piątek, 16 listopada 2018 r.  Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Wiadomości z tagiem Obowiązek  RSS
Obowiązek prowadzenia kilku ewidencji w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE

Dodano: 13.11.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że brak jest podstaw do wywodzenia obowiązku odrębnego ustalania osiągniętego dochodu w odniesieniu do każdego z zezwoleń.

Źródło: https:

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Dodano: 09.11.2018 10:49 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Oznacza to, że firmy będą musiały przygotować już tegoroczne raporty według nowych schematów. Obowiązek ten nie obejmie firm, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz spółek, których dzień bilansowy wypadał na 30 września 2018 albo wcześniej.

Źródło: https:

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych - stanowisko doradców podatkowych

Dodano: 09.11.2018 9:36 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zdecydowany sprzeciw dotyczący ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz krytycznie odnosi się do sposobu procedowania ustawy. W ocenie samorządu, przyjęte przez ustawodawcę regulacje mogą istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych.

Źródło: https:

Obowiązki pracodawcy i pracownika przy wypowiedzeniu umowy o pracę

Dodano: 08.11.2018 10:26 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdej ze stron stosunku pracy, w dowolnym momencie. Przepisy precyzyjnie regulują kwestię zakończenia zatrudnienia. Jakie obowiązki i uprawnienia mają pracodawca i pracownik w tym zakresie?

Źródło: https:

Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych

Dodano: 07.11.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracownika nie stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, lecz stanowią odrębne nieodpłatne świadczenie.

ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia

Dodano: 03.11.2018 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia.

Źródło: www.gofin.pl

Czy IDD ułatwi sprzedaż polis w pakietach?

Dodano: 03.11.2018 5:06 | 45 odsłon | 0 komentarzy


Podstawą obowiązującego od jesieni systemu sprzedaży ubezpieczeń będzie dokładna analiza potrzeb klienta. Obowiązek jej przeprowadzenia pozwoli agentom na świadczenie kompleksowego doradztwa i może zwiększyć sprzedaż polis w pakietach

Źródło: inwestycje.pl

Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT

Dodano: 01.11.2018 5:06 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018 r.
Uiszczenie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie tej należności przez sprzedawcę. W związku z tym otrzymanie faktury zaliczkowej nie rodzi u nabywcy obowiązku rozliczenia VAT z tytułu WNT. Obowiązek taki powstanie dopiero w momencie, gdy unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów, lub - w sytuacji gdy faktura nie zostanie wystawiona - 15. dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

Obowiązek ujawniania schematów finansowych: Resort finansów nie interesuje się nieuczciwymi podatnikami?

Dodano: 27.10.2018 5:54 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad projektem zmian w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej. Wprowadzają one m.in. obowiązek raportowania schematów podatkowych, za którego złamanie grozi nawet 10 mln zł kary.

Źródło: biznes.interia.pl

Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze

Dodano: 27.10.2018 5:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Do księgi podatkowej wpisuje się przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. Po zakończeniu miesiąca odpowiednio podsumowuje się zapisy i ustala kwotę dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy. Obowiązek ten nie dotyczy podatników opłacających zaliczki w uproszczonej formie.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone