poniedziałek, 27 maja 2019 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Naczelna  RSS
Sukcesja generalna przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Dodano: 22.05.2019 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że za błędne należy uznać wywodzenie stosowania ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, mających zastosowanie wobec spółek kapitałowych, do powstałej w wyniku jej przekształcenia spółki osobowej.

Źródło: https:

Odszkodowanie wypłacane w związku ze szkodami z tytułu inwestycji dotyczących przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych

Dodano: 16.05.2019 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie „budowy”, które zostało użyte w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, należy rozumieć szerzej, niż przyjęto w prawie budowlanym.

Źródło: https:

Pożyczka udzielona na sfinansowanie budowy budynku szkoły w PCC

Dodano: 15.05.2019 1:00 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dla objęcia zwolnieniem z PCC nie jest wymagany bezpośredni związek dokonywanej czynności ze sprawami nauki.

Źródło: https:

Kwalifikacja na gruncie VAT poszczególnych czynności dokonywanych w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu

Dodano: 14.05.2019 1:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przy realizacji umowy komisu nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, lecz z dostawą towarów.

Źródło: https:

Kwalifikacja wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę strefowego na realizację inwestycji na terenie jeszcze nie objętym granicami SSE

Dodano: 14.05.2019 1:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki poniesione przed objęciem terenu inwestycji granicami specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), nie mogą stanowić wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Źródło: https:

Możliwość stosowania 50-proc. kosztów w PIT do prób zawodowych muzyków

Dodano: 13.05.2019 1:00 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym potwierdził możliwość stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia za uczestnictwo profesjonalnych muzyków w próbach i próbach sekcyjnych.

Źródło: https:

NSA podtrzymuje: kwota wolna od podatku od aktywów nie dzieli się na podmioty w grupie [Prawo]

Dodano: 09.05.2019 12:02 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 24 kwietnia br. dwa wyroki dotyczące kwoty wolej od podatku od aktywów (sygn. akt [[https://s.dzub.pl/6f757bb8 (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Wymóg przeniesienia nieruchomości w przypadku ZCP

Dodano: 09.05.2019 1:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że mając na uwadze zarówno definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), jak i realia działalności gospodarczej, brak jest podstaw do stwierdzenia, że brak przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości skutkuje tym, że nie doszło do przeniesienia ZCP.

Źródło: https:

Zasady uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w przypadku dłużników solidarnych

Dodano: 08.05.2019 1:00 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że dopiero uprawdopodobnienie przez wierzyciela nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za dług odpowiadać będzie wymaganiom w zakresie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Źródło: https:

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów spółki dzielonej po podziale

Dodano: 07.05.2019 1:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym uznał, że wydatki spółki dotyczące nabycia udziałów spółki zależnej, w przypadku zmniejszenia przy podziale wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce zależnej, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia udziałów spółki zależnej tylko w tej części, która dotyczy wysokości udziałów posiadanych w spółce dzielonej już po dokonaniu jej podziału.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone