poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.  Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód

Dodano: 22.06.2018 5:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Jeżeli przewidywany okres ekonomicznej użyteczności nabytego samochodu jest dłuższy niż rok i pojazd ten jest kompletny i zdatny do użytku oraz przeznaczony na potrzeby jednostki, to można go uznać za środek trwały. Wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych, takich jak np. firmowy samochód, generuje różnego rodzaju koszty. Wśród nich można wymienić m.in. amortyzację, ubezpieczenia, zakup paliwa, czy naprawy.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 23/2018

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym; [Express podatkowy] Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Pytanie prejudycjalne do TSUE- Wykładnia art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 112; Uchwała NSA - Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.; [Legislacja] Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Fiskus żąda VAT od zagranicznych firm.

Źródło: https:

Ukończenie przez przedsiębiorcę wieku uprawniającego do emerytury

Dodano: 20.06.2018 11:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska, Honorata Urbaniak
Po uzyskaniu prawa do emerytury podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Jeśli przystąpi do nich w taki sposób, wówczas obligatoryjne będzie dla niego ubezpieczenie wypadkowe. Nie będzie natomiast mógł przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, ponieważ podlega mu wyłącznie osoba, dla której ubezpieczenia emerytalno-rentowe są obowiązkowe. Dla każdego przedsiębiorcy, w tym również emeryta, obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.gofin.pl

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu

Dodano: 19.06.2018 11:08 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Jednostki, których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe należy przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Począwszy od sprawozdań finansowych za 2017 r. podlega ono złożeniu do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: https:

Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników

Dodano: 15.06.2018 17:06 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Ubezpieczenie grupowe pracowników to dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i niekiedy ich najbliższej rodziny. Dzięki polisom ubezpieczeniowym ubezpieczony korzysta ze wsparcia finansowego w różnych sytuacjach życiowych. Składki na tego rodzaju ubezpieczenie mogą być finansowane w całości lub w części przez pracowników lub pracodawców. Sposób ewidencji księgowej będzie uzależniony od tego, kto finansuje te składki.

ZUS za rodzinę zatrudnioną w firmie na etacie i zleceniu

Dodano: 14.06.2018 17:08 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo członków rodziny pomagających przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie umowy o pracę przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Z kolei pomoc rodziny w firmie w ramach umowy zlecenia powoduje objęcie takiej osoby ubezpieczeniami w ZUS w sposób przewidziany dla zleceniobiorców.

Źródło: www.gofin.pl

Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia

Dodano: 14.06.2018 11:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r., autor: Agata Barczewska, Bożena Dziuba
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Do zaistnienia stosunku pracy nie jest wymagane efektywne świadczenie pracy. Znajduje to potwierdzenie w wielu przepisach prawa pracy, które przewidują wystąpienie takich okresów zatrudnienia, w których pracownik nie świadczy pracy. Do okresów tych należy m.in. okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Może on przypaść nawet w pierwszym dniu zatrudnienia, podobnie jak dzień wolny z tytułu niedzieli czy święta.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 22/2018

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Przekazanie przez spółkę akcyjną akcjonariuszowi własności nieruchomości tytułem wynagrodzenia stanowi dostawę towarów; [Express podatkowy] Jeżeli spółka ma jakiekolwiek niepodzielone zyski, np. na kapitale rezerwowym, to jest to przychód, podlegający opodatkowaniu; Nieodpłatne przyznanie akcji bez świadczenia wzajemnego, w postaci wkładu niepieniężnego nie rodzi przychodu; TSUE - Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem; [Legislacja]Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Paliwowym oszustom nie można odpuszczać.

Więcej ulg w ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy

Dodano: 12.06.2018 5:09 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może korzystać z określonych ulg w opłacaniu składek do ZUS. Po spełnieniu odpowiednich warunków, może przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych jej prowadzenia opłacać składki społeczne od niższej, niż powszechnie obowiązująca przedsiębiorców, podstawy wymiaru. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują kolejne ulgi dla początkujących przedsiębiorców. Od tego bowiem dnia weszły w życie przepisy wprowadzające dla takich osób 6-miesięczne zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz pozwalające niektórym z nich prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG.

Źródło: www.gofin.pl

Posezonowa obniżka cen w księgach rachunkowych

Dodano: 12.06.2018 5:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 09.04.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Jednostki obniżają ceny towarów handlowych w celu upłynnienia zapasów, które nie zostały w określonym czasie sprzedane. Brak sprzedaży tych towarów może być spowodowany np. zakończeniem danego sezonu. Ujęcie w księgach rachunkowych posezonowej obniżki cen uzależnione jest od ceny ewidencyjnej, w jakiej jednostka księguje towary.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone