sobota, 23 lutego 2019 r.  Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Wiadomości z tagiem Naczelna  RSS
Przeniesienie składników majątkowych w zamian za umorzenie akcji w VAT

Dodano: 22.02.2019 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie opodatkowania VAT czynności przeniesienia składników majątkowych w zamian za umorzenie akcji.

Źródło: https:

Stawka VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego

Dodano: 19.02.2019 0:00 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że istotne z punktu widzenia opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego jest to, czy mamy do czynienia z ich odrębnością prawną.

Źródło: https:

Możliwość rozpoznania różnic kursowych dla kredytu zaciągniętego w walucie obcej

Dodano: 18.02.2019 0:00 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przewalutowania w trakcie umowy kredytowej mogą mieć ewentualnie znaczenie na gruncie rachunkowości, natomiast podatkowo nie będą miały istotnego znaczenia.

Źródło: https:

Zwolnienie strefowe przy korzystaniu z usług podmiotów zewnętrznych

Dodano: 15.02.2019 0:00 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych (poza strefą) nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów.

Źródło: https:

Przekazanie spółdzielni mieszkaniowej przez powiernika kwot, pozyskanych wskutek realizacji umowy powierniczej

Dodano: 14.02.2019 0:00 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można uznać, że zwrot kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej stanowi wynagrodzenie za usługę, polegającą na przekazaniu praw do uzyskania pewnych wartości energetycznych.

Źródło: https:

Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników przez płatnika nie jest warunkiem koniecznym do stosowania 50% kosztów podatkowych

Dodano: 13.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że płatnik nie ma obowiązku do prowadzenia konkretnej ewidencji.

Źródło: https:

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki

Dodano: 11.02.2019 0:00 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nieprawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w odniesieniu do zaliczki otrzymanej na poczet świadczonej usługi turystycznej, obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi.

Źródło: https:

Oszacowanie przychodu podmiotów powiązanych

Dodano: 11.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że w sytuacji gdy spółka kapitałowa posiada w spółce osobowej ponad 99% udziałów, należy uznać, że spółki te są podmiotami powiązanymi i możliwe jest dokonanie przez organ oszacowania przychodu.

Źródło: https:

Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odstępnego zapłaconego z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu

Dodano: 08.02.2019 0:00 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że zgodnie z jednolitą w ostatnim czasie linią orzeczniczą tzw. odstępne mieści się w kategorii kosztów podatkowych.

Źródło: https:

Skutki podatkowe w CIT otrzymania zwrotu opłaconych składek do ZUS za okres, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

Dodano: 08.02.2019 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że gdyby spółka nie opodatkowała kwoty zwróconych składek ZUS, to uzyskałaby podwójną korzyść podatkową.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone