wtorek, 20 października 2020 r.  Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Wiadomości z tagiem Minister  RSS
Kiedy trzeba pobrać podatek u źródła od należności wypłacanych przez zagraniczny zakład?

Dodano: 15.10.2020 11:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 kwietnia 2020 r. dotyczy obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od wypłaty niektórych należności dokonywanych przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta. Interpretacja ta rozwiała część wątpliwości podatników, które pojawiały się dotychczas w praktyce, ale spowodowała także nowe problemy.

Źródło: https:

Umowa kupna-sprzedaży a zapisy w księdze

Dodano: 15.10.2020 5:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki poniesione na zakup kosiarki, zaliczonej do wyposażenia, może ująć w księdze podatkowej w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe spełniające warunki wskazane w § 11-13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisy w księdze mogą być dokonywane m.in. na podstawie dokumentów stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Źródło: https:

KRIR wnioskuje o zapewnienie środków na dopłaty do składek ubezpieczenia [Rynek]

Dodano: 14.10.2020 12:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Tadeusz Kościński ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej

Dodano: 06.10.2020 19:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

6 października 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Tadeuszowi Kościńskiemu nominację na stanowisko ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Minister Kościński będzie nadzorował dwa resorty

Witold Waszczykowski w Korei Południowej

Dodano: 03.10.2020 5:11 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spotkanie z premierem, urzędnikami rządowymi oraz z przedstawicielami biznesu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozpoczął wizytę w Korei Południowej. Jej celem jest zacieśnianie współpracy między oboma państwami

Źródło: inwestycje.pl

Działy specjalne produkcji rolnej 2021 - ile wyniosą normy szacunkowe dochodu rocznego?

Dodano: 28.09.2020 14:16 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają obowiązywać w 2021 roku. Normy te będą wyższe o ok. 10% od obowiązujących w 2020 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Sprawdźmy więc jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2021 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.

Źródło: https:

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej powinno być poddane ocenie biegłego rewidenta

Dodano: 24.09.2020 15:18 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Minister Finansów potwierdził, że nowy przepis ustawy o ofercie publicznej (...) wprowadził obowiązek spółek publicznych sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

Tagi: Minister
Źródło: https:

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Dodano: 24.09.2020 10:39 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW

Tagi: Minister, Nova
Źródło: https:

Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta

Dodano: 23.09.2020 11:05 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są przy tym wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej ustala rada gminy w drodze uchwały. Jednak stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. W 2020 r. stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 792,21 zł.

Samochód służbowy do celów prywatnych a przychód pracownika - interpretacja ogólna MF

Dodano: 22.09.2020 8:24 | 9 odsłon | 0 komentarzy

11 września 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. W tej interpretacji Minister przyznał m.in., że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. Prezentujemy tę interpretację w całości.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone