wtorek, 18 września 2018 r.  Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Wiadomości z tagiem Natomiast  RSS
Zasiłek dla pracownika sprawującego opiekę w okresie choroby niepełnosprawnego dziecka

Dodano: 14.09.2018 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 01.07.2018 r.
Jeżeli opieka sprawowana jest nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat, do ukończenia 18 lat, legitymującymi się właściwym orzeczeniem o niepełnosprawności, opieka przysługuje przez 30 dni w roku kalendarzowym. Natomiast za czas sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny zasiłek opiekuńczy wypłaca się za okres 14 dni. Łącznie opieka nad ww. osobami nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady zaliczania do kosztów wydatków na rzecz podmiotów powiązanych

Dodano: 12.09.2018 9:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Na początku tego roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które ograniczają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Natomiast w kwietniu Ministerstwo Finansów doprecyzowało, o jakie koszty chodzi.

Źródło: https:

Ekwiwalent za urlop

Dodano: 28.08.2018 16:17 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Urlopy niewykorzystane w trakcie kadencji wójta, które nie uległy przedawnieniu, przekształcają się w prawo do ekwiwalentu – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
Natomiast nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.  Odpowiedzialność spoczywać będzie na osobie wyznaczonej przez burmistrza osobie zastępującej lub sekretarzu gminy

Źródło: samorzad.pap.pl

Przekształcenie spółki kapitałowej przed jej likwidacją

Dodano: 27.08.2018 7:48 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Zakończenie działalności spółki kapitałowej wymaga przeprowadzenia czasochłonnego i sformalizowanego procesu jej likwidacji. Natomiast spółkę osobową można rozwiązać z pominięciem tego etapu. W związku z tym coraz częściej wspólnicy spółki kapitałowej, przed likwidacją spółki, decydują się przekształcenie jej w osobową.

Tagi: Natomiast
Źródło: https:

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków

Dodano: 23.08.2018 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 01.07.2018 r.
W przypadku, gdy brak jest oryginalnych dowodów potwierdzających zatrudnienie oraz możliwości ich uzyskania, środkiem dowodowym na potwierdzenie okresów zatrudnienia mogą być zeznania świadków. Na ich podstawie udowodnić można okresy zatrudnienia do 14 listopada 1991 r., co do których ustawa emerytalna dopuszcza takie środki dowodowe. Natomiast rozporządzenie dodatkowo przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków tzw. okresów rolnych.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone