niedziela, 09 grudnia 2018 r.  Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Wiadomości z tagiem Likwidacji  RSS
Likwidacja użytkowania wieczystego

Dodano: 30.11.2018 6:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Użytkowanie wieczyste jest stosunkiem prawnym zbliżonym do prawa własności, nie stanowi jednak pełnej własności. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać cyklicznie opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, a umowa taka w odróżnieniu od prawa własności ma charakter czasowy. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy o likwidacji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Źródło: biznes.interia.pl

Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

Dodano: 19.11.2018 11:06 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018 r.
W przypadku likwidacji całkowicie zamortyzowanego środka trwałego nie dokonuje się księgowań na koncie 800 "Fundusz jednostki". Wyksięgowanie takiego środka trwałego odbywa się wówczas wyłącznie na kontach 011 "Środki trwałe" i 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", zapisem: Wn konto 071, Ma konto 011.

Allianz: Likwidacja szkody w samochodzie nie musi być problematyczna

Dodano: 18.11.2018 11:05 | 62 odsłon | 0 komentarzy


Jak wynika z danych policji tylko od stycznia do końca sierpnia br. w całej Polsce miało miejsce 272 892 kolizji drogowych. Przyczyny tych zdarzeń są różne: niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Szczególnie w dużych miastach do „stłuczek” dochodzi często a problemy z nich wynikające bywają uciążliwe.

Źródło: prnews.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone