czwartek, 23 listopada 2017 r.  Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Kiedy praca na rencie zwiększa wysokość należnego świadczenia?

Dodano: 23.11.2017 11:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017 r., autor: Bożena Dziuba
Praca na rencie jest dozwolona, nawet jeśli świadczeniobiorca ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Podlega jednak ograniczeniu w zakresie wysokości uzyskiwanych przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Przekroczenie ustalonych limitów skutkuje bowiem odpowiednio zawieszeniem prawa do świadczenia lub stosownym zmniejszeniem jego wysokości.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek macierzyński dla matki bliźniąt

Dodano: 23.11.2017 5:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 r., autor: Bożena Dziuba
Okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, a tym samym i należnego zasiłku macierzyńskiego, uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. O ile w przypadku przyjścia na świat jednego dziecka urlop macierzyński wynosi 20 tygodni, a urlop rodzicielski - 32 tygodnie, co daje łącznie 52 tygodnie, to po urodzeniu bliźniąt okresy te wynoszą odpowiednio: 31 tygodni i 34 tygodnie, co w sumie daje 65 tygodni z prawem do zasiłku macierzyńskiego.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 41/2017

Dodano: 23.11.2017 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w zakresie stosowania zwolnienia z VAT do kompleksowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego; [Express podatkowy] TSUE -Ocena zgodności definicji pierwszego zasiedlenia z art. 135 ust. 1 lit. j Dyrektywy 112, Obowiązek poboru podatku u źródła od wynagrodzenia za usługi niematerialne nabywane od zagranicznych kontrahentów; Samo posiadanie statusu twórcy utworów jest niewystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - publikacja w Dzienniku Ustaw; [PwC w mediach] Są uproszczenia, ale za wolno.

Źródło: https:

Składki od świadczeń przekazanych na koniec roku

Dodano: 21.11.2017 17:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Niektórzy pracodawcy na koniec roku kalendarzowego wręczają zatrudnionym w firmie pracownikom dodatkowe świadczenia, np. nagrody roczne w formie pieniężnej albo rzeczowej. Zdarza się, że nagrodę pieniężną za roczną pracę otrzyma także osoba, z którą pracodawca rozwiązał stosunek pracy. Czy każde takie świadczenie należy oskładkować?

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?

Dodano: 18.11.2017 5:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 r., autor: Dorota Wyderska
Na pomoc z ZFŚS w szczególności mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Tworzy się go bowiem w celu wsparcia socjalnego pracowników i innych osób uprawnionych. Przyznane pracownikowi świadczenia, które zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, generalnie nie podlegają oskładkowaniu. Jeżeli jednak pracodawca przyzna je bez uwzględniania kryterium socjalnego, wtedy od jego wartości powinien naliczyć obdarowanym osobom składki ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od świadczeń dla odchodzących z pracy

Dodano: 17.11.2017 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017 r., autor: Dorota Wyderska
Osoby, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy otrzymują z reguły różnego rodzaju świadczenia. Dla celów składkowych moment wypłaty świadczeń typowo pracowniczych nie jest istotny. Jednak niektóre z nich mogą korzystać ze zwolnienia składkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 40/2017

Dodano: 16.11.2017 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

[Orzeczenie tygodnia] TSUE - Stawka VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka; [Express podatkowy] TSUE - Skutki obowiązkowego wykreślenia z rejestru VAT; Wynajem powierzchni magazynowej może być traktowana jako najem prywatny; Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych ze wsparciem sprzedaży detalicznej na rynkach zagranicznych; [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęcie przez Sejm; [PwC w mediach] Nowelizacja będzie znowelizowana. To już taka nasza tradycja.

Źródło: https:

Kiedy wpisać do księgi podatkowej koszt dotyczący ubezpieczenia firmowego majątku?

Dodano: 15.11.2017 11:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Termin zapłaty składki ubezpieczeniowej nie ma wpływu na ujęcie wydatku z tego tytułu w księdze podatkowej. Sposób ewidencji kosztu ubezpieczenia firmowego majątku w księdze uzależniony jest natomiast od wybranej przez podatnika metody ujmowania kosztów. Podatnicy prowadzący księgę podatkową mogą ewidencjonować w niej koszty według metody uproszczonej lub metody memoriałowej.

Źródło: https:

Zmiany wysokości składek ZUS z powodu wzrostu wynagrodzeń

Dodano: 13.11.2017 17:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększy się też prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Wraz ze wzrostem poziomu tych wynagrodzeń określonej grupie ubezpieczonych podwyższone zostaną limity dotyczące podstaw wymiaru składek.

Źródło: www.gofin.pl

Pomoc w ZUS dla płatników zalegających z płatnościami składek

Dodano: 13.11.2017 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 09.11.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jeżeli płatnik nie może wywiązać się z obowiązku terminowego opłacenia składek - ZUS może za pomocą prolongaty wydłużyć mu okres ich spłaty. W efekcie wyraża zgodę na późniejszy termin ich uregulowania. Jeżeli natomiast osoba taka posiada zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych, wtedy może wnioskować o możliwość ich spłaty w systemie ratalnym. Organ rentowy może też udzielić zalegającemu płatnikowi ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone