piątek, 18 września 2020 r.  Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Umowa kupna-sprzedaży a zapisy w księdze

Dodano: 16.09.2020 11:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki poniesione na zakup kosiarki, zaliczonej do wyposażenia, może ująć w księdze podatkowej w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe spełniające warunki wskazane w § 11-13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisy w księdze mogą być dokonywane m.in. na podstawie dokumentów stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Źródło: https:

Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek

Dodano: 15.09.2020 11:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym tego przestoju, rząd wprowadził szczególne rozwiązania, m.in. pomoc z ZUS w postaci zwolnienia z opłacenia składek oraz wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy, muszą się jednak liczyć z tym, że ZUS może sprawdzić czy faktycznie spełniali warunki do tego, aby ją otrzymać.

Źródło: www.gofin.pl

Wynajem samochodów w księdze podatkowej

Dodano: 11.09.2020 5:07 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" służy do ewidencji zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Wartość wyposażenia zakupionego do wynajmowanego pojazdu jest ujmowana w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Pracodawca kompletuje wniosek o rentę dla pracownika

Dodano: 07.09.2020 11:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu po spełnieniu przez niego szeregu warunków. Aby jednak doszło do oceny, czy ubezpieczony je spełnia, to do organu rentowego musi wpłynąć jego wniosek w sprawie takiej renty. Jeśli ubezpieczony jest pracownikiem, to w pewnym zakresie pracodawca ma obowiązek uczestniczyć we wszczęciu postępowania o taką należność. Proces taki poprzedza przygotowanie wniosku, a w tym zakresie pracodawca związany jest zgodą pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Największym płatnikiem CIT jest grupa podatkowa banku PKO BP

Dodano: 04.09.2020 12:27 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Prawie 25 mld zł z CIT zapłacili w 2019 r. podatnicy, którzy uzyskali ponad 50 mln euro przychodów. Podatkowe Grupy Kapitałowe zapłaciły ponad 5 mld zł CIT. Najwięcej - 1,375 mld zł - grupa podatkowa banku PKO BP. Ministerstwo Finansów opublikowało dane o największych płatnikach CIT w 2019 r.

Źródło: https:

Nie każda niezapłacona przez przedsiębiorcę składka tak samo wpływa na emeryturę/rentę

Dodano: 04.09.2020 5:12 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Przy ustalaniu prawa do świadczeń, np. emerytalno-rentowych, ma znaczenie sposób, w jaki przedsiębiorca wywiązuje się z nałożonego obowiązku. O ile w dobie COVID-19 zwolnienie z zapłaty składek, dokonane przez ZUS, nie wywoła negatywnych konsekwencji, to już w przypadku powstania zaległości składkowych jest inaczej.

Źródło: www.gofin.pl

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 02.09.2020 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Wpływ obniżenia etatu i pensji na składki ZUS

Dodano: 01.09.2020 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Pracodawcy, którzy w negatywny sposób odczuli skutki epidemii koronawirusa, mogą korzystać z przepisów zawartych w tarczach antykryzysowych. Wśród nich są takie, na podstawie których pracodawca ma możliwość - w określonych okolicznościach - obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz wynagrodzenia. Jeśli po obniżce pensja pracownika wyniesie mniej niż minimalne wynagrodzenie, może to mieć wpływ na ubezpieczenia i składki z innych tytułów.

Źródło: www.gofin.pl

Bilety na przejazdy dla zleceniobiorcy

Dodano: 31.08.2020 11:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Źródło: www.gofin.pl

Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Dodano: 28.08.2020 5:07 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Jednostki w prowadzonej działalności mogą odpłatnie wykorzystywać przedmioty, które są własnością innych podmiotów. Można używać ich m.in. na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może przejść na własność jednostki. Ewidencja księgowa dotycząca wykupu przedmiotu leasingu zależy przede wszystkim od tego, czy umowa leasingu dla celów rachunkowych została zakwalifikowana jako leasing finansowy, czy operacyjny.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone