wtorek, 24 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

Dodano: 18.04.2018 11:12 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Zatrudniając pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz prowadzić dodatkową dokumentację (ewidencję) dotyczącą wykonywanej przez nich pracy. Do obowiązków pracodawcy należy też zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których zatrudniał pracowników w szczególnych warunkach lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze. Zgłoszenie to przekazuje się w ściśle określonym terminie.

Źródło: www.gofin.pl

Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

Dodano: 17.04.2018 11:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą przez określony czas opłacać składki społeczne w obniżonej wysokości, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Już niedługo wejdą w życie kolejne ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności.

Źródło: www.gofin.pl

Wpisanie do księgi podatkowej kosztów badań pracowników

Dodano: 13.04.2018 17:08 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Wydatek poniesiony na okresowe badania lekarskie pracowników należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Pracodawcy zobligowani są kierować pracowników na okresowe badania lekarskie. Nie można bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Źródło: https:

Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.

Dodano: 13.04.2018 11:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. upłynął z końcem marca 2018 r. Po tym dniu, lecz przed zatwierdzeniem tego sprawozdania, jednostka może znaleźć w nim błąd lub otrzymać informacje, których skutki w określonych sytuacjach trzeba w tym sprawozdaniu ujawnić. Konieczne jest wówczas wprowadzenie zapisów korygujących do wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2017 r., a następnie powtórne przygotowanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 15/2018

Dodano: 12.04.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Korekta odliczenia VAT jest obowiązkowa także wtedy, gdy wstępne odliczenie nie mogło zostać dokonane zgodnie z prawem; [Express podatkowy] Odpowiedzialność członka zarządu w świetle VAT; Czas pracy nie jest wyznacznikiem wartości przychodu, w stosunku do którego przysługują 50 % koszty uzyskania przychodu; Pożyczki zaciągnięte przez uczelnię wyższą, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową, nie podlegają PCC; [Nowości legislacyjne] Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa - zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych dotyczących podmiotów powiązanych; [PwC w prasie] Rozliczenia podatkowe można uprościć i zautomatyzować.

Źródło: https:

Zakup paliwa w księdze podatkowej

Dodano: 10.04.2018 5:07 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Gdy dla celów VAT nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, to z faktur zakupu dokumentujących nabycie paliwa do samochodu osobowego przysługuje prawo odliczenia tylko 50% kwoty podatku naliczonego na fakturze. Pomimo że VAT generalnie nie stanowi kosztu podatkowego, to VAT w tej części, która nie podlega odliczeniu, podatnik może odnieść do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: https:

Obliczanie okresu zasiłkowego

Dodano: 09.04.2018 11:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 08.03.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Do okresu zasiłkowego, wynoszącego odpowiednio 182 lub - gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo występuje w trakcie ciąży - 270 dni, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, a także okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe aspekty działalności gospodarczej w 2018 r.

Dodano: 07.04.2018 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

16 kwietnia 2018 r. w Warszawie rozpoczyna się ogólnopolski cykl otwartych konferencji i konsultacji ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Kancelaria Hogan Lovells nominowana do Europejskiej Nagrody Podatkowej przez Międzynarodowy Przegląd Podatkowy

Dodano: 05.04.2018 11:07 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells zostało nominowane do Europejskiej Nagrody Podatkowej (European Tax Award 2018), przyznawanej przez Międzynarodowy Przegląd Podatkowy (International Tax Review), w kategorii Firma Podatkowa Roku w Polsce (Poland Tax Firm of the Year).

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Dodano: 05.04.2018 5:09 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 08.02.2018 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym rodzicem, jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem w okresie sprawowania opieki. Warunek ten uważa się za spełniony również, gdy wspólne zamieszkiwanie ma miejsce tylko w dniach sprawowania osobistej opieki. Przy czym zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wymagającą opieki pozostają inni członkowie rodziny mogący ją zapewnić.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone