niedziela, 18 listopada 2018 r.  Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Dodano: 15.11.2018 17:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 39/2018

Dodano: 15.11.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Odniesienia z art. 16 ustawy o CIT zawierające zwrot spółka, należy odnosić do spółki macierzystej a nie tylko do jej oddziału; [Express podatkowy] Koszty zakwaterowania zleceniobiorców będą stanowiły dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT; Nie ma obowiązku prowadzenia kilku ewidencji w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE; Aby dotacja była uwzględniona w podstawie opodatkowania musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy nią a ceną za usługę; [Legislacja] Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Zniesienia limitu składek na ZUS nie będzie; [PwC w mediach] Zmiany w VAT - dobre i złe.

Źródło: https:

Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS?

Dodano: 14.11.2018 17:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jednoosobowy przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) rozlicza za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS w deklaracji rozliczeniowej. Gdy do pomocy w firmie zatrudnia inne osoby ubezpieczone, to dodatkowo przekazuje do organu rentowego imienne raporty miesięczne. Niekiedy taki przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów. Jest tak wtedy, gdy spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 14.11.2018 5:07 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 09.11.2018 17:06 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 09.11.2018 5:06 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Wypełnianie arkusza spisowego

Dodano: 08.11.2018 17:06 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 38/2018

Dodano: 08.11.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Dofinansowanie dla producentom owoców i warzyw w związku z zamknięciem rynku wschodniego nie wchodzi do podstawy VAT; [Express podatkowy] Brak możliwości zastosowania 5% stawki VAT do dostawy napojów aloesowych na terytorium kraju; Przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na nabycie od podmiotów powiązanych usług pomocniczych; W przypadku wierzytelności nieściągalnych i umorzonych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się podatku VAT; [Legislacja] Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; [PwC w mediach] Opłaty za wytwarzanie gier na tablety w kosztach bez limitu.

Źródło: https:

Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Dodano: 07.11.2018 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobierane przez emerytów i rencistów świadczenia mogą być przeliczane. Jedną z okoliczności pozwalających na ustalenie ich nowej wysokości jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczeń. Przeliczenie emerytury lub renty z tytułu stażu pracy polega wówczas na doliczeniu, do ustalonej wartości okresów składkowych i nieskładkowych, przepracowanego kwartału. Przy czym przeliczenia według tej zasady nie stosuje się do każdej emerytury oraz renty.

Źródło: www.gofin.pl

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 05.11.2018 11:08 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone