piątek, 28 lutego 2020 r.  Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Wiadomości z tagiem Osoby  RSS
Firma na próbę: Plusy i minus tego rozwiązania

Dodano: 16.02.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Od 30 kwietnia rozpoczynający działalność gospodarczą mogą założyć firmę na próbę, czyli działalność nieewidencjonowaną. Taką możliwość wprowadził art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Zgodnie z nim nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z niej należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650). To oznacza, że w tym roku nie może być to więcej niż 1050 zł miesięcznie. Dodatkowo wprowadzono wymóg, że taka osoba nie mogła w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzić firmy. Osoby zainteresowane takim rodzajem działalności muszą jednak pamiętać, że jeśli przychód przekroczy kwotę graniczną, to ich firma zmienia charakter począwszy od dnia, w którym to nastąpiło.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Praca za granicą a prawo do renty socjalnej

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba uprawniona do renty socjalnej może podejmować działalność zarobkową, w tym także za granicą. Musi się jednak liczyć z tym, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia. Dokonywane jest ono za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Źródło: www.gofin.pl

Sezon PIT-owy 2020 - MF i KAS w pełnej gotowości

Dodano: 13.02.2020 13:24 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Akcja rozliczeniowa PIT rusza 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnią wsparcie przy rozliczaniu rocznych deklaracji PIT przez internet. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na stanowiska komputerowe z dostępem do sieci w całej Polsce i punkty rozliczeń w galeriach handlowych.

Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego

Dodano: 06.02.2020 11:05 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020 r.
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Osoba korzystająca z tego urlopu podlega też obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega mu z innego tytułu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tych osób stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia (...).

Źródło: www.gofin.pl

11.04 Zostały ostatnie 3 tygodnie na złożenie PIT za 2017 rok. Sprawdź przysługujące Ci ulgi i odliczenia

Dodano: 11.04.2018 8:45 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W poniedziałek 30 kwietnia mija ostateczny termin przekazania do urzędu skarbowego rocznego rozliczenia PIT za 2017 rok. Wykonania tego obowiązku nie należy jednak zostawiać na ostatnią chwilę. Osoby wysyłające PIT w formie elektronicznej mogą bowiem napotkać na problem związany z przeciążonymi serwerami, a osoby składające PIT w US osobiście – na duże kolejki ...

Tagi: Osoby
Źródło: www.pit.pl

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone