VAT; Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych ze wstrzymaną inwestycją; Zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia; [PwC w prasie] Minister finansów zawęził stosowanie ulgi abolicyjnej.

Źródło: https:

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 04.12.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Źródło: inwestycje.pl

Ubezpieczenie samochodu osobowego w księdze podatkowej

Dodano: 28.11.2019 11:05 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeśli samochód ten jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Może on więc w kosztach podatkowych ujmować tylko 75% wydatków na używanie firmowego samochodu osobowego, jeżeli jest on wykorzystywany jednocześnie do celów działalności gospodarczej i celów prywatnych. Istotne jest, że limit 75% wydatków nie odnosi się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 40/2019

Dodano: 28.11.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia:] TSUE - Uzależnienia zwolnienia z VAT od warunku, aby niezależne grupy osób świadczyły usługi wyłącznie na rzecz swoich członków; [Express podatkowy] Pytanie prejudycjalne do TSUE - wykładnia art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w świetle art. 203 Dyrektywy 112 oraz zasady proporcjonalności; Brak zastosowania limitów zaliczalności kosztów z art. 15e i 15c ustawy o CIT do kosztów alokowanych do dochodu zwolnionego z podatku; Przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex powstają z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto podatnika; [Legislacja] W dniu 20.11.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że w świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex uzyskiwane poprzez rachunek brokerski powstają w momencie realizacji praw z transakcji, tj. w momencie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku brokerskim platformy transakcyjnej Forex prowadzonej przez brokera na konto podatnika.

Data wniosku o emeryturę a jej wysokość

Dodano: 26.11.2019 5:12 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Data złożenia wniosku o emeryturę powszechną, której wysokość jest ustalana według nowych zasad, ma znaczenie. Jest tak, gdy ubezpieczony ubiega się o jej przyznanie począwszy od miesiąca przypadającego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów

Dodano: 22.11.2019 5:07 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Z umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą może wynikać, że gdy nabywca płaci gotówką lub przed terminem zapłaty albo osiągnął ustalony poziom zakupów, to uzyskuje u sprzedawcy rabat. Jest to określona procentowo lub kwotowo zniżka od ustalonej ceny zakupionego towaru czy materiału. Może zostać udzielona w tym samym roku obrotowym, w którym nastąpiła sprzedaż (zakup), jak i po zakończeniu tego roku. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami wyróżnia rabaty transakcyjne, potransakcyjne i tzw. prerabaty.

Podatkowe Espresso 39/2019

Dodano: 21.11.2019 5:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Podstawą do wstrzymania zwrotu podatku jest wyłącznie istnienie w obrocie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu; [Express podatkowy] Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: Spółka zależna spółki z państwa trzeciego, nie jest jej stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej; Limit kosztów finansowania dłużnego stosuje się do nadwyżki ponad kwotę 3 mln; Koszty usług zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi jako bezpośrednio związane z wytworzeniem nie podlegają limitowaniu z art. 15e ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym po pierwszym czytaniu.

Źródło: https:

Ulgi w składkach mają wpływ na prawo do świadczeń chorobowych i ich wysokość

Dodano: 19.11.2019 11:07 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoby m.in. rozpoczynające działalność pozarolniczą mogą obecnie skorzystać z kilku rodzajów ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otóż po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków przez pewien okres w ogóle nie muszą podlegać tym ubezpieczeniom, a następnie mogą opłacać składki od niższej (niż powszechnie obowiązująca) podstawy. Trzeba jednak pamiętać, iż skorzystanie z tych ulg nie pozostaje bez wpływu na ewentualne prawo do świadczeń chorobowych oraz ich wysokość.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone