sobota, 22 lutego 2020 r.  Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Wiadomości z tagiem Ordynacja  RSS
FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Dodano: 21.02.2020 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Na podstawie znowelizowanej ostatnio Ordynacji podatkowej szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępnia służbom statystyki publicznej dane niezawarte w aktach spraw podatkowych - można zatem oczekiwać...

Wyrównanie marży operacyjnej netto w świetle przepisów ustawy o CIT obowiązujących w 2018 r. nie stanowi kosztów podatkowych

Dodano: 18.02.2020 0:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W stanie prawnym obowiązującym w 2018 r. wyrównanie marży, stanowiące korektę dochodowości dokonywaną w ramach polityki cen transferowych, nie spełnia przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w szczególności nie ma związku z przychodem. Zgodnie z naturą korekty dochodowości nie jest ona opłatą z tytułu świadczonych usług przez dostawcę na rzecz dystrybutora. Przedmiotowe rozliczenie nie mieściło się w pojęciu ceny transakcyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. A skoro tak, to korekta ta nie mogła być odniesiona do reguł wynikających z art. 11 ustawy o CIT.

Tagi: Ordynacja
Źródło: https:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - zmiany od 1 kwietnia 2020 r.

Dodano: 17.02.2020 13:52 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W Sejmie trwają pracę nad rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana ustawa ma na celu dopełnienie implementacji dyrektywy MDR, poprzez nałożenie na Szefa KAS, obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom członkowskim UE.

Źródło: https:

Zawieszanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych - RPO skarży przepisy do TK

Dodano: 10.02.2020 16:21 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zasada demokratycznego państwa prawnego (określona w art. 2 Konstytucji RP) wymaga, aby zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego miało swoje uzasadnienie w stanie faktycznym. Chodzi o to, aby odmiennie traktować podatników, którzy nie popełnili czynu zabronionego oraz tych, którzy takiego czynu się dopuścili. Niezgodne z Konstytucją (wg opinii RPO) są przepisy Ordynacji podatkowej, służące do wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Taki jest wniosek Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej obywatela dotkniętego tymi przepisami. Już w 2014 r. RPO zaskarżył te przepisy do TK, wnosząc o stwierdzenie ich niekonstytucyjności - dotąd TK nie wydał orzeczenia w tej sprawie. RPO uważa, że przepisy te skutkują niepewnością obywateli, którzy nie wiedzą, czy ich zobowiązania podatkowe wygasły.

Źródło: https:

Znaczenie orzecznictwa w procesie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Dodano: 07.02.2020 17:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Doniosłe znaczenie orzecznictwa sądowego w interpretacjach podatkowych potwierdza Ordynacja podatkowa, która daje możliwość zmiany wydanej interpretacji w razie stwierdzenia jej nieprawidłowości w szczególności z orzecznictwem sądów. W związku z tym za niedopuszczalne trzeba uznać sytuacje, w których to organy podatkowe dokonują wybiórczej analizy stanowiska podatnika w procesie wydawania rozstrzygnięć, czego jednym z przejawów jest problem pomijania argumentacji wynikającej z orzecznictwa.

Tagi: Ordynacja
Źródło: https:

Podatki 2020: Przepisy ws. biegu przedawnienia są sprzeczne z konstytucją?

Dodano: 07.02.2020 14:48 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Przepisy Ordynacji podatkowej, które pozwalają na wszczynanie postępowania karnoskarbowego w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, są sprzeczne z polską konstytucją - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik wysłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący skargi konstytucyjnej obywatela dotkniętego budzącymi wątpliwości regulacjami.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2020: MF szykuje kolejny pakiet zmian w podatkach

Dodano: 05.02.2020 15:42 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Przyjęty już przez rząd projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnej klauzuli dotyczącej kosztów hipotetycznych odsetek oraz możliwości przesyłania za zgodą klienta paragonów fiskalnych w elektronicznej postaci. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Projekt nowelizacji PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej przyjęty przez rząd

Dodano: 04.02.2020 13:24 | 11 odsłon | 0 komentarzy

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ministra finansów projekt zmian w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej. Projekt ten zawiera liczne zmiany, których celem jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków oraz zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik - organ podatkowy. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: https:

Rok przestępny w podatkach

Dodano: 03.02.2020 14:29 | 13 odsłon | 0 komentarzy

2020 jest rokiem przestępnym co ma bezpośredni wpływ na przepisy prawa podatkowego. Jest to związane bowiem z opisanymi w Ordynacji podatkowymi sposobami liczenia upływu terminów wiążących dla podatników.

Źródło: https:

Instytucja utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS

Dodano: 31.01.2020 12:03 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Na gruncie Ordynacji podatkowej od blisko trzech lat obowiązuje instytucja utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jakie są założenia tej instytucji i jaki jest jej walor ochronny w procesie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedsiębiorstwie?

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone