środa, 26 czerwca 2019 r.  Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 25.06.2019 11:13 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

Dodano: 19.06.2019 11:12 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych

Dodano: 15.06.2019 5:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe po ich zamknięciu oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także inne dokumenty księgowe, należy przechowywać w odpowiedni sposób przez wymagane przepisami okresy.

Źródło: https:

Data złożenia wniosku a prawo do emerytury

Dodano: 13.06.2019 5:10 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wniosek stanowi zgłoszone m.in. na piśmie lub ustnie do protokołu w ZUS np. żądanie przyznania danego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 22/2019

Dodano: 13.06.2019 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Pytania prejudycjalne NSA skierowane do TSUE, dotyczące zakresu pojęcia usługi restauracyjnej; [Ekspress podatkowy] Kara umowna z tytułu niezawarcia umowy przyrzeczonej nie stanowi kosztów uzyskania przychodu; Możliwość zaliczenia przez agencję pracy do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakwaterowanie pracowników oraz zleceniobiorców; TSUE - Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów z zawartością złota wykorzystywanych w działalności nie narusza Dyrektywy VAT; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczący zastąpienia deklaracji VAT plikiem JPK_VAT został przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Korzystanie z oprogramowania podlega podatkowi u źródła.

Źródło: https:

Odprawa dla przechodzącego na emeryturę

Dodano: 12.06.2019 11:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 r., autor: Ewa Madejek
Każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa pieniężna. Większość zatrudnionych jest uprawniona do odprawy emerytalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast pracownicy ze sfery budżetowej mają to świadczenie uregulowane w przepisach odrębnych, najczęściej w wyższej wysokości niż wynikająca z Kodeksu pracy. Także u pracodawców prywatnych odprawa emerytalna może zostać korzystniej ustalona niż kodeksowa.

Źródło: www.gofin.pl

Ujęcie w księdze opłaty recyklingowej za reklamówki

Dodano: 12.06.2019 11:07 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów, są obowiązani pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. (...) Jeśli torby foliowe wydawane są klientom bezpłatnie, to koszty związane z ich zakupem ujmuje się w księdze w kolumnie 13. Natomiast gdy są one odsprzedawane po cenie wyższej od opłaty recyklingowej, to wydatki na ich nabycie wpisuje się do księgi w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".

Transakcje dokonywane kartami płatniczymi w księgach

Dodano: 11.06.2019 11:06 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Bezgotówkowe regulowanie płatności za przeprowadzone transakcje jest bardzo popularne. Firmy powszechnie korzystają z różnych kart płatniczych. Za pomocą kart można podejmować gotówkę z bankomatu oraz płacić za usługi i towary, a także dokonywać płatności przez internet. W księgach rachunkowych operacje dokonywane z użyciem kart płatniczych ujmowane są według reguł wskazanych w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Konstytucja Podatkowa wejdzie w życie już w przyszłym roku

Dodano: 08.06.2019 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów zapowiada wejście w życie tzw. Konstytucji Podatkowej. Przygotowywana ordynacja ma uregulować kwestie ochrony praw podatnika w kontaktach z organami administracji skarbowej. Nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej już...

Źródło: inwestycje.pl

Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

Dodano: 07.06.2019 5:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone