poniedziałek, 27 maja 2019 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 27.05.2019 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 19/2019

Dodano: 23.05.2019 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego - Brak prawa do odmowy odliczenia VAT w stosunku do podatnika uczestniczącego w łańcuchu żywnościowym; [Express podatkowy]Zwrot kosztów dojazdu członka rady nadzorczej prywatnym samochodem na posiedzenie korzysta ze zwolnienia z PIT; Przejęcie spółki nie wpływa na bieg okresu posiadania udziałów w kontekście zwolnienia odsetkowego; Kwalifikacja sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu jako zbycia ZCP na gruncie VAT; [Legislacja] Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Źródło: https:

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę

Dodano: 22.05.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Na osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym spoczywa obowiązek zgłoszenia do niego członków swojej rodziny, m.in. dzieci. Jednak, aby mogły one być zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. Gdy przestaną je spełniać, należy je wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego. Pod koniec kwietnia br. rodzice będą musieli wyrejestrować z tego ubezpieczenia dzieci, które zakończą w tym miesiącu naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Źródło: www.gofin.pl

Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

Dodano: 21.05.2019 11:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracowników

Dodano: 18.05.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych niektórzy pracodawcy przekazują zatrudnionym w firmie pracownikom (lub członkom ich rodzin) różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Mogą one mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Są one finansowane ze środków obrotowych firmy lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czasami ich wartość będzie zwolniona ze składek ZUS, a niekiedy będzie nimi obciążona.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych

Dodano: 17.05.2019 11:06 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe po ich zamknięciu oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także inne dokumenty księgowe, należy przechowywać w odpowiedni sposób przez wymagane przepisami okresy.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 18/2019

Dodano: 16.05.2019 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE unieważnił decyzje KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce; [Express podatkowy] Opodatkowanie otrzymywanych przez spółkę dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach na gruncie ustawy o CIT; TSUE - Udostępnienie kart paliwowych spółkom zależnym może stanowić usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT; Zastosowanie zwolnienia z PIT do odszkodowania wypłacanego w związku z szkodami wynikłymi podczas przebudowy urządzeń; [Legislacja] Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych; [PwC w prasie] Opłata za korzystanie ze znaku towarowego z podatkiem u źródła.

Źródło: https:

Data złożenia wniosku a prawo do emerytury

Dodano: 15.05.2019 17:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wniosek stanowi zgłoszone m.in. na piśmie lub ustnie do protokołu w ZUS np. żądanie przyznania danego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

Dodano: 15.05.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie m.in. składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Ich rozliczenia dokonuje w odpowiednich dokumentach. Gdy przedsiębiorca spełnia określone warunki, wtedy może być zwolniony z comiesięcznego przekazywania tych dokumentów do ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Odprawa dla przechodzącego na emeryturę

Dodano: 14.05.2019 11:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 r., autor: Ewa Madejek
Każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa pieniężna. Większość zatrudnionych jest uprawniona do odprawy emerytalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast pracownicy ze sfery budżetowej mają to świadczenie uregulowane w przepisach odrębnych, najczęściej w wyższej wysokości niż wynikająca z Kodeksu pracy. Także u pracodawców prywatnych odprawa emerytalna może zostać korzystniej ustalona niż kodeksowa.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone