sobota, 23 czerwca 2018 r.  Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dodano: 22.06.2018 5:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej należy się z nim rozliczyć. Podstawą do rozliczeń w takiej sytuacji jest wartość udziału kapitałowego osoby występującej ze spółki. udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Majątek spółki stanowi przy tym wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Dodano: 14.06.2018 5:07 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 01.04.2018 r.
Jeśli w samorządowym zakładzie budżetowym kwota podatku od nieruchomości wpływa znacząco na wynik finansowy bieżącego okresu, to wskazane jest rozliczać ją w czasie za pośrednictwem konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywać w koszty danego okresu (miesiąca) 1/12 część tego podatku.

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dodano: 06.06.2018 11:07 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 01.05.2018 r.
Generalnie, odpowiedzialność za rachunkowość jednostki ponosi kierownik tej jednostki. Przy czym, odpowiedzialność i obowiązki w zakresie rachunkowości, poza odpowiedzialnością za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury, może zostać przeniesiona na inną osobę za jej zgodą. Niemniej jednak, nie zwalnia to kierownika jednostki z odpowiedzialności za rachunkowość z tytułu nadzoru.

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości

Dodano: 27.05.2018 5:06 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018 r.
Kwotę podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach można rozliczać w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości w miesięcznych ratach, w terminach do 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia, mają m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej. Podatek od nieruchomości powinien być zarachowany zgodnie z zasadą memoriału, do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego którego dotyczy, bez względu na termin zapłaty.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone