sobota, 26 maja 2018 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dodano: 24.05.2018 11:09 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej należy się z nim rozliczyć. Podstawą do rozliczeń w takiej sytuacji jest wartość udziału kapitałowego osoby występującej ze spółki. udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Majątek spółki stanowi przy tym wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej

Dodano: 18.05.2018 17:09 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018 r.
Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie reguluje natomiast w sposób szczegółowy zagadnień dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielami przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. (...) Ewidencję wszelkiego rodzaju rozrachunków z właścicielem firmy osoby fizycznej, czyli zarówno tych służbowych, jak i prywatnych, przyjęło się prowadzić na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem) z odpowiednio rozbudowaną analityką.

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Dodano: 16.05.2018 17:08 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 01.04.2018 r.
Jeśli w samorządowym zakładzie budżetowym kwota podatku od nieruchomości wpływa znacząco na wynik finansowy bieżącego okresu, to wskazane jest rozliczać ją w czasie za pośrednictwem konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywać w koszty danego okresu (miesiąca) 1/12 część tego podatku.

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

Dodano: 10.05.2018 5:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018 r.
Środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji celowej na finansowanie inwestycji mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupu składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych. Z tej formy dotacji mogą być zatem finansowane niskocenne środki trwałe amortyzowane na zasadach ogólnych oraz umorzone jednorazowo - są one bowiem wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Z dotacji na finansowanie inwestycji nie powinny być natomiast finansowane niskocenne środki trwałe odpisywane w momencie nabycia w koszty zużycia materiałów.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone