piątek, 19 października 2018 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Opłaca  RSS
Opłaty za zmianę zagospodarowania w użytkowaniu wieczystym

Dodano: 18.10.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakłada on między innymi likwidację luki prawnej w razie zmiany przez użytkownika wieczystego sposobu zagospodarowania..

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 16.10.2018 5:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

Opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a VAT - interpretacja ogólna MF

Dodano: 15.10.2018 12:44 | 4 odsłon | 0 komentarzy

12 października 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie traktowania na gruncie ustawy o VAT opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku. Prezentujemy w całości tę interpretację.

Źródło: https:

MF: Opłaty reprograficzne nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 15.10.2018 11:08 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Od daniny pobieranej przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) od importerów i producentów urządzeń kopiujących nie należy pobierać podatku od towarów i usług. Nie można jej bowiem traktować jako wynagrodzenia za usługę. Wyjaśnił to minister finansów w interpretacji ogólnej, w której odwołał się do stanowiska zaprezentowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt C-37/16.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

MF: Opłaty reprograficzne nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 15.10.2018 11:06 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Od daniny pobieranej przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) od importerów i producentów urządzeń kopiujących nie należy pobierać podatku od towarów i usług. Nie można jej bowiem traktować jako wynagrodzenia za usługę. Wyjaśnił to minister finansów w interpretacji ogólnej, w której odwołał się do stanowiska zaprezentowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt C-37/16.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Opłaty za usługi wodne. Rządowy regulator zarobi kosztem mieszkańców?

Dodano: 13.10.2018 6:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Opłaty za usługi wodne będą naliczane na zasadach mniej korzystnych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zarobi na tym rządowy regulator. Niewykluczone, że kosztem mieszkańców.

Źródło: biznes.interia.pl

Opłaty za usługi wodne. Rządowy regulator zarobi kosztem mieszkańców?

Dodano: 10.10.2018 17:05 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Opłaty za usługi wodne będą naliczane na zasadach mniej korzystnych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zarobi na tym rządowy regulator. Niewykluczone, że kosztem mieszkańców.

Źródło: forsal.pl

Opłata targowa zostanie zlikwidowana?

Dodano: 04.10.2018 14:54 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Sejm zacznie prace nad projektem zakładającym zniesienie opłaty targowej. W zgłoszonym przez posłów Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazano, że opłata ta jest już archaizmem, który dodatkowo utrudnia prowadzenie działalności mikroprzedsiębiorcom.

Tagi: Opłaca, Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Opłata 2000 zł za interpretację od skarbówki nie na kieszeń przedsiębiorców

Dodano: 30.09.2018 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Od prawie trzech lat przedsiębiorcy czekają na nową Ordynację Podatkową - akt prawny, którego jednym z głównych celów jest ochrona praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi. Proponowana opłata za interpretację w skomplikowanej sprawie..

Tagi: Opłaca
Źródło: inwestycje.pl

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku

Dodano: 25.09.2018 11:06 | 27 odsłon | 0 komentarzy

W przyszłym roku podatnicy zapłacą więcej. Opłaty wzrosną za sprawą inflacji. W 2019 roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 1,6 proc. – wynika z obwieszczenia Ministra Finansów ws. górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone