niedziela, 24 marca 2019 r.  Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

Dodano: 21.03.2019 17:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kierownik jednostki zapewnia przygotowanie i przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 11/2019

Dodano: 21.03.2019 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Uchwała NSA - Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c Ordynacji podatkowej; [Express podatkowy] Spółka komandytowa nie może być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Kapitałowej; Możliwość stosowania 50 proc. kosztów przy wynagrodzenia muzyków za próby orkiestry; TSUE - Pojęcie „kształcenia powszechnego lub wyższego” z art. 132 ust. 1 dyrektywy VAT nie obejmuje kursów nauki jazdy; [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - II czytanie.

Źródło: https:

Konferencja Podatkowa Silesia 2019 - aktualne regulacje oraz planowane zmiany w VAT i podatkach dochodowych

Dodano: 19.03.2019 13:23 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "Konferencja Podatkowa Silesia 2019 - aktualne regulacje na 2019 rok oraz planowane zmiany w zakresie VAT i podatków dochodowych", w dniach 9-10 maja 2019 r. Patronat medialny na Konferencją objął Infor.

Źródło: https:

Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracę

Dodano: 19.03.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie osoby generalnie przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Nie zawsze jednak tak jest. Aby krewny mógł być zgłoszony do ubezpieczeń w taki sposób, powinny zostać spełnione określone przesłanki.

Źródło: www.gofin.pl

Waloryzacja renty przyznanej w marcu

Dodano: 15.03.2019 17:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Dla celów przeprowadzenia waloryzacji nie będzie miała znaczenia data wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy, tylko data, od której świadczenie będzie przysługiwało. Natomiast jedną z okoliczności istotnych przy ustalaniu prawa do takiej renty jest data powstania niezdolności do pracy, którą ustala w ramach badania lekarskiego lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska tego organu jako II instancja.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej

Dodano: 15.03.2019 5:06 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Ustawowy obowiązek wyceny na dzień bilansowy składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Powstałe na skutek tej wyceny różnice kursowe rozlicza się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. Jednostki mają w praktyce do wyboru trzy metody rozliczania tych różnic. Wybraną przez kierownika danej jednostki metodę zapisuje się w obowiązujących w firmie zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 10/2019

Dodano: 14.03.2019 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Kwoty wypłacone na podstawie ugody za bezprawne wykorzystanie wzoru należącego do spółki niemieckiej stanowią należności licencyjne; [Express podatkowy] Nieodpłatne poręczenie może stanowić transakcję na potrzeby dokumentacji cen transferowych; Najem lokalu mieszkalnego i lokali w kompleksach hotelowych poza działalność gospodarczą; Usługa udostępniania informacji o notowaniach instrumentów finansowych nie podlega zwolnieniu VAT; [Legislacja] Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzający rozszerzony rejestr VAT.

Źródło: https:

Konstytucja Podatkowa wejdzie w życie już w przyszłym roku

Dodano: 13.03.2019 17:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów zapowiada wejście w życie tzw. Konstytucji Podatkowej. Przygotowywana ordynacja ma uregulować kwestie ochrony praw podatnika w kontaktach z organami administracji skarbowej. Nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej już...

Źródło: inwestycje.pl

Wpisanie do księgi podatkowej przychodów z najmu

Dodano: 13.03.2019 17:06 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Czynsz otrzymywany m.in. z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą należy uznać za przychód z tej działalności. Za dzień jego powstania uznaje się generalnie dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli jednak usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Źródło: https:

Konstytucja Podatkowa wejdzie w życie już w przyszłym roku

Dodano: 13.03.2019 17:05 | 20 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów zapowiada wejście w życie tzw. Konstytucji Podatkowej. Przygotowywana ordynacja ma uregulować kwestie ochrony praw podatnika w kontaktach z organami administracji skarbowej. Nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej już...

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone