niedziela, 21 stycznia 2018 r.  Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowe Espresso 3/2018

Dodano: 18.01.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie podlegania przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; [Express podatkowy] Przychód z odpłatnego wydania przez spółkę pakietów startowych powstaje w momencie zapłaty za ten zestaw; Brak czynnika ludzkiego nie wklucza uznania danego zespół składników za ZCP; Zwrot pracownikowi kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych nie stanowi jego przychodu [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (split payment) - publikacja w Dzienniku Ustaw; [PwC w Prasie] Dla kogo niższy PIT.

Źródło: https:

Choroba pracownika na przełomie roku

Dodano: 15.01.2018 17:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Z racji niezdolności do pracy ubezpieczony będący pracownikiem zachowuje prawo do świadczeń chorobowych w postaci wynagrodzenia chorobowego, a po wyczerpaniu okresu, za który to świadczenie przysługuje - do zasiłku chorobowego. W przypadku niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku dla ustalenia, które ze świadczeń przysługuje pracownikowi począwszy od 1 stycznia danego roku, ważna jest jedna okoliczność.

Źródło: www.gofin.pl

21.12 Podatkowe zamknięcie roku inwestycyjnego - sprzedaj akcje, by rozliczyć podatek

Dodano: 13.01.2018 17:06 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rozliczenie roku podatkowego przez inwestorów giełdowych kończyć się powinno sprzedażą posiadanych akcji. Jeśli rok kolejny zacznie się od nabycia tych samych papierów wartościowych po tej samej cenie, inwestor zyskuje tarczę podatkową pozwalającą uniknąć podatku giełdowego ...

Tagi: Podatkowa
Źródło: www.pit.pl

Podatkowe Espresso 2/2018

Dodano: 11.01.2018 0:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Kwota podatku należnego wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki nie stanowi przychodu; [Express podatkowy] Usługa basenowa oraz usługa nauki pływania stanowią dwa odrębne świadczenia; Konsekwencje podatkowe połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową; Grunt i prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte z zamiarem dalszej odsprzedaży stanowią towary handlowe; [Legislacja] Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (górny limit składek na ZUS) - skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego; [PwC w Prasie] Rewolucja w 50-proc. kosztach: Dla kogo i na jakich zasadach preferencje w PIT.

Źródło: https:

Wydatki na naprawę instalacji grzewczej

Dodano: 10.01.2018 17:08 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Wśród prac dokonywanych w środkach trwałych można wyróżnić prace remontowe oraz takie, które mają charakter ulepszenia. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeśli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł. Ponadto wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej m.in. okresem używania i kosztami ich eksploatacji.

Źródło: https:

Podatkowa wojna w koalicji w Niemczech

Dodano: 09.01.2018 16:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy

- W rozmowach sondażowych w sprawie wznowienia w Niemczech koalicji rządowej chadeków i socjaldemokratów ujawniły się różnice poglądów, a istotny konflikt dotyczy polityki podatkowej, która ma być tematem wtorkowych obrad - podała agencja dpa.

Źródło: biznes.interia.pl

Zgłaszanie wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

Dodano: 09.01.2018 11:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 08.01.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która uległa wypadkowi przy pracy, może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinno nastąpić zgłoszenie wypadku. Dokonuje się tego w ZUS, który na tę okoliczność sporządza kartę wypadku będącą podstawą do wypłaty świadczeń wypadkowych.

Źródło: www.gofin.pl

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Dodano: 08.01.2018 11:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo każda osoba podlegająca m.in. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązana jest zgłosić do tego ubezpieczenia w NFZ członków swojej rodziny. Przy czym zgłoszeniu takiemu podlega wyłącznie członek rodziny, który spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS przyzna emeryturę częściową

Dodano: 04.01.2018 11:08 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Honorata Urbaniak
Z dniem 1 października 2017 r. nastąpiła likwidacja emerytury częściowej, która stała się zbędna ze względu na obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Emerytura ta przysługiwała ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli powszechnego indywidualnego wieku emerytalnego, po osiągnięciu przez nich wieku wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. (...) Likwidacja emerytury częściowej nie oznacza jednak, iż od 1 października 2017 r. nie jest możliwe przyznanie takiego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 1/2018

Dodano: 04.01.2018 0:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Interpretacja Ogólna Ministra Finansów] Stosowanie zwolnienia z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne; [Express podatkowy] Zakres przedmiotowy pojęcia „wydatki z tytułu kosztów używania samochodu”; Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku likwidacji spółki z o.o.; [Legislacja] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (split payment) podpisana przez Prezydenta.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone