wtorek, 26 marca 2019 r.  Imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wiadomości z tagiem Obowiązek  RSS
Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w VAT

Dodano: 20.03.2019 13:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Kiedy podatnicy mają obowiązek ustanawiania przedstawicieli podatkowych w VAT? Kto może zostać przedstawicielem podatkowych? Z jakimi obowiązkami i odpowiedzialnością wiąże się sprawowanie tej funkcji?

Źródło: https:

Danina solidarnościowa - jak i kiedy rozliczyć?

Dodano: 13.03.2019 9:25 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Daninę solidarnościową uiszczają podatnicy osiągający dochody przekraczające 1 000 000 zł. Przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania uwzględnia się uzyskane dochody oraz kwoty pomniejszające te dochody, wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC i PIT-40A. Obowiązek składania deklaracji i zapłaty daniny podlega wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Źródło: https:

MRPiPS zliberalizuje zasady działania urzędów pracy

Dodano: 11.03.2019 13:30 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego zostanie zniesiony - wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konsekwencji urzędy pracy będą miały znacznie większą swobodę przy wyborze formy pomocy bezrobotnym.

Źródło: www.podatki.biz

Pracownicze plany kapitałowe (PKK)

Dodano: 07.03.2019 11:29 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i stopniowo, po okresie przejściowym, będzie obejmować kolejne grupy zatrudniających. PPK to system odkładania środków finansowych na przyszłe potrzeby pracownika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. W systemie tym aktywnie ma uczestniczyć pracodawca. Obowiązek stosowania pracowniczych planów kapitałowych będzie nakładany na pracodawców stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

Źródło: https:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Dodano: 05.03.2019 0:00 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok, w którym wskazał, że gdyby ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie był przychodem, wtedy ustawodawca nie musiałby wprowadzać stosowanego zwolnienia.

Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

Dodano: 01.03.2019 8:35 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Szacowanie podstawy opodatkowania przez organy podatkowe jest nadzwyczajną i zastępczą formą wymiaru zobowiązań podatkowych. Obowiązek określenia wymiaru opodatkowania w ten sposób ma zastosowanie w ściśle określonych sytuacjach.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 8/2019

Dodano: 28.02.2019 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE – Organ nie może żądać natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax); [Express podatkowy] Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników nie jest warunkiem koniecznym do stosowania 50 proc. kosztów; Połączenie spółki z o.o. z komandytową przez przejęcie jest neutralne podatkowo dla spółki przejmującej; Obowiązek dokonania korekty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia części i akcesoriów samochodowych; [Legislacja] Ministerstwo Finansów - Ministrowie finansów Polski i Francji podpisali deklarację o współpracy podatkowej; [PwC w Prasie] Kiedy kara umowna pomniejszy przychód podatnika.

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone