środa, 20 lutego 2019 r.  Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Wiadomości z tagiem Osoby  RSS
Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

Dodano: 09.02.2019 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.

Źródło: www.gofin.pl

Polska w ogonie Europy pod względem płacy minimalnej

Dodano: 07.02.2019 5:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy


Wraz z początkiem nowego roku wzrosła wysokość płacy minimalnej w Polsce. Osoby zatrudnione za najniższą krajową pensję mogą liczyć na 150 zł brutto więcej. Niestety ten wynik plasuje Polskę w ogonie Europy, jeśli chodzi o tegoroczny wzrost wysokości...

Źródło: inwestycje.pl

Raport EAS: biedni najbardziej narażeni na zanieczyszczenia

Dodano: 04.02.2019 18:19 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Osoby ubogie, mieszkańcy biedniejszych regionów, starsi oraz dzieci są najbardziej narażeni na zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz skrajne temperatury; szczególnie dotyczy to południa i wschodu Europy - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska.

Źródło: biznes.interia.pl

Firma na próbę: Plusy i minus tego rozwiązania

Dodano: 04.02.2019 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Od 30 kwietnia rozpoczynający działalność gospodarczą mogą założyć firmę na próbę, czyli działalność nieewidencjonowaną. Taką możliwość wprowadził art. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Zgodnie z nim nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z niej należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650). To oznacza, że w tym roku nie może być to więcej niż 1050 zł miesięcznie. Dodatkowo wprowadzono wymóg, że taka osoba nie mogła w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzić firmy. Osoby zainteresowane takim rodzajem działalności muszą jednak pamiętać, że jeśli przychód przekroczy kwotę graniczną, to ich firma zmienia charakter począwszy od dnia, w którym to nastąpiło.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Herosi upadają, czyli 5 cech menedżera sukcesu dzisiejszych czasów

Dodano: 01.02.2019 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Często menedżerowie czy coachowie wpadają na sakramentalne pytanie: "Czy istnieje wzorcowy styl myślenia idealnego przywódcy?". Osoby z pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych ubiegłego wieku, odpowiadając na to pytanie...

Tagi: Osoby, Często
Źródło: inwestycje.pl

Dzięki PPK emerytura może być wyższa o 36% przez 10 lat

Dodano: 31.01.2019 11:05 | 41 odsłon | 0 komentarzy


Osoba uczestnicząca przez całą swoją karierę zawodową w Powszechnym Planie Kapitałowym (PPK) może oczekiwać, że za każdy 1 zł wpłacany z własnej kieszeni, otrzyma z powrotem po zakończeniu oszczędzania 3 zł, po uwzględnieniu inflacji...

Źródło: inwestycje.pl

Podatek dochodowy przy zbyciu nieruchomości - rozliczenie roczne za 2018 r. na PIT-39

Dodano: 30.01.2019 8:10 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Osoba fizyczna, która dokonała odpłatnego zbycia (np. sprzedaży lub zamiany) nieruchomości przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości) musi zapłacić podatek od dochodu uzyskanego z tej transakcji. Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia osoba taka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-39 i zapłacić podatek.

Źródło: https:

Dom energooszczędny, termomodernizacja

Dodano: 25.01.2019 11:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Osoby budujące lub modernizujące swój dom mogą uzyskać prawie 17 tys. zł z tytułu nowej ulgi termomodernizacyjnej w PIT zawartej w programie

Tagi: Osoby
Źródło: https:

Składki ZUS przedsiębiorcy po wykorzystaniu ulgi na start

Dodano: 23.01.2019 11:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018 r.
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą ma prawo do ulgi na start. Uprawnienie to przysługuje jej, gdy podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone